MENU

POPULAR

  • Nhân Hoàng Kỷ

  • Tác giả : Hoàng Phủ Kỳ
  • Last updated : 22-07-2019
  • View : 19945
  • Genres : huyenao quansu

Nhân Hoàng Kỷ:

Ta không thể đem thế giới này, nhường cho người ta khinh bỉ ! Vì lẽ đó, Vương Xung giẫm lên xương khô biển máu, bước lên Nhân Hoàng bảo tọa, xoay chuyển tình thế ở đã ngã, thành tựu một đoạn vô thượng truyền thuyết!Từ chương 1014 mình sửa một số name từ Hán Việt sang Name Anh nhé các bạn. Ngả Bố Mục Tư Lâm = Abu Muslim . Tề Á Đức = Ziyad , Mạch Tây Nhĩ = Maxiell
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 1987: Quan khí! 15475 22-07-2019
Chương 1971: Thái Thủy! 18996 17-07-2019
Chương 1953: Nhan phủ! 16007 08-07-2019
Chương 1942: Mật hội! 11073 05-07-2019
Chương 1919: Ảnh Ma! 16537 24-06-2019
Chương 1847: Dạ hội! 12340 21-06-2019
Chương 1800: Dị động! 17065 21-06-2019
Chương 1763: Đánh cờ! 11518 21-06-2019
Chương 1760: Công cửa! 10638 21-06-2019
Chương 1673: Mạnh Đồ! 13476 21-06-2019
Chương 1663: Binh phù! 14313 21-06-2019
Chương 1652: Bắt đầu! 11412 21-06-2019
Chương 1628: Phản tâm! 10066 21-06-2019
Chương 1625: Kết thúc! 17194 21-06-2019
Chương 1623: Vào tròng! 13516 21-06-2019
Chương 1571: Mật hội! 18536 21-06-2019
Chương 1539: Thanh tràng! 13560 21-06-2019
Chương 1523: Dị biến! 15216 21-06-2019
Chương 1518: Tân hỏa! 19154 21-06-2019
Chương 1517: Rút kiếm! 12043 21-06-2019
Chương 1510: Thăm dò! 11544 21-06-2019
Chương 1362: Đoạt xác! 12277 21-06-2019
Chương 1461: Phản phệ! 15629 21-06-2019
Chương 1353: Tỉnh lại! 10997 21-06-2019
Chương 1447: Long Thú! 11648 21-06-2019
Chương 1412: Phá trận! 16617 21-06-2019
Chương 1395: Ác chiến! 15089 21-06-2019
Chương 1386: 18984 21-06-2019
Chương 1344: Bất ngờ! 15204 21-06-2019
Chương 1327: Rời kinh! 12236 21-06-2019
Chương 1310: Bố cục! 18336 21-06-2019
Chương 1309: Khốn cục! 10394 21-06-2019
Chương 1308: Kết tội! 12139 21-06-2019
Chương 1306: Chu Tử! 18181 21-06-2019
Chương 1300: 13308 21-06-2019
Chương 1264: Phản kích! 15782 21-06-2019
Chương 1263: 17346 21-06-2019
Chương 1256: Nho Môn! 10999 21-06-2019
Chương 1173: Đầu hàng? 14708 21-06-2019
Chương 1168: Nguy cấp! 11693 21-06-2019
Chương 1156: Samarkand! 12594 21-06-2019
Chương 1097: Tái chiến! 10053 21-06-2019
Chương 1015: Khorāsān 17803 21-06-2019
Chương 1009: Ác chiến! 19589 21-06-2019
Chương 1002: Giao thủ! 10284 21-06-2019
Chương 1000: Phát hiện! 19005 21-06-2019
Chương 953: Cự nỏ oai! 16440 21-06-2019
Chương 939: Chiến hậu 17746 21-06-2019
Chương 898: Dương mưu! 17892 21-06-2019
Chương 887: Dư vị! 18204 21-06-2019
Chương 813: Bão táp! 19315 21-06-2019
Chương 806: Dị biến! 17527 21-06-2019
Chương 805: Thăm dò! 11912 21-06-2019
Chương 787: Tan tác! 13748 21-06-2019
Chương 782: Ác chiến! 13216 21-06-2019
Chương 676: Đất phong! 11569 21-06-2019
Chương 662: Đâm giết! 15035 21-06-2019
Chương 661: Đâm giết! 19467 21-06-2019
Chương 650: Phong hầu! 14950 21-06-2019
Chương 634: Hắc tiễn! 11567 21-06-2019
Chương 633: Chiến hậu! 18646 21-06-2019
Chương 632: Kết thúc! 18766 21-06-2019
Chương 490: Tao ngộ! 13884 21-06-2019
Chương 489: 11897 21-06-2019
Chương 459: Dư âm! 12427 21-06-2019
Chương 458: Cay đắng! 10770 21-06-2019
Chương 457: Lên men! 14050 21-06-2019
Chương 448: Số mệnh! 18340 21-06-2019
Chương 442: Sát cơ! 17229 21-06-2019
Chương 440: Bão táp! 19990 21-06-2019
Chương 439: Lời dẫn! 18924 21-06-2019
Chương 423: Thu hoạch! 11396 21-06-2019
Chương 413: Chiến! 12435 21-06-2019
Chương 409: Đối sách! 12955 21-06-2019
Chương 407: Xuống núi! 14091 21-06-2019
Chương 401: Thích Tây! 19180 21-06-2019
Chương 400: Mưu hại! 14395 21-06-2019
Chương 388: Hóa giải! 14304 21-06-2019
Chương 377: Ngộ phục! 11359 21-06-2019
Chương 351: Trúng kế! 16748 21-06-2019
Chương 349: Ngờ vực! 11357 21-06-2019
Chương 347: Tập kích! 11562 21-06-2019
Chương 346: Giao chiến! 10128 21-06-2019
Chương 343: Xung phong! 18368 21-06-2019
Chương 339: Nguy cơ! 15332 21-06-2019
Chương 333: Đỏ mắt! 17396 21-06-2019
Chương 331: Dò xét! 18741 21-06-2019
Chương 329: Mâu thuẫn! 12243 21-06-2019
Chương 326: Thao luyện! 16541 21-06-2019
Chương 318: Khuyên bảo! 19118 21-06-2019
Chương 314: Thay máu! 15575 21-06-2019
Chương 310: Phản kích! 12947 21-06-2019
Chương 290: Tô Hàn Sơn! 12146 21-06-2019
Chương 289: Sát cơ! 13391 21-06-2019
Chương 288: Cạm bẫy! 16105 21-06-2019
Chương 276: Huyết yến! 16854 21-06-2019
Chương 268: Hạng lão! 14774 21-06-2019
Chương 256: Trinh sát! 19025 21-06-2019
Chương 224: Thư! 12400 21-06-2019
Chương 213: Nguy cơ! 11958 21-06-2019
Chương 211: Thời cơ! 10370 21-06-2019
Chương 209: Phản kích! 13138 21-06-2019
Chương 208: Hi vọng! 17808 21-06-2019
Chương 198: Tô Hàn Sơn! 13294 21-06-2019
Chương 194: Khiêu chiến 10509 21-06-2019
Chương 189: Doãn Hầu! 15353 21-06-2019
Chương 167: Thiên lao! 17532 21-06-2019
Chương 156: Mò xương! 19408 21-06-2019
Chương 149: Bố cục! 17542 21-06-2019
Chương 148: Chu Văn! 16704 21-06-2019
Chương 135: Xuống núi! 11483 21-06-2019
Chương 133: Bắt giữ! 17757 21-06-2019
Chương 107: Bắt tước! 12380 21-06-2019
Chương 104: Hứa Thiệu! 11561 21-06-2019
Chương 97: Thuế quan! 10835 21-06-2019
Chương 93: Thử thách! 17611 21-06-2019
Chương 90: Quốc sĩ! 10549 21-06-2019
Chương 83: U Hồn Bộ 15702 21-06-2019
Chương 77: Phát đạt! 14017 21-06-2019
Chương 55: Từ chối! 19696 21-06-2019