MENU

POPULAR

  • Diamond No Ace Chi Pitcher Trở Về

  • Tác giả : Phi Hùng Kỵ Sĩ
  • Last updated : 17-07-2019
  • View : 16657
  • Genres : canhky dongnhan

Diamond No Ace Chi Pitcher Trở Về:

Major league relief pitcher Sawamura, trở lại thời đại thiếu niên, bù đắp tiếc nuối, tìm kiếm giấc mơ, đúc lại huy hoàng cố sự
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 184:: Full gôn? 12785 19-06-2019
Chương 59:: Kỳ hoa! 11862 19-06-2019
Chương 58:: Seidou phong 12747 19-06-2019
Chương 49:: Thăng cấp 17273 19-06-2019
Chương 47:: Sầu lo 12704 19-06-2019
Chương 41:: Khiếp sợ! 17854 19-06-2019
Chương 223:: Trộm cầu! 19614 19-06-2019
Chương 136:: Ảo thuật 15904 19-06-2019
Chương 131:: 4 xấu, walk 19726 19-06-2019
Chương 130:: Tomobe Senjin 19656 19-06-2019
Chương 128:: Sách cấm 18829 19-06-2019
Chương 127:: Thiếu nữ 16679 19-06-2019
Chương 110:: Thành danh! 15298 19-06-2019
Chương 96:: Lên 3 lũy 18731 19-06-2019
Chương 58:: Hãnh diện 15209 19-06-2019
Chương 37:: Đệ 5 hiệp 13344 19-06-2019
Chương 31:: Dẫn trước 10470 19-06-2019
Chương 17:: Đệ 5 hiệp 18456 19-06-2019
Chương 6:: Thủ phát 10081 19-06-2019
Chương 94:: Đỉnh cao 18885 19-06-2019
Chương 85:: Sắc đẹp! 14884 19-06-2019
Chương 51:: Lại thắng? 14915 19-06-2019
Chương 45:: Đệ 3 tràng 17414 19-06-2019
Chương 13:: Chịu chết? 18081 19-06-2019
Chương 12:: Đội Texas 13421 19-06-2019
Chương 6:: Năm 1! 15551 19-06-2019
Chương 2:: Cạm bẫy! 12382 19-06-2019
Chương 1:: Thói xấu 15283 19-06-2019
Chương 83:: Johannesburg 11781 19-06-2019
Chương 69:: Tìm về bãi 15885 19-06-2019
Chương 53:: Làm hắn! 15420 19-06-2019
Chương 43:: Miyuki ý chí 16713 19-06-2019
Chương 10:: Chạm trán 18360 19-06-2019
Chương 9:: Tập hợp 19907 19-06-2019
Chương 90:: Hit and run 11931 19-06-2019
Chương 39: Xung đột! 13075 19-06-2019
Chương 36: Ân tình 17666 19-06-2019
Chương 29: về Seidou 11482 19-06-2019
Chương 100: Ngu ngốc 11141 19-06-2019
Chương 89: Trọng pháo! 11257 19-06-2019
Chương 87: Siêu tân tinh 17662 19-06-2019
Chương 67: Cố lên! 17561 19-06-2019
Chương 59: Todoroki Raichi 14227 19-06-2019
Chương 56: An tâm! 18103 19-06-2019
Chương 39:: Okami Kozo 15493 19-06-2019
Chương 20:: Homerun! 10431 19-06-2019
Chương 15:: Hiệp 5 19540 19-06-2019
Chương 9:: 3 điểm 13800 19-06-2019
Chương 8:: Dẫn trước 16679 19-06-2019
Chương 1:: Hội giao lưu 13778 19-06-2019
Chương 92:: Đệ tam! 15422 19-06-2019
Chương 65:: Nhìn thấu 17073 19-06-2019
Chương 62:: Bí mật 11534 19-06-2019
Chương 56:: Phối hợp 12520 19-06-2019
Chương 53:: Yuuki homerun! 10009 19-06-2019
Chương 41:: Quật khởi 16895 19-06-2019
Chương 16:: 3 cái catcher 13805 19-06-2019
Chương 5:: Tân sinh 14493 19-06-2019
Chương 3:: 3 cái pitcher 16101 19-06-2019
Chương 171:: Double steal 12560 19-06-2019
Chương 164:: Nổ tung hai 11633 19-06-2019
Chương 163:: Nổ tung! 11248 19-06-2019
Chương 161:: Không! ! ! 14318 19-06-2019
Chương 148:: Hươu chết 18112 19-06-2019
Chương 137:: Công thần 17926 19-06-2019
Chương 134:: 2:1, hòa! 15461 19-06-2019
Chương 125:: Ghi điểm! 18280 19-06-2019
Chương 124:: Bunt 3! 18846 19-06-2019
Chương 98:: 13526 19-06-2019
Chương 94:: Đổi ném! 19906 19-06-2019
Chương 89:: Năm 1 15588 19-06-2019
Chương 70:: Trận đầu! 13751 19-06-2019
Chương 58:: Thăng cấp 17882 19-06-2019
Chương 43:: Trần Bình 16044 19-06-2019
Chương 40:: Dọc Slider! 13054 19-06-2019
Chương 39:: Bắt đầu! 11540 19-06-2019
Chương 32:: Grand slam! 15322 19-06-2019
Chương 23:: 13745 19-06-2019
Chương 7:: Bữa tối! 12189 19-06-2019
Chương 4:: Rửa ráy 13088 19-06-2019
Chương 2:: Phỏng vấn! 17589 19-06-2019
Chương 1:: Thắng bại! 18527 19-06-2019
Chương 99:: Nguy cơ! 12131 19-06-2019
Chương 68:: Dị biến! 15946 19-06-2019
Chương 63:: Vương đạo 17491 19-06-2019
Chương 61:: Power curver! 10567 19-06-2019
Chương 48:: 4 xấu! 15135 19-06-2019
Chương 41:: Hiểu lầm! 18474 19-06-2019
Chương 7: ︰ Mukai Taiyou 16537 19-06-2019
Chương 98:: 2 chi Homerun 11817 19-06-2019
Chương 70:: Ma vương oai 19432 19-06-2019
Chương 63:: Cho ta! 10208 19-06-2019
Chương 59:: Kawakami 13931 19-06-2019
Chương 55:: Haruichi! 11046 19-06-2019
Chương 44:: Phản kích 16318 19-06-2019
Chương 42:: Ghi điểm! 15712 19-06-2019
Chương 40:: Bắt đầu! 16592 19-06-2019
Chương 37:: Năm thứ ba 11796 19-06-2019
Chương 213:: Nhạc đệm 19598 19-06-2019
Chương 222:: Về Seidou 15342 19-06-2019
Chương 211:: Quán quân! 15110 19-06-2019
Chương 209:: Trấn áp! 15089 19-06-2019
Chương 203:: Phấn khởi 14487 19-06-2019
Chương 111: ︰ folk ball! 10057 19-06-2019
Chương 90: TV sưu tầm 10128 19-06-2019
Chương 88:: 8 cường! 10235 19-06-2019
Chương 87:: Cố nhân 11226 19-06-2019
Chương 86:: Tại sao? 11733 19-06-2019
Chương 84: Siêu sao 16268 19-06-2019
Chương 83:: Thăng cấp 14270 19-06-2019
Chương 82: Thắng lợi! 14137 19-06-2019
Chương 79: Double out! 18275 19-06-2019
Chương 74:: Tường sắt 14491 19-06-2019
Chương 73:: 'Điên rồi' 13758 19-06-2019
Chương 63: Ta mệt mỏi! 16918 19-06-2019
Chương 48: Akutsu 10319 19-06-2019
Chương 46: Tu La 14597 19-06-2019
Chương 36: Thăng cấp 12727 19-06-2019
Chương 22: Hắn là ai? 14351 19-06-2019
Chương 11: Torajiro! 13753 19-06-2019
Chương 4: 'Ma vương' ! 18650 19-06-2019
Chương 190:: Quán quân! 13897 19-06-2019
Chương 184: Tan vỡ? 13310 19-06-2019
Chương 177: Ggiao chiến! 10077 19-06-2019
Chương 168: Duyên! 18989 19-06-2019
Chương 165: ︰ Yuuki! 14781 19-06-2019
Chương 161: Đáng tiếc! 19656 19-06-2019
Chương 155:: Ma cầu! 15046 19-06-2019
Chương 119:: Ào ào 19376 19-06-2019
Chương 117:: Thiền tâm 10054 19-06-2019
Chương 110:: Tan tác! 13637 19-06-2019
Chương 108:: Nứt toác! 11536 19-06-2019
Chương 103:: Tình báo! 17831 19-06-2019
Chương 101:: Chris! 13717 19-06-2019
Chương 100:: Catcher 14972 19-06-2019
Chương 97:: Điều tra! 12316 19-06-2019
Chương 93:: Maki! 12583 19-06-2019
Chương 77:: Ace! 13143 19-06-2019
Chương 75:: Đổi ném? 11228 19-06-2019
Chương 74:: Quái vật! 12637 19-06-2019
Chương 73:: Dã tâm! 13046 19-06-2019
Chương 72:: Catcher 10484 19-06-2019
Chương 69:: Ta sai 14434 19-06-2019
Chương 68:: Ace lên sàn 13511 19-06-2019
Chương 48:: Ace Sanada 12603 19-06-2019
Chương 44:: Hắc mã! 14432 19-06-2019
Chương 33:: Thỏ câu cá 16526 19-06-2019
Chương 32:: Thỏa mãn! 16234 19-06-2019
Chương 31:: Kinh người! 17382 19-06-2019
Chương 28:: Ma uy! 17253 19-06-2019
Chương 24:: Ở giữa! 18722 19-06-2019
Chương 21:: Thủ phát! 17953 19-06-2019
Chương 20:: Huynh đệ! 15521 19-06-2019
Chương 15:: You Shunshin! 12814 19-06-2019
Chương 12:: Yêu chuộng 17276 19-06-2019
Chương 1:: 14853 19-06-2019
Chương 68:: Số áo 16167 19-06-2019
Chương 62:: 3 cái pitcher 10374 19-06-2019
Chương 51:: Thắng! 11058 19-06-2019
Chương 37:: Cáo già 12046 19-06-2019
Chương 35:: Số 1! 13100 19-06-2019
Chương 29:: Phản công! 12664 19-06-2019
Chương 14:: Nhạc đệm 10312 19-06-2019
Chương 5:: Chuẩn bị 19852 19-06-2019
Chương 4:: Thăng cấp 19659 19-06-2019
Chương 2:: Fujio 11446 19-06-2019
Chương 118:: Lạnh đao 19087 19-06-2019
Chương 117:: Khốn cục 19688 19-06-2019
Chương 96:: Miyano Shin 14867 19-06-2019
Chương 95:: Hit and run! 12499 19-06-2019
Chương 94:: 1 lang! 11110 19-06-2019
Chương 82:: 2 chi Homerun! 18931 19-06-2019
Chương 79:: Quái vật! 15025 19-06-2019
Chương 70:: Kuramochi! 12369 19-06-2019
Chương 54:: Pitcher 10316 19-06-2019
Chương 50:: Ace ý chí! 18484 19-06-2019
Chương 42:: Kết thúc 18186 19-06-2019
Chương 41:: Ta đến! 17805 19-06-2019
Chương 36:: Giải tỏa! 17480 19-06-2019
Chương 35:: Vòng thứ 3 13381 19-06-2019
Chương 29:: Đại sự! 13436 19-06-2019
Chương 25:: Mời! 14543 19-06-2019
Chương 25:: Mời! 13269 19-06-2019
Chương 7:: Cơ hội! 15181 19-06-2019
Chương 3:: Là hắn! 16847 19-06-2019
Chương 88:: Mời Chris 17297 19-06-2019
Chương 85:: Nên ta! 12577 19-06-2019
Chương 84:: Vòng thứ 3 15205 19-06-2019
Chương 83:: Chris × ưu 13697 19-06-2019
Chương 79:: 3 cái catcher 19917 19-06-2019
Chương 72:: Pitcher 19692 19-06-2019
Chương 71:: Hongou 11420 19-06-2019
Chương 66:: Miyuki 18964 19-06-2019
Chương 62:: Ai mạnh hơn 13610 19-06-2019
Chương 61:: Dữ tợn! 13286 19-06-2019
Chương 59:: Đóng băng! 10220 19-06-2019
Chương 57:: Giao chiến 10619 19-06-2019
Chương 55:: 0 phân 0 14677 19-06-2019
Chương 54:: Bóng thẳng! 18865 19-06-2019
Chương 51:: Narumiya Mei 12329 19-06-2019
Chương 45:: Bạo phát 16936 19-06-2019
Chương 43:: Tomakomai 19864 19-06-2019
Chương 41:: Seidou 11330 19-06-2019
Chương 40:: Mời 12398 19-06-2019
Chương 38:: Phỏng vấn 17903 19-06-2019
Chương 21:: Phát hỏa! 15636 19-06-2019
Chương 20:: Toàn quốc! 18370 19-06-2019
Chương 19:: Cuối cùng! 13587 19-06-2019
Chương 5:: Gyro ball 15875 19-06-2019
Chương 56:: Xem thường! 19139 19-06-2019
Chương 55:: Cuối kỳ 13125 19-06-2019
Chương 54:: Dư âm 19927 19-06-2019
Chương 53:: Quán quân! 11073 19-06-2019
Chương 50:: Bất ngờ 12814 19-06-2019
Chương 47:: Tình thế 17829 19-06-2019
Chương 43:: Ám hiệu 14964 19-06-2019
Chương 32:: Pitcher! 16380 19-06-2019
Chương 26:: Uncaught! 15159 19-06-2019
Chương 21:: Huynh đệ! 11873 19-06-2019
Chương 16:: Số áo 15985 19-06-2019
Chương 10:: Khóe miệng 15272 19-06-2019
Chương 9:: Mâu thuẫn 11829 19-06-2019
Chương 6: Kỳ tài 18495 19-06-2019
Chương 2:: Người mới 19307 19-06-2019
Chương 1:: Năm xưa 10302 19-06-2019
Chương 63:: Nhung nhớ 17476 19-06-2019
Chương 61:: Hồi thiên 18715 19-06-2019
Chương 60:: Nứt toác 18694 19-06-2019
Chương 57:: Thắng bại 18596 19-06-2019
Chương 50:: Ghi điểm! 15731 19-06-2019
Chương 44:: Hãnh diện 16558 19-06-2019
Chương 40:: Haruka Nanami 15181 19-06-2019
Chương 33:: Trí đấu 17978 19-06-2019
Chương 23:: 10 ngón tay 13404 19-06-2019
Chương 18:: Nguy cơ 13845 19-06-2019
Chương 12:: Số áo 16248 19-06-2019
Chương 6:: Bánh bao 19621 19-06-2019