MENU

POPULAR

  • Tham Thiên

  • Tác giả : Phong Ngự Cửu Thu
  • Last updated : 07-04-2018
  • View : 15026
  • Genres : tienhiep

Tham Thiên:

Thiên Thư tàn quyển thần bí xuất hiện trên thế gian khiến thiên hạ quấy lên một hồi tranh đoạt đẫm máu. Rốt cuộc đó là gì? Đơn giản là cơ duyên tạo hóa hay còn có huyền cơ khác? Trường sinh bất lão có phải là đích đến duy nhất của việc tu hành?+ Tình trạng : vẫn đang tiếp tục ra. + Ngày 30~50 chương tùy độ siêng. Đề cử nguyệt phiếu or kim đậu sẽ bạo chương+ Ae Đọc Tích Cực Vote (9~10) ở cuối mỗi chương nếu có nhé..cảm ơn!!!!!!!+ Truyện đặt gạch, ngày 1/12/2017 sẽ bắt đầu post chương.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++ Ae thấy hay thì Like fb, đánh giá vote (9~10) đều đều mỗi chương sau khi đọc xong ( ở dưới thông tin cvt ), và nhớ vote Sao ở trên khung giới thiệu truyện giúp mình nhé :D +++ Còn thấy truyện dở thì đừng nói gì cả làm buồn lòng nhau mà hãy lẳng im không một tiếng động close tab này lại là được... Cảm ơn mọi người :D
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 542: Trợ giúp 14103 25-02-2018
Chương 486: Kim Bà La Hoa 19102 25-02-2018
Chương 310: Chỗ an thân 18457 25-02-2018
Chương 258: Chấp nhặt 11315 25-02-2018
Chương 87: Hạc bầy gà 13622 25-02-2018
Chương 20: Kế hoãn binh 14018 25-02-2018