MENU

POPULAR

  • Siêu Cấp Binh Vương

  • Tác giả : Bộ thiên phàm
  • Last updated : 25-05-2019
  • View : 15801
  • Genres : dothi

Siêu Cấp Binh Vương:

Hắn là lính đánh thuê thế giới vương giả, hắn là làm cho các quốc gia tổng thống đau đầu Binh Vương! Là bằng hữu, hắn cam nguyện giúp bạn không tiếc cả mạng sống; là thân nhân, không tiếc máu tươi năm bước! Là Long, cuối cùng muốn bay lượn tại trên chín tầng trời, mang theo phong vân xu thế, một đường hát vang tiến mạnh, lăn lộn phong sinh thủy khởi. Các loại mỹ nữ cũng đều nhao nhao tới, y tá, hoa khôi cảnh sát, ngự tỷ..... Một đoạn đoạn quanh co khúc khuỷu gặp gỡ bất ngờ!
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 7301: Từ chối 17433 25-05-2019
Chương 7295: Say Linh Lung 10244 25-05-2019
Chương 7292: Tấm mộc 10468 24-05-2019
Chương 7283: Đào hầm 12031 20-05-2019
Chương 7281: Định giá 10813 20-05-2019
Chương 7277: Biến hóa 19672 19-05-2019
Chương 7259: Mai phục 16334 11-05-2019
Chương 7246: Hợp tác 11428 06-05-2019
Chương 7230: Khống chế 14152 27-04-2019
Chương 7217: Đồng minh 14031 22-04-2019
Chương 7214: Thổ dân 19164 22-04-2019
Chương 7213: Quái cẩu 10366 22-04-2019
Chương 7208: Hắc Mạc 12928 22-04-2019
Chương 7206: Hoàng Đô 10930 22-04-2019
Chương 7203: Tự bạo 17412 22-04-2019
Chương 7202: Vu sơn xà 14989 22-04-2019
Chương 7198: Ngự ma các 13026 22-04-2019
Chương 7197: Tốt xứng 17090 22-04-2019
Chương 7196: Sợ hãi 18525 22-04-2019
Chương 7194: Tế phẩm 14497 22-04-2019
Chương 7179: Tự bạo 18708 22-04-2019
Chương 7172: Vô Cơ Tử 14039 22-04-2019
Chương 7169: Ly khai 17958 22-04-2019
Chương 7163: Lột xác 12078 22-04-2019
Chương 7161: Ám toán 11918 22-04-2019
Chương 7158: Mai phục 12761 22-04-2019
Chương 7156: Phân tổ 14489 22-04-2019
Chương 7154: Bại lộ 16634 22-04-2019
Chương 7153: Lực áp 12358 22-04-2019
Chương 7134: Động phủ 13136 22-04-2019
Chương 7133: Lưu Ly thân 10402 22-04-2019
Chương 7120: Kế hoạch 11809 22-04-2019
Chương 7119: Ẩn núp 12887 22-04-2019
Chương 7118: Phát đạt 10101 22-04-2019
Chương 7117: Đi theo 14559 22-04-2019
Chương 7115: Xuyên tim 19233 22-04-2019
Chương 7113: Đào tẩu 14779 22-04-2019
Chương 7107: Hiệp trợ 14055 22-04-2019
Chương 7106: Hợp thể 10186 22-04-2019
Chương 7092: Thiên Tỏa 18737 22-04-2019
Chương 7090: Tỷ thí 13142 22-04-2019
Chương 7088: Chiêu hàng 12637 22-04-2019
Chương 7084: Ghen ghét 18906 22-04-2019
Chương 7076: Nhốt 19035 22-04-2019
Chương 7073: Tính toán 13491 22-04-2019
Chương 7060: Xảo trá 11252 22-04-2019
Chương 7053: Cơ duyên 16250 22-04-2019
Chương 7039: Đoán trúng 16507 22-04-2019
Chương 7038: Độc khí 10336 22-04-2019
Chương 7020: Sát cơ 18820 22-04-2019
Chương 7015: Hi vọng 17594 22-04-2019
Chương 7012: Chịu phục 10457 22-04-2019
Chương 6997: Chột dạ 14967 22-04-2019
Chương 6994: Trở ngại 18218 22-04-2019
Chương 6979: Đan kiếp 18630 22-04-2019
Chương 6971: Ngụy trang 16923 22-04-2019
Chương 6970: Tiểu Liên 10666 22-04-2019
Chương 6966: Thần y 10614 22-04-2019
Chương 6961: Liên hoan 14874 22-04-2019
Chương 6954: Nhập phủ 15919 22-04-2019
Chương 6935: Tập sát 19597 22-04-2019
Chương 6911: Cuộc thi 17819 22-04-2019
Chương 6910: Không tiễn 16625 22-04-2019
Chương 6907: Phức tạp 17356 22-04-2019
Chương 6897: Đoạt xá 12694 22-04-2019
Chương 6896: Di chứng 15014 22-04-2019
Chương 6881: Hủy tháp 15409 22-04-2019
Chương 6866: Lương Châu 15372 22-04-2019
Chương 6864: Bị truy nã 13320 22-04-2019
Chương 6863: Trở mặt 17465 22-04-2019
Chương 6854: Tính toán 18383 22-04-2019
Chương 6823: Mồi nhử 19725 22-04-2019
Chương 6822: Con mồi 18063 22-04-2019
Chương 6809: Khiêu khích 12692 22-04-2019
Chương 6806: Yêu cầu 14498 22-04-2019
Chương 6803: Hiếm thấy 14880 22-04-2019
Chương 6796: Cơ hội 17947 22-04-2019
Chương 6793: Kiếp Nhãn 12452 22-04-2019
Chương 6781: Tỉnh lại 17228 22-04-2019
Chương 6778: Đồ sát 12131 22-04-2019
Chương 6776: Bắt vua 15327 22-04-2019
Chương 6771: Đánh chết 13762 22-04-2019
Chương 6764: Cứu viện 13986 22-04-2019
Chương 6754: Ác ma thành 13692 22-04-2019
Chương 6751: Ra tay 19151 22-04-2019
Chương 6741: Chôn vùi 19412 22-04-2019
Chương 6727: Đại Đạo 13570 22-04-2019
Chương 6726: Trận pháp 18522 22-04-2019
Chương 6725: Núi không 18298 22-04-2019
Chương 6723: Dò xét 14916 22-04-2019
Chương 6721: Thu phục 15193 22-04-2019
Chương 6718: Diệt môn 14715 22-04-2019
Chương 6715: Thu hoạch 19451 22-04-2019
Chương 6714: Tùy tùng 10164 22-04-2019
Chương 6711: Đao thế 12395 22-04-2019
Chương 6705: Thần binh 19991 22-04-2019
Chương 6696: Suy đoán 19106 22-04-2019
Chương 6695: Quan hệ 16496 22-04-2019
Chương 6686: Liên hợp 13956 22-04-2019
Chương 6674: Bị gạt 18003 22-04-2019
Chương 6665: Oán hận 13464 22-04-2019
Chương 6658: Đối sách 14300 22-04-2019
Chương 6656: Bị âm 10120 22-04-2019
Chương 6654: Nhận mệnh 19422 22-04-2019
Chương 6635: Phân phối 18658 22-04-2019
Chương 6627: Xem lễ 13597 22-04-2019
Chương 6622: Yêu tôn 10590 22-04-2019
Chương 6616: Ta thắng a 14652 22-04-2019
Chương 6612: Công huân 15903 22-04-2019
Chương 6606: Khiêu khích 11787 22-04-2019
Chương 6605: Tùy duyên 12320 22-04-2019
Chương 6602: Không đáy 17822 22-04-2019
Chương 6600: Thôn phệ 17242 22-04-2019
Chương 6596: Số mệnh 10464 22-04-2019
Chương 6589: Nhận chủ 10314 22-04-2019
Chương 6582: Sơn chủ 16955 22-04-2019
Chương 6572: Kiểm tra 15004 22-04-2019
Chương 6558: Tu La Đạo 13056 22-04-2019
Chương 6557: Dũng khí 12148 22-04-2019
Chương 6553: Tinh tú cung 11611 22-04-2019
Chương 6552: Mời chào 15974 22-04-2019
Chương 6548: Ngươi thua 10601 22-04-2019
Chương 6547: Kiếm tu 10565 22-04-2019
Chương 6538: Phản kích 12720 22-04-2019
Chương 6528: Giấu diếm 16596 22-04-2019
Chương 6527: Trợ giúp 10687 22-04-2019
Chương 6526: Địa đồ 11450 22-04-2019
Chương 6524: Bố cục 13313 22-04-2019
Chương 6515: Lương tâm 13254 22-04-2019
Chương 6512: Làm chứng 15477 22-04-2019
Chương 6502: Giải độc 17618 22-04-2019
Chương 6497: Uy hiếp 12112 22-04-2019
Chương 6491: Năng lực 10149 22-04-2019
Chương 6488: Chỉ giáo 17899 22-04-2019
Chương 6486: Phạm gia 15843 22-04-2019
Chương 6484: Cảm ngộ 12857 22-04-2019
Chương 6474: Triệu hoán 14716 22-04-2019
Chương 6470: Kết giao 10828 22-04-2019
Chương 6468: Đấu giá 12367 22-04-2019
Chương 6467: Danh ngạch 19573 22-04-2019
Chương 6464: Bát quái 10269 22-04-2019
Chương 6462: Chấm dứt 11220 22-04-2019
Chương 6460: Vây công 15051 22-04-2019
Chương 6452: Nghĩa sĩ 17914 22-04-2019
Chương 6444: Điển lễ 18706 22-04-2019
Chương 6436: Lựa chọn 10706 22-04-2019
Chương 6431: Biến hóa 18403 22-04-2019
Chương 6419: Ôm đùi 16480 22-04-2019
Chương 6390: Quặng mỏ 13986 22-04-2019
Chương 6389: Đưa tiền 12221 22-04-2019
Chương 6379: Vu oan 13837 22-04-2019
Chương 6370: Trốn chết 12940 22-04-2019
Chương 6363: Dung Linh hoa 15442 22-04-2019
Chương 6345: Đào thải 19857 22-04-2019
Chương 6344: Nhục nhã 15938 22-04-2019
Chương 6338: Mưu kế 13730 22-04-2019
Chương 6335: Bội ước 12789 22-04-2019
Chương 6332: Thệ ước 18242 22-04-2019
Chương 6329: Đào hôn 19598 22-04-2019
Chương 6323: Miểu sát 14187 22-04-2019
Chương 6310: Khuyên can 19504 22-04-2019
Chương 6305: Tuyển bảo 11393 22-04-2019
Chương 6279: Mở ra 19371 22-04-2019
Chương 6267: Vạch mặt 14673 22-04-2019
Chương 6251: Huyết Nô 14939 22-04-2019
Chương 6235: Mười năm 10737 22-04-2019
Chương 6230: Danh ngạch 10847 22-04-2019
Chương 6229: Chiến lực 12742 22-04-2019
Chương 6214: Tạm biệt 13479 22-04-2019
Chương 6211: Huyết tế 13048 22-04-2019
Chương 6200: Ép hỏi 18615 22-04-2019
Chương 6188: Thầy bói 18375 22-04-2019
Chương 6186: Bận rộn 13675 22-04-2019
Chương 6176: Lựa chọn 17850 22-04-2019
Chương 6174: Bộc phát a 18301 22-04-2019
Chương 6160: Tỷ thí 14012 22-04-2019
Chương 6154: Xuất quan 16872 22-04-2019
. 13414 22-04-2019
Chương 6148: U Hồn Đan 17448 22-04-2019
Chương 6141: Lam Nguyệt 17964 22-04-2019
Chương 6139: Thơ hay ah 11444 22-04-2019
Chương 6134: Cạnh tranh 13524 22-04-2019
Chương 6133: Cẩm Long Tu 10866 22-04-2019
Chương 6129: Cổ đao 10545 22-04-2019
Chương 6113: Lôi trận 15863 22-04-2019
Chương 6108: Ly biệt 12296 22-04-2019
Chương 6107: Tù nhân 17135 22-04-2019
Chương 6062: Đến 14965 22-04-2019
Chương 6048: Phân phối 15202 22-04-2019
Chương 6047: Quy củ 14974 22-04-2019
Chương 6044: Ly gián 13403 22-04-2019
Chương 6039: Hội hợp 17472 22-04-2019
Chương 6038: Mời 16458 22-04-2019
Chương 6037: Hỏa Hồ 15128 22-04-2019
Chương 6035: Nhận thua 11171 22-04-2019
Chương 6033: Khiêu khích 16358 22-04-2019
Chương 6032: Thất vọng 17417 22-04-2019
Chương 6031: Kho vũ khí 19483 22-04-2019
Chương 6015: Danh ngạch 15018 22-04-2019
Chương 6006: Ra tay 12490 22-04-2019
Chương 6004: Tìm người 12485 22-04-2019
Chương 5997: Tình thế 19725 22-04-2019
Chương 5990: Trở mặt 14309 22-04-2019
Chương 5985: Lựa chọn 14494 22-04-2019
Chương 5984: Miểu sát 11080 22-04-2019
Chương 5981: Xuất phát 13551 22-04-2019
Chương 5977: Tiếc nuối 10256 22-04-2019
Chương 5975: La Mạn Xà 17576 22-04-2019
Chương 5955: Tỷ muội 16509 22-04-2019
Chương 5954: Chuyện cũ 18286 22-04-2019
Chương 5953: Phong chín 12969 22-04-2019
Chương 5951: Tỷ tỷ 11227 22-04-2019
Chương 5950: Trêu đùa 11026 22-04-2019
Chương 5947: Tình báo 14455 22-04-2019
Chương 5942: Trở về 19839 22-04-2019
Chương 5941: Vận may 17670 22-04-2019
Chương 5937: Thu hoạch 19451 22-04-2019
Chương 5932: Hang ổ 11414 22-04-2019
Chương 5930: Tội phạm 13976 22-04-2019
Chương 5923: Ghét bỏ 16170 22-04-2019
Chương 5922: Nghĩa tử 18259 22-04-2019
Chương 5919: Thí nghiệm 15752 22-04-2019
Chương 5917: Tiên Minh 17533 22-04-2019
Chương 5914: Biến hóa 14547 22-04-2019
Chương 5913: Quái bệnh 11651 22-04-2019
Chương 5905: Trợ giúp 18399 22-04-2019
Chương 5900: Tính toán 13423 22-04-2019
Chương 5881: Ngục giam 13464 22-04-2019
Chương 5865: Tra án 19902 22-04-2019
Chương 5855: Hiểu ra 12000 22-04-2019
Chương 5846: Sinh lộ 12350 22-04-2019
Chương 5843: Thỏa đàm 12363 22-04-2019
Chương 5842: Bảo địa 10925 22-04-2019
Chương 5841: Sinh ý 19419 22-04-2019
Chương 5840: Thất vọng 18010 22-04-2019
Chương 5835: Tụ tập 15872 22-04-2019
Chương 5830: Ứng ước 15373 22-04-2019
Chương 5829: Tờ giấy 10149 22-04-2019
Chương 5828: Khống chế 17342 22-04-2019
Chương 5825: Thăng chức 13977 22-04-2019
Chương 5820: Gặp nạn 18166 22-04-2019
Chương 5819: Miểu sát 16578 22-04-2019
Chương 5817: Nội chiến 11601 22-04-2019
Chương 5816: Bảo vật 17323 22-04-2019
Chương 5812: Bạo lộ 16227 22-04-2019
Chương 5811: Ma Vân cốc 13373 22-04-2019
Chương 5809: Qua lại 12763 22-04-2019
Chương 5804: Ban thưởng 14441 22-04-2019
Chương 5801: Nhiệm vụ 18964 22-04-2019
Chương 5799: Đến thăm 10066 22-04-2019
Chương 5797: Bồi tội 10818 22-04-2019
Chương 5796: Giao phong 10776 22-04-2019
Chương 5795: Lan Gia 17829 22-04-2019
Chương 5794: Quy củ 12245 22-04-2019
Chương 5792: Đấu giá 16705 22-04-2019
Chương 5789: Đột phá 12792 22-04-2019
Chương 5788: Đắc thủ 12107 22-04-2019
Chương 5786: Mật đạo 10506 22-04-2019
Chương 5783: Ngọc bài 19222 22-04-2019
Chương 5782: Con mồ côi 15260 22-04-2019
Chương 5780: Lập uy 10149 22-04-2019
Chương 5772: Ám sát 14723 22-04-2019
Chương 5768: Chạy đi 12310 22-04-2019
Chương 5766: Hùn vốn 17619 22-04-2019
Chương 5751: 14060 22-04-2019
Chương 5729: Tỷ thí 17607 22-04-2019
Chương 5723: Ra tay 16318 22-04-2019
Chương 5722: Cẩu gia 10136 22-04-2019
Chương 5708: Thăm dò 16818 22-04-2019
Chương 5692: Kế ly gián 16858 22-04-2019
Chương 5687: Bị nhốt 19804 22-04-2019
Chương 5684: Hiềm nghi 17401 22-04-2019
Chương 5655: Lai lịch 16590 22-04-2019
Chương 5638: Thái độ 12889 22-04-2019
Chương 5636: Tương mời 10805 22-04-2019
Chương 5635: Luyện đan 16014 22-04-2019
Chương 5632: Truy tung 14531 22-04-2019
Chương 5631: Âm mưu 14848 22-04-2019
Chương 5627: Hôn nhân 11523 22-04-2019
Chương 5626: Nghĩ cách 11066 22-04-2019
Chương 5603: Thủ phạm 15263 22-04-2019
Chương 5600: Diễn kịch 17926 22-04-2019
Chương 5577: Đỉnh Linh 16377 22-04-2019
Chương 5572: Thoát hiểm 13595 22-04-2019
Chương 5570: Nguy cơ 11844 22-04-2019
Chương 5560: Bí văn 12696 22-04-2019
Chương 5554: Thân phận 11962 22-04-2019
Chương 5552: Âm linh 15008 22-04-2019
Chương 5551: Xông cửa 15687 22-04-2019
Chương 5549: Mê cung 17998 22-04-2019
Chương 5428: Siêu việt 14508 22-04-2019
Chương 5425: Leo núi 16743 22-04-2019
Chương 5422: Oanh động 12062 22-04-2019
Chương 5415: Bế quan 11265 22-04-2019
Chương 5407: Luyện đan 17477 22-04-2019
Chương 5404: Cầu tình 13590 22-04-2019
Chương 5391: Xem lễ 18881 22-04-2019
Chương 5390: Giá họa 11833 22-04-2019
Chương 5384: Hạ lễ 15566 22-04-2019
Chương 5361: Theo dõi 19549 22-04-2019
Chương 5267: Đan cảnh 18664 22-04-2019
Chương 5257: Tuyển hôn 13354 22-04-2019
Chương 5255: Xa lánh 12594 22-04-2019
Chương 5253: Tru sát 14981 22-04-2019
Chương 5251: Hiện thân 11949 22-04-2019
Chương 5248: Bố trí 18404 22-04-2019
Chương 5247: Mồi nhử 10034 22-04-2019
Chương 5239: Luận thần 13432 22-04-2019
Chương 5229: Ra tay 11218 22-04-2019
Chương 5224: Phá Diệt 17735 22-04-2019
Chương 5222: Ngả bài 16780 22-04-2019
Chương 5218: Lâm Dao 19373 22-04-2019
Chương 5213: Kỳ mưu 14005 22-04-2019
Chương 5212: Địa đạo 16484 22-04-2019
Chương 5202: Diễn trò 18176 22-04-2019
Chương 5193: Tặng không 18370 22-04-2019
Chương 5182: Vào thành 11923 22-04-2019
Chương 5128: Lập uy 12461 22-04-2019
Chương 5127: Lôi kéo 17521 22-04-2019
Chương 5117: Cầu viện 14160 22-04-2019
Chương 5105: Thổ lộ 15835 22-04-2019
Chương 5089: Thổ lộ 19494 22-04-2019
Chương 5080: U Minh vệ 12602 22-04-2019
Chương 5065: Lừa đảo 12782 22-04-2019
Chương 5064: Sư phụ 13136 22-04-2019
Chương 5063: Tính toán 12190 22-04-2019
Chương 5051: Bình cảnh 16403 22-04-2019
Chương 5037: Vây công 17635 22-04-2019
Chương 5013: Nghe lén 12330 22-04-2019
Chương 5011: Truy kích 10264 22-04-2019
Chương 5008: Linh mạch 16365 22-04-2019
Chương 5002: Đột biến 13806 22-04-2019
Chương 4995: Gian tế 15674 22-04-2019
Chương 4989: Long Môn 14733 22-04-2019
Chương 4963: Thần quan 11907 22-04-2019
Chương 4959: Ma năng xe 10050 22-04-2019
Chương 4956: Cứu ta 13301 22-04-2019
Chương 4954: Thần sứ 19263 22-04-2019
Chương 4928: Hồ tinh 12774 22-04-2019
Chương 4926: Hang ổ 13752 22-04-2019
Chương 4923: Phá cục 18883 22-04-2019
Chương 4918: Cám ơn ah 16872 22-04-2019
Chương 4916: Mưu kế 19409 22-04-2019
Chương 4908: La Sát Môn 16405 22-04-2019
Chương 4907: Thủy thủ 10991 22-04-2019
Chương 4905: La Tam thành 14512 22-04-2019
Chương 4902: Cự Nhân 19269 22-04-2019
Chương 4898: Hổ Bang 10403 22-04-2019
Chương 4888: Thôn phệ 13606 22-04-2019
Chương 4881: Bại trốn 10792 22-04-2019
Chương 4865: Phá Quân 14353 22-04-2019
Chương 4863: Tham lam 11409 22-04-2019
Chương 4861: Thu phục 17654 22-04-2019
Chương 4850: Chăn heo 16788 22-04-2019
Chương 4846: Đối sách 10595 22-04-2019
Chương 4842: Hợp tác 13390 22-04-2019
Chương 4834: Khích lệ 12887 22-04-2019
Chương 4833: Nhẫn tâm 11679 22-04-2019
Chương 4829: Cùng đi 11136 22-04-2019
Chương 4826: Đường đi 19719 22-04-2019
Chương 4824: Khoe của 13967 22-04-2019
Chương 4816: Nhìn 13437 22-04-2019
Chương 4805: Ly khai 19993 22-04-2019
Chương 4803: Mạnh phủ 16940 22-04-2019
Chương 4800: Truy tung 11816 22-04-2019
Chương 4788: Bức bách 17640 22-04-2019
Chương 4782: Ngươi thua 11058 22-04-2019
Chương 4775: Vây khốn 10104 22-04-2019
Chương 4774: Tăng lên 10965 22-04-2019
Chương 4772: Không chết 13216 22-04-2019
Chương 4770: Cao gia quân 19256 22-04-2019
Chương 4768: Đàn thú 13267 22-04-2019
Chương 4755: Trang điểm 19195 22-04-2019
Chương 4754: Vay tiền 14819 22-04-2019
Chương 4741: Biểu ca 18787 22-04-2019
Chương 4735: Bốn hổ 11426 22-04-2019
Chương 4729: 100 cái 19290 22-04-2019
Chương 4721: Cự tuyệt 16153 22-04-2019
Chương 4701: Thế thân 10477 22-04-2019
Chương 4700: Nghe trộm 11024 22-04-2019
Chương 4698: Theo dõi 15669 22-04-2019
Chương 4696: Mưu tính 10273 22-04-2019
Chương 4694: Thôn phệ 17305 22-04-2019
Chương 4693: Phục tùng 14267 22-04-2019
Chương 4688: Lôi kéo 11072 22-04-2019
Chương 4680: Trở về 13237 22-04-2019
Chương 4679: Lập uy 16515 22-04-2019
Chương 4678: Đánh lén 14895 22-04-2019
Chương 4677: Tiếng lòng 11545 22-04-2019
Chương 4676: Cưới a 16866 22-04-2019
Chương 4675: Ta làm thay 14436 22-04-2019
Chương 4665: Tâm quá ác 11511 22-04-2019
Chương 4651: Linh mạch 10775 22-04-2019
Chương 4650: Cóc quái 15199 22-04-2019
Chương 4648: Lão bà 12491 22-04-2019
Chương 4640: Khí linh 19726 22-04-2019
Chương 4637: Phong mắt 12858 22-04-2019
Chương 4635: Thiện tâm 10025 22-04-2019
Chương 4620: đẩy ủy 11541 22-04-2019
Chương 4616: Địa đồ 12570 22-04-2019
Chương 4610: Thân phận 13622 22-04-2019
Chương 4607: Hán tử say 18379 22-04-2019
Chương 4587: Cơ hội 15759 22-04-2019
Chương 4571: Tình nghĩa 18182 22-04-2019
Chương 4567: Đá quán 18528 22-04-2019
Chương 4558: Bọn cướp 11408 22-04-2019
Chương 4556: Bằng hữu 19167 22-04-2019
Chương 4554: Nghiền áp 10333 22-04-2019
Chương 4551: Vị hôn phu 15120 22-04-2019
Chương 4546: Linh thạch 11731 22-04-2019
Chương 4536: Trà lâu 18462 22-04-2019
Chương 4533: Chuyện cũ 16571 22-04-2019
Chương 4530: Vơ vét 13439 22-04-2019
Chương 4529: Mời chào 17142 22-04-2019
Chương 4527: Thôn bá 16012 22-04-2019
Chương 4520: Không phục 11570 22-04-2019
Chương 4515: Theo dõi 18626 22-04-2019
Chương 4512: Săn gấu 12916 22-04-2019
Chương 4509: Tỉnh lại 13794 22-04-2019
Chương 4507: Ra ngoài 11398 22-04-2019
Chương 4506: Cự phú 16775 22-04-2019
Chương 4505: Vơ vét 13865 22-04-2019
Chương 4502: Bị thua 16361 22-04-2019
Chương 4500: ứng chiến 14159 22-04-2019
Chương 4499: Đột phá 19455 22-04-2019
Chương 4498: Ám sát 12834 22-04-2019
Chương 4492: Hạnh nhi 16018 22-04-2019
Chương 4489: Phục kích 15048 22-04-2019
Chương 4487: Tấn cấp 19516 22-04-2019
Chương 4478: Thần phục 10545 22-04-2019
Chương 4475: Trao đổi 15890 22-04-2019
Chương 4470: Giận ngất 12996 22-04-2019
Chương 4468: Tuyến nhân 19124 22-04-2019
Chương 4465: Thi đua 17156 22-04-2019
Chương 4464: Tách ra 18007 22-04-2019
Chương 4462: Cấu kết 18118 22-04-2019
Chương 4461: Giá họa 11896 22-04-2019
Chương 4459: Truy xe 12964 22-04-2019
Chương 4453: Con tin 10636 22-04-2019
Chương 4451: Thi Ma 13219 22-04-2019
Chương 4445: Rao chi thù 14716 22-04-2019
Chương 4441: Bị bao vây 17350 22-04-2019
Chương 4431: Ra biển 10149 22-04-2019
Chương 4425: Dưỡng cổ 16365 22-04-2019
Chương 4420: ép hỏi 16381 22-04-2019
Chương 4410: Đều đi 14267 22-04-2019
Chương 4402: Mới đến 18923 22-04-2019
Chương 4399: Tắt máy 16605 22-04-2019
Chương 4380: Mãnh nam 10472 22-04-2019
Chương 4379: Là chân ái 14147 22-04-2019
Chương 4377: Bị bao vây 15988 22-04-2019
Chương 4359: Thổ Phong 19358 22-04-2019
Chương 4353: Thu mua 17652 22-04-2019
Chương 4348: Giao thủ 11747 22-04-2019
Chương 4344: Công phu 19917 22-04-2019
Chương 4338: Sòng bạc 13290 22-04-2019
Chương 4334: Khốn cục 15278 22-04-2019
Chương 4324: Tán thành 17387 22-04-2019
Chương 4314: Công lao 17895 22-04-2019
Chương 4313: Tự tử 19922 22-04-2019
Chương 4310: Ai giết 18353 22-04-2019
Chương 4306: Tổng bộ 19241 22-04-2019
Chương 4290: Huyết tinh 11695 22-04-2019
Chương 4282: Karon trấn 14439 22-04-2019
Chương 4276: Giải cứu 18383 22-04-2019
Chương 4269: Stone Bang 11098 22-04-2019
Chương 4266: Giáo huấn 17655 22-04-2019
Chương 4264: Vô Song 15471 22-04-2019
Chương 4255: Thoát đi 19871 22-04-2019
Chương 4254: Gặp nhau 14786 22-04-2019
Chương 4250: Gia nhập 17259 22-04-2019
Chương 4248: Tu luyện 15440 22-04-2019
Chương 4243: Đột phá 11653 22-04-2019
Chương 4235: Bắt đi 16290 22-04-2019
Chương 4233: Khai trừ 11030 22-04-2019
Chương 4229: Diệt sát 12954 22-04-2019
Chương 4227: Ảnh lưu 11883 22-04-2019
Chương 4210: Ca-ra đảo 12295 22-04-2019
Chương 4192: Thần nhân 15551 22-04-2019
Chương 4178: Xử trí 18756 22-04-2019
Chương 4177: So đấu 19438 22-04-2019
Chương 4169: Nội đấu 15456 22-04-2019
Chương 4167: Camas virus 13739 22-04-2019
Chương 4164: Đánh lên 15618 22-04-2019
Chương 4141: Ép hỏi 10906 22-04-2019
Chương 4140: Quái thú 15333 22-04-2019
Chương 4139: Có độc 13933 22-04-2019
Chương 4138: Cấm khu 11964 22-04-2019
Chương 4136: Bị vây ở 12246 22-04-2019
Chương 4110: Tạm biệt 13671 22-04-2019
Chương 4106: Khốn cục 10387 22-04-2019
Chương 4098: Gặp đẹp 18572 22-04-2019
Chương 4097: Phó thác 11800 22-04-2019
Chương 4092: Bị gạt 15958 22-04-2019
Chương 4088: Huyết Trì 10795 22-04-2019
Chương 4082: Nghe lão bà 19292 22-04-2019
Chương 4080: Mời 17116 22-04-2019
Chương 4078: Bị đuổi 16571 22-04-2019
Chương 4076: Hổ Phù 15836 22-04-2019
Chương 4068: Thẩm vấn 12780 22-04-2019
Chương 4067: Thu phục 12391 22-04-2019
Chương 4065: Người mua 19493 22-04-2019
Chương 4064: Thu Sương 12594 22-04-2019
Chương 4061: Lùi bước 11945 22-04-2019
Chương 4056: Ốm đau 13131 22-04-2019
Chương 4039: Hắc điếm 17738 22-04-2019
Chương 4036: Ghen 18288 22-04-2019
Chương 4026: Quy củ 12465 22-04-2019
Chương 4025: Ám hiệu 19075 22-04-2019
Chương 4024: Cân nhắc 12357 22-04-2019
Chương 4023: Khống chế 10706 22-04-2019
Chương 4021: Ma pháp sư 10939 22-04-2019
Chương 4019: Hợp tác 17387 22-04-2019
Chương 4017: Ai làm bậy 14008 22-04-2019
Chương 4016: Nằm vùng 19227 22-04-2019
Chương 4013: Vây thành 10950 22-04-2019
Chương 4009: Chứng nhân 16410 22-04-2019
Chương 4004: Vú em 10332 22-04-2019
Chương 4000: Linh miêu 16405 22-04-2019
Chương 3999: Cá chép 12746 22-04-2019
Chương 3986: Lĩnh ngộ 18335 22-04-2019
Chương 3984: Chọc giận 14786 22-04-2019
Chương 3981: Gặp lại 10253 22-04-2019
Chương 3976: Trêu cợt 17178 22-04-2019
Chương 3967: Quân hạm 19176 22-04-2019
Chương 3962: Chiến kích 10824 22-04-2019
Chương 3961: Quỳ bái 14124 22-04-2019
Chương 3957: Trợ công 13291 22-04-2019
Chương 3953: Lão tổ 14879 22-04-2019
Chương 3932: Kiểm hàng 11677 22-04-2019
Chương 3923: Vua Sư Tử 18396 22-04-2019
Chương 3920: Sức eo 10370 22-04-2019
Chương 3919: Khảo hạch 18341 22-04-2019
Chương 3910: Mưu kế hay 18737 22-04-2019
Chương 3908: Tín nhiệm 12801 22-04-2019
Chương 3907: Khí phách 10829 22-04-2019
Chương 3894: Tổng bộ 14144 22-04-2019
Chương 3893: Làm phản 19151 22-04-2019
Chương 3892: Hang ổ 13107 22-04-2019
Chương 3891: Trốn đi 16352 22-04-2019
Chương 3884: Phá hư 16404 22-04-2019
Chương 3878: Xe giết 13132 22-04-2019
Chương 3877: Nắm tay 19440 22-04-2019
Chương 3873: Tửu Thần 17966 22-04-2019
Chương 3867: Lưu manh ah 14030 22-04-2019
Chương 3866: Tiểu muội 13105 22-04-2019
Chương 3865: Nghĩa khí 17689 22-04-2019
Chương 3863: Hảo hữu 11019 22-04-2019
Chương 3862: Cậu em vợ 17783 22-04-2019
Chương 3856: Yêu Vương 12401 22-04-2019
Chương 3851: Mới tới 10219 22-04-2019
Chương 3850: áp chế 17043 22-04-2019
Chương 3848: Trừ ác 18224 22-04-2019
Chương 3839: Chứng minh 12484 22-04-2019
Chương 3835: Giam 15510 22-04-2019
Chương 3834: Nhắc nhở 14282 22-04-2019
Chương 3833: Phó thác 13089 22-04-2019
Chương 3831: Lý tưởng 19572 22-04-2019
Chương 3830: Kiếp hạm 19477 22-04-2019
Chương 3827: Cấp bách 19991 22-04-2019
Chương 3824: Tránh đi 17214 22-04-2019
Chương 3816: Cao thủ 11899 22-04-2019
Chương 3815: Đố kỵ 11811 22-04-2019
Chương 3812: Hung sát án 13991 22-04-2019
Chương 3803: Thỏa hiệp 19420 22-04-2019
Chương 3799: Chém đầu 10436 22-04-2019
Chương 3796: Thành danh 10708 22-04-2019
Chương 3794: Giết chết 16333 22-04-2019
Chương 3789: Đều cho ta 11387 22-04-2019
Chương 3783: Tiếng lóng 15330 22-04-2019
Chương 3782: Hiểu lầm 11626 22-04-2019
Chương 3774: Bị thuê 12761 22-04-2019
Chương 3772: Náo động 18439 22-04-2019
Chương 3769: Tuyết lở 14301 22-04-2019
Chương 3767: Thông Linh 16892 22-04-2019
Chương 3766: Liên thủ 15269 22-04-2019
Chương 3765: Theo đuôi 13006 22-04-2019
Chương 3760: đạo cô 16248 22-04-2019
Chương 3751: Bắt buộc 10125 22-04-2019
Chương 3750: Thánh Lực 18832 22-04-2019
Chương 3746: Phối hợp 18028 22-04-2019
Chương 3744: Liên thủ 13285 22-04-2019
Chương 3741: Trả thù 18198 22-04-2019
Chương 3732: Nhà mới 19258 22-04-2019
Chương 3731: Chủ mưu 10728 22-04-2019
Chương 3722: Hạ lạc 13197 22-04-2019
Chương 3718: Chỉ dẫn 12963 22-04-2019
Chương 3711: Người quen 15304 22-04-2019
Chương 3709: Thánh khí 19948 22-04-2019
Chương 3707: Mục nát 16802 22-04-2019
Chương 3705: Trả thù 14539 22-04-2019
Chương 3703: Cổ đồ 12346 22-04-2019
Chương 3701: Giác đấu 17483 22-04-2019
Chương 3700: Thành phủ 18539 22-04-2019
Chương 3699: Thực lực 17372 22-04-2019
Chương 3675: Uy hiếp 11588 22-04-2019
Chương 3672: Mỏ vàng 19102 22-04-2019
Chương 3667: Nữ tặc 19031 22-04-2019
Chương 3665: Quỳ xuống 14514 22-04-2019
Chương 3664: Giá họa 11255 22-04-2019
Chương 3662: Duyên phận 17404 22-04-2019
Chương 3657: Phụ tử 13995 22-04-2019
Chương 3650: Hổn hển 17441 22-04-2019
Chương 3648: Cổ di tích 17894 22-04-2019
Chương 3644: Khiêu khích 17379 22-04-2019
Chương 3642: Trục xuất 15362 22-04-2019
Chương 3636: Thuê 16572 22-04-2019
Chương 3633: Cái bẫy 11505 22-04-2019
Chương 3632: Manh mối 11222 22-04-2019
Chương 3630: Lão hữu 12986 22-04-2019
Chương 3615: Ta đoán 11209 22-04-2019
Chương 3607: Liên hợp 15170 22-04-2019
Chương 3601: Sao hang ổ 18577 22-04-2019
Chương 3600: Câu cá 18464 22-04-2019
Chương 3595: Hoa Long Bang 17779 22-04-2019
Chương 3591: Công kích 13885 22-04-2019
Chương 3588: Diễn kịch 10903 22-04-2019
Chương 3586: Bằng hữu 12378 22-04-2019
Chương 3584: Quái vật 15080 22-04-2019
Chương 3570: Kính nể 16349 22-04-2019
Chương 3566: Con tin 15394 22-04-2019
Chương 3563: Quên 14534 22-04-2019
Chương 3562: Chỉ điểm 12190 22-04-2019
Chương 3561: Hoa Hạ Bang 16877 22-04-2019
Chương 3542: Nội ứng 11930 22-04-2019
Chương 3535: Tìm kiếm 13082 22-04-2019
Chương 3532: Tâm cổ 16693 22-04-2019
Chương 3504: Đổ ước 19742 22-04-2019
Chương 3493: Nam nhân ôm 13816 22-04-2019
Chương 3482: Nổi giận 15010 22-04-2019
Chương 3474: Ghen ghét 13237 22-04-2019
Chương 3460: Trọng sinh 14857 22-04-2019
Chương 3444: Tạ Phi 19180 22-04-2019
Chương 3443: Báo thù 15657 22-04-2019
Chương 3435: Điên Rule 11039 22-04-2019
Chương 3425: Hắc Mạc 14473 22-04-2019
Chương 3423: Thế cục 16542 22-04-2019
Chương 3404: Xuất phát 11479 22-04-2019
Chương 3401: Ly khai 10147 22-04-2019
Chương 3400: Sinh cơ cây 16280 22-04-2019
Chương 3398: So chiêu 16442 22-04-2019
Chương 3396: Ba chiêu 10972 22-04-2019
Chương 3394: Đột phá 14985 22-04-2019
Chương 3392: So chiêu 12231 22-04-2019
Chương 3386: Từ lão 19885 22-04-2019
Chương 3380: Hang 16112 22-04-2019
Chương 3377: Truy kích 12728 22-04-2019
Chương 3371: Giết 10318 22-04-2019
Chương 3368: Phiền toái 11080 22-04-2019
Chương 3367: Tụ đan 16500 22-04-2019
Chương 3365: Lặng chờ 18537 22-04-2019
Chương 3360: Tra tìm 12947 22-04-2019
Chương 3356: Về nhà 17945 22-04-2019
Chương 3353: Quy thuận 18951 22-04-2019
Chương 3352: Huyền Môn 14728 22-04-2019
Chương 3341: Khống chế 17329 22-04-2019
Chương 3335: Nam ca 13553 22-04-2019
Chương 3328: nhiệm vụ 13588 22-04-2019
Chương 3323: Trở về 18937 22-04-2019
Chương 3321: Top 3 giáp 15875 22-04-2019
Chương 3309: Chạy đi 17030 22-04-2019
Chương 3308: Kỷ lục 19549 22-04-2019
Chương 3294: Một chiêu 16025 22-04-2019
Chương 3291: Chấp nhất 11039 22-04-2019
Chương 3284: Xin lỗi 13368 22-04-2019
Chương 3277: Khúc mắc 12704 22-04-2019
Chương 3265: Du thuyết 11413 22-04-2019
Chương 3258: Phản bội 13245 22-04-2019
Chương 3248: Oán niệm 13055 22-04-2019
Chương 3247: Hạ Lan Sơn 19028 22-04-2019
Chương 3246: Tổ 7 15698 22-04-2019
Chương 3238: Phật lôi 15970 22-04-2019
Chương 3236: Cứu viện 10913 22-04-2019
Chương 3232: Rời đi 14498 22-04-2019
Chương 3230: Thục đạo 16792 22-04-2019
Chương 3219: Tránh né 15507 22-04-2019
Chương 3218: Nửa tháng 11382 22-04-2019
Chương 3217: Đàm luận 12010 22-04-2019
Chương 3214: Tru Tà 17983 22-04-2019
Chương 3202: Phản giết 16689 22-04-2019
Chương 3201: Liên thủ 16934 22-04-2019
Chương 3199: Hoa Lam Cốc 10704 22-04-2019
Chương 3196: Đột phá 12078 22-04-2019
Chương 3193: Chạy trốn 17007 22-04-2019
Chương 3192: Hi vọng 19151 22-04-2019
Chương 3180: Khống chế 12100 22-04-2019
Chương 3177: Giam 14986 22-04-2019
Chương 3176: Trở về 12188 22-04-2019
Chương 3174: Tính toán 12070 22-04-2019
Chương 3173: Dong binh 19629 22-04-2019
Chương 3159: Chuyện cũ 14507 22-04-2019
Chương 3157: Tần Chính 13736 22-04-2019
Chương 3150: Sứ giả 15648 22-04-2019
Chương 3149: Lễ vật 14261 22-04-2019
Chương 3141: Hỗ trợ 17505 22-04-2019
Chương 3138: Khổ đấu 16810 22-04-2019
Chương 3136: Rule 17410 22-04-2019
Chương 3133: Xác ướp 10117 22-04-2019
Chương 3128: Xung đột 17630 22-04-2019
Chương 3127: Pha-ra-ông 18539 22-04-2019
Chương 3126: Nữ thần 18212 22-04-2019
Chương 3123: Mê mang 16615 22-04-2019
Chương 3118: Tần vương 13292 22-04-2019
Chương 3112: Biến cố 13890 22-04-2019
Chương 3109: Đánh chết 17360 22-04-2019
Chương 3108: Kinh biến 19285 22-04-2019
Chương 3103: Cặn bã 13626 22-04-2019
Chương 3102: Trợ giúp 12508 22-04-2019