MENU

POPULAR

  • Thứ Nguyên Mạt Thế Dung Hợp

  • Tác giả : Trầm Mặc Vô Ngôn
  • Last updated : 30-07-2018
  • View : 19290
  • Genres : dongnhan

Thứ Nguyên Mạt Thế Dung Hợp:

Một hồi lưu tinh vũ đánh vỡ ảo tưởng cùng hiện thực giới hạn, trước kia chỉ tồn tại ở truyền hình, tiểu thuyết, Anime, thậm chí trong truyền thuyết thần thoại sinh vật dồn dập giáng lâm hiện thực, cũng mang theo đối với hiện thực sinh vật vô tận sự thù hận, đối với hiện thực phát động tiến công.Bản mệnh nguyên bàn, thượng thiên ban tặng nhân loại duy nhất sinh cơ, toàn cầu mấy tỉ người bên trong, chỉ có một trăm vạn người được nó, vì lẽ đó những này người may mắn có một cái mới danh tự, Thiên tuyển giả.Mà quyển sách nhân vật chính Chu Tiểu Ninh chính là Thiên tuyển giả, hơn nữa còn là đặc biệt nhất Thiên tuyển giả...Map: One Piece, Hokage, Tru Tiên, Seiken Tsukai no World Break, Highschool of the Dead, Type Moon, Campione, …⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰A e nào không thích thì có thể đọc truyện khác, chứ đừng vào ném đá tội nghiệp ta >_
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 30: Biến hóa 16599 30-07-2018
Chương 9: Vào thành trì 12369 30-07-2018
Chương 169: Giao dịch 16661 30-07-2018
Chương 143: 18110 30-07-2018
Chương 132: Thuần phục 18703 30-07-2018
Chương 129: Thu hoạch 18527 30-07-2018
Chương 127: Tranh chấp 10029 30-07-2018
Chương 115: Chiến Kakuzu 17861 30-07-2018
Chương 114: Trả thù 17368 30-07-2018
Chương 113: Thành quả 10705 30-07-2018
Chương 112: Đặc huấn 17001 30-07-2018
Chương 104: Dung hợp 17996 30-07-2018
Chương 103: Đoạt mắt 14826 30-07-2018
Chương 102: Ác chiến 16993 30-07-2018
Chương 101: Áp chế 16383 30-07-2018
Chương 100: Bôn nguyệt 18831 30-07-2018
Chương 87: Chiến 10764 30-07-2018
Chương 84: Bí ẩn 18095 30-07-2018
Chương 82: Xuất phát 17356 30-07-2018
Chương 81: Cứu người 13096 30-07-2018
Chương 80: Đi sa ẩn 15410 30-07-2018
Chương 54: Trở về 15744 30-07-2018
Chương 195: HH liên minh 10428 30-07-2018
Chương 188: Phong ấn 16316 30-07-2018
Chương 180: Trảm Zombie 11649 30-07-2018
Chương 179: Tru cự nhân 19488 30-07-2018
Chương 163: Khốc liệt 14637 30-07-2018
Chương 158: Thu hoạch 16964 30-07-2018
Chương 155: 5 vs 2 13469 30-07-2018
Chương 154: 1 vs 5 14354 30-07-2018
Chương 144: Hợp tác 19539 30-07-2018
Chương 143: Cứu người 16533 30-07-2018
Chương 138: Bại lộ 11883 30-07-2018
Chương 785 11710 30-07-2018
Chương 135: Thủ thắng 12234 30-07-2018
Chương 134: Chiến lên 15612 30-07-2018
Chương 132: Kết thúc 11089 30-07-2018
Chương 131: Phách Long 15856 30-07-2018
Chương 122: Chiến hậu 12071 30-07-2018
Chương 106: Vali bị thua 18726 30-07-2018
Chương 71: Rias dạ tập 16236 30-07-2018
Chương 70: Asia familiar 11690 30-07-2018
Chương 62: Boosted Gear 18369 30-07-2018
Chương 60: Sơ gặp lại 17256 30-07-2018
Chương 57: Đòi nợ 15238 30-07-2018
Chương 45: Chiến hậu 10693 30-07-2018
Chương 24: Mariya Yuri 13150 30-07-2018
Chương 23: Ena đến 16240 30-07-2018
Chương 15: Kết thúc 19448 30-07-2018
Chương 14: Thí thần 16844 30-07-2018
Chương 12: Erica nguy cơ 11163 30-07-2018
Chương 9: Heretic God 11204 30-07-2018
Chương 7: Sơ gặp gỡ 14630 30-07-2018
Chương 231: Kiếm thành 12102 30-07-2018
Chương 230: Phá kiếp 18610 30-07-2018
Chương 229: Nguy cơ 16110 30-07-2018
Chương 207: Tiếp nhận 12542 30-07-2018
Chương 151: 14066 30-07-2018
Chương 105: Tiến vào 19635 30-07-2018
Chương 96: Trở về 14773 30-07-2018
Chương 95: Diệt xà 17628 30-07-2018
Chương 93: Chuyện 12335 30-07-2018
Chương 68: Julis đã qua 14693 30-07-2018
Chương 35: Dự tiệc 12256 30-07-2018
Chương 26: Kết minh ba 10959 30-07-2018
Chương 15: Thay vào đó 15489 30-07-2018
Chương 168: Quá độ 10527 30-07-2018
Chương 133: Kết thúc 18794 30-07-2018
Chương 110: Bôn ba. . . 14476 30-07-2018
Chương 93: Chiêu hàng 12275 30-07-2018
Chương 53: Nghênh chiến 13175 30-07-2018
Chương 35: Ngao Bái đau 18570 30-07-2018
Chương 31: Giao dịch 11016 30-07-2018
Chương 25: Sơ chiến 18874 30-07-2018
Chương 24: Xuất chinh 17920 30-07-2018
Chương 14: Tiếp ứng 18599 30-07-2018
Chương 245: Trở về 12243 30-07-2018
Chương 238: Bại lộ 13281 30-07-2018
Chương 186: Gặp lại 19211 30-07-2018
Chương 183: Sáu năm 18616 30-07-2018
Chương 181: Rời đi 13791 30-07-2018
Chương 168: Xuất quan 17687 30-07-2018
Chương 100: Naruto đến 17843 30-07-2018
Chương 78: Uy hiếp 19388 30-07-2018
Chương 49: Enel chi bại 12821 30-07-2018
Chương 41: Chiến Ace 13990 30-07-2018
Chương 22: An bài 16210 30-07-2018