MENU

POPULAR

  • Kiếm Chủ Bát Hoang

  • Tác giả : Hàn Vô Phong
  • Last updated : 24-05-2019
  • View : 11212
  • Genres : kiemhiep huyenao

Kiếm Chủ Bát Hoang:

Hoang Tiên Vực, từ xưa chính tà bất lưỡng lập! Như thế nào chính? Như thế nào tà? Đối mặt thế gian vạn hóa! Ta từ một kiếm lăng không trung, duy tiện tay bên trong một kiếm!p/s: truyện này motip lạ, main không có trọng sinh hay là phế vật hoàn khố. Main từ đầu là thiên tài , vừa vào đã bật pk đồ sát mấy thằng công tử bột luôn mà không cần kiêng nể ai hết.
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 1250: Phát rồ 19804 21-05-2019
Chương 1237: Long Dương 19927 21-05-2019
Chương 1232: 3 cái 98 19467 21-05-2019
Chương 1204: Không ngờ 14781 21-05-2019
Chương 1173: Đám cưới 11778 21-05-2019
Chương 1167: Không sao 10037 21-05-2019
Chương 1165: Bức hôn 12645 21-05-2019
Chương 1163: Lực cản 17919 21-05-2019
Chương 1161: Khánh công 14457 21-05-2019
Chương 1158: Rút đi 16432 21-05-2019
Chương 1155: Tái chiến 14632 21-05-2019
Chương 1153: Giằng co 19055 21-05-2019
Chương 1150: Quỷ Phần 18255 21-05-2019
Chương 1140: Khai hỏa 15624 21-05-2019
Chương 1122: Muốn chết 13282 21-05-2019
Chương 1083: Khổ chiến 10232 21-05-2019
Chương 1079: Lý do 13651 21-05-2019
Chương 1060: Muốn tranh 19655 21-05-2019
Chương 995: Xông tháp 10488 21-05-2019
Chương 989: Ngươi sợ? 12267 21-05-2019
Chương 977: Ô Vân Phong 16263 21-05-2019
Chương 936: Cha vợ nhà 14685 21-05-2019
Chương 929: Xác rùa đen 19259 21-05-2019
Chương 917: Khiêu khích 16203 21-05-2019
Chương 907: Thức tỉnh 15493 21-05-2019
Chương 886: Sa Ma Hạt 18220 21-05-2019
Chương 867: Dọa sợ? 11627 21-05-2019
Chương 827: Diễn kịch 14346 21-05-2019
Chương 822: Kế hoạch 19849 21-05-2019
Chương 817: Khiêu chiến 11394 21-05-2019
Chương 815: Thiên vị 10604 21-05-2019
Chương 809: Hối hận a? 12623 21-05-2019
Chương 803: Xuất quan 14749 21-05-2019
Chương 799: Huyết nhãn 14256 21-05-2019
Chương 798: Huyết môn 19715 21-05-2019
Chương 790: Dẫn dụ 18460 21-05-2019
Chương 789: Phản kích 10651 21-05-2019
Chương 781: Liên hợp 14488 21-05-2019
Chương 778: Chấn nhiếp 13014 21-05-2019
Chương 768: Bắt sống 12448 21-05-2019
Chương 758: Võ hội 19858 21-05-2019
Chương 709: Rời đi 18730 21-05-2019
Chương 698: Ý cỏ 12560 21-05-2019
Chương 695: Ban thưởng 16268 21-05-2019
Chương 694: Chú ý 14437 21-05-2019
Chương 693: Tôn kính 11017 21-05-2019
Chương 687: Ngăn trở? 13322 21-05-2019
Chương 679: Ta chính là 13603 21-05-2019
Chương 667: Chờ lấy ta 10852 21-05-2019
Chương 658: Nam Cung gia 14338 21-05-2019
Chương 655: Truyền kỳ 11668 21-05-2019
Chương 650: Cốt binh 19001 21-05-2019
Chương 640: Xông vào 16364 21-05-2019
Chương 635: Có tin tức 11469 21-05-2019
Chương 631: Cẩu Đản 10157 21-05-2019
Chương 626: Cố nhân? 18360 21-05-2019
Chương 624: Vong Ưu Lâu 14763 21-05-2019
Chương 623: Nữ quân sư 12500 21-05-2019
Chương 621: Xuất phát 14389 21-05-2019
Chương 616: Thẩm vấn 13880 21-05-2019
Chương 593: Nữ nhân ta 12853 21-05-2019
Chương 591: Dự tiệc 19071 21-05-2019
Chương 572: Bách Trọng 18315 21-05-2019
Chương 564: Kinh biến 12145 21-05-2019
Chương 563: Báo thù 13005 21-05-2019
Chương 549: Liều mạng 13204 21-05-2019
Chương 545: Xuất thủ 12213 21-05-2019
Chương 477: Chạy thoát? 14756 21-05-2019
Chương 465: Phá vây 12287 21-05-2019
Chương 453: Nguyên nhân 13253 21-05-2019
Chương 452: Thẳng thắn 16200 21-05-2019
Chương 451: Xem thấu 11751 21-05-2019
Chương 410: Vô tội 16841 21-05-2019
Chương 353: 4 đại gia 10806 21-05-2019
Chương 329: Thánh chiến 15722 21-05-2019
Chương 325: Thành công 14366 21-05-2019
Chương 261: Ngộ phục 13182 21-05-2019
Chương 257: Tự tin 13232 21-05-2019
Chương 249: Lại tới 16793 21-05-2019
Chương 244: Đen đủi 19160 21-05-2019
Chương 241: Cứu người 13698 21-05-2019
Chương 230: Đề thăng 13030 21-05-2019
Chương 227: Tế tổ 11005 21-05-2019
Chương 226: Trừng phạt 18682 21-05-2019
Chương 219: Về nhà 19551 21-05-2019
Chương 215: Nghiền sát 12778 21-05-2019
Chương 211: 3 tôn Ma sứ 18001 21-05-2019
Chương 187: Phát rồ 13437 21-05-2019
Chương 184: Kiếm chủng 15087 21-05-2019
Chương 179: Luận kiếm 19821 21-05-2019
Chương 168: Thái A thành 19702 21-05-2019
Chương 167: Môn khách 18610 21-05-2019
Chương 147: Tu ma giả 12986 21-05-2019
Chương 125: Thiên Hỏa 12623 21-05-2019
Chương 117: Khinh miệt 17993 21-05-2019
Chương 113: Nữ tử? 14260 21-05-2019
Chương 105: Cuồng Sư 12203 21-05-2019
Chương 95: Đại hôn 13612 21-05-2019
Chương 85: Cướp dâu 18837 21-05-2019
Chương 72: Phệ kiếm 17083 21-05-2019
Chương 71: Kiếm phôi 15720 21-05-2019
Chương 70: Phát tài 13000 21-05-2019
Chương 65: Quy tắc 14219 21-05-2019
Chương 49: Âm Linh thể 11264 21-05-2019
Chương 47: Ước hẹn 12399 21-05-2019
Chương 32: Ngăn chặn 17643 21-05-2019
Chương 24: Hiệp nghị 19186 21-05-2019
Chương 23: Bị bán 17227 21-05-2019
Chương 19: Nhị sư tỷ 18412 21-05-2019
Chương 05: Bằng hữu 14955 21-05-2019
Chương 03: Quá yếu 14846 21-05-2019