MENU

POPULAR

  • Kiếm Đạo Độc Thần

  • Tác giả : Lục Đạo Trầm Luân
  • Last updated : 06-05-2019
  • View : 14951
  • Genres : Kiếm Hiệp Huyền Huyễn

Kiếm Đạo Độc Thần:

Nội Dung Truyện : Kiếm Đạo Độc ThầnNhóm dịch: Nghịch Thiên CungKiếm giả phải có khí thế của kiếm!Nắm kiếm trong tay, lòng vững như thạch, vượt qua mọi chông gai, thà gãy không cong, dù đứt đoạn vẫn bất khuất, không sợ hãi bất cứ trở ngại nào.Kiếm Đạo Độc Thần mang đến cho người đọc một thế giới kiếm tu đầy màu sắc. Ở đây có hằng hà sa số các loại kiếm, muôn hình muôn vẻ các thể loại kiếm tu, những trận tranh chấp nảy lửa của các thiên tài quái nhân, tất cả chỉ để hướng đến đỉnh phong kiếm đạo, tranh chấp địa vị tối cao!Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 3849: Ca La Tư 10917 06-05-2019
Chương 3835: Chặn giết 18694 06-05-2019
Chương 3830: Nhanh nhất 11445 06-05-2019
Chương 3820: Hắc mã 12684 06-05-2019
Chương 3798: Vết kiếm 18281 06-05-2019
Chương 3794: Xâm nhập 17553 06-05-2019
Chương 3752: Minh vực 17957 06-05-2019
Chương 3732: Tử chiến 15060 06-05-2019
Chương 3722: Đỗ (4) 12781 06-05-2019
Chương 3721: Đỗ (3) 11389 06-05-2019
Chương 3720: Đỗ (2) 12356 06-05-2019
Chương 3719: Đỗ (1) 18892 06-05-2019
Chương 3697: Oanh động 16467 06-05-2019
Chương 3689: Chấm dứt 13956 06-05-2019
Chương 3668: Kiếm Thập 13598 06-05-2019
Chương 3620: Nguyên tâm 13629 06-05-2019
Chương 3588: Thần Ngục 16996 06-05-2019
Chương 3494: Mời 18142 06-05-2019
Chương 3444: Tìm hiểu 19323 06-05-2019
Chương 3434: Ra tay (Hạ) 18107 06-05-2019
Chương 3404: Bị oan 17807 06-05-2019
Chương 3376: Âm Ảnh 18801 06-05-2019
Chương 3352: Giết chóc 17935 06-05-2019
Chương 3345: Sinh tử 17653 06-05-2019
Chương 3344: Rời đi 16720 06-05-2019
Chương 3285: Trấn ma 15713 06-05-2019
Chương 3257: Phế 11024 06-05-2019
Chương 3239: Xa nhau 16425 06-05-2019
Chương 3193: Tử vong 14500 06-05-2019
Chương 3182: Tăng lên 11615 06-05-2019
Chương 3124: Hoàng Vệ 10602 06-05-2019
Chương 3121: Hội hợp 10247 06-05-2019
Chương 3117: Hoàng Cừ 11036 06-05-2019
Chương 3114: Thoát thân 19547 06-05-2019
Chương 3082: Sinh tử 16023 06-05-2019
Chương 3069: Tôn Cẩn 15885 06-05-2019
Chương 3036: Thiên cơ 19152 06-05-2019
Chương 3031: Yên diệt 15488 06-05-2019
Chương 3013: Trảm yêu 12708 06-05-2019
Chương 2999: Diệt 10293 06-05-2019
Chương 2983: Phá trận 19880 06-05-2019
Chương 2946: Ám Long 10213 06-05-2019
Chương 2942: Trảm (Hạ) 19336 06-05-2019
Chương 2855: Tiềm tu (4) 14769 06-05-2019
Chương 2854: Tiềm tu (3) 11616 06-05-2019
Chương 2853: Tiềm tu (2) 14729 06-05-2019
Chương 2852: Tiềm tu (1) 15178 06-05-2019
Chương 2834: Bạch Thần 12703 06-05-2019
Chương 2802: Sinh Trì 18835 06-05-2019
Chương 2792: Ba tháng 11474 06-05-2019
Chương 2791: Mời (Hạ) 18924 06-05-2019
Chương 2772: Hiến tế 15091 06-05-2019
Chương 2767: Phi Toa 14727 06-05-2019
Chương 2762: Không hiểu 17751 06-05-2019
Chương 2737: Thiết Dực 13791 06-05-2019
Chương 2716: Giết (Hạ) 11569 06-05-2019
Chương 2688: Đắc thủ 11529 06-05-2019
Chương 2586: Danh ngạch 19125 06-05-2019
Chương 2488: Kiếm toái 12559 06-05-2019
Chương 2479: Cố nhân 10026 06-05-2019
Chương 2462: Thánh (Hạ) 13391 06-05-2019
Chương 2371: Ngộ kiếm 11726 06-05-2019
Chương 2230: Trở về 19662 06-05-2019
Chương 2197: Giao cho ta 10543 06-05-2019
Chương 2193: Hôn mê 14069 06-05-2019
Chương 2145: Bạch Linh 11823 06-05-2019
Chương 2136: Thăng cấp 18317 06-05-2019
Chương 2121: Cứng rắn 18721 06-05-2019
Chương 2109: Phế bỏ 16722 06-05-2019
Chương 2106: Hỏa thuật 17094 06-05-2019
Chương 2099: Tiến vào 18720 06-05-2019
Chương 2081: Kiếm vực 17046 06-05-2019
Chương 2040: Dương Hiên 16708 06-05-2019
Chương 1964: Dương Hiên 19111 06-05-2019
Chương 1937: Vạn bảo 13609 06-05-2019
Chương 1931: Niết Bàn 14220 06-05-2019
Chương 1904: Trùng tu 17709 06-05-2019
Chương 1860: Chém đầu 12866 06-05-2019
Chương 1850: Độc hành 18700 06-05-2019
Chương 1802: Top ba 17140 06-05-2019
Chương 1734: Nổi giận 15348 06-05-2019
Chương 1675: Kiếm vực 15243 06-05-2019
Chương 1588: Kiếm bí 18418 06-05-2019
Chương 1483: Trúng cử 12950 06-05-2019
Chương 1303: Thủ thắng 17213 06-05-2019
Chương 1122: Tinh tiến 13993 06-05-2019
Chương 1115: Thu hoạch 10898 06-05-2019
Chương 1112: Uy hiếp 15399 06-05-2019
Chương 1022: Lĩnh ngộ 10105 06-05-2019
Chương 982: Đào thải 17510 06-05-2019
Chương 967 14427 06-05-2019
Chương 966 18967 06-05-2019
Chương 965 15570 06-05-2019
Chương 964 13202 06-05-2019
Chương 963 10475 06-05-2019
Chương 941: Tranh đoạt 18362 06-05-2019
Chương 874: Dấu kiếm 17592 06-05-2019
Chương 856: Làm quen 13446 06-05-2019
Chương 838: Xung đột 17224 06-05-2019
Chương 723: Khiêu chiến 13868 06-05-2019
Chương 692: Đồ Yêu 11601 06-05-2019
Chương 618: Kiếm thế 13550 06-05-2019
Chương 544: Quyết đấu 18991 06-05-2019
Chương 489: Tham lam 14859 06-05-2019
Chương 385: Hắc mã 12314 06-05-2019
Chương 373: Trảm Phong 14188 06-05-2019