MENU

POPULAR

  • Đạp Thiên Tranh Tiên

  • Tác giả : Tam sinh vạn vật
  • Last updated : 22-07-2019
  • View : 13035
  • Genres : huyenao

Đạp Thiên Tranh Tiên:

Phương Đãng sinh ra với thân phận Hỏa nô, dạng tồn tại còn thấp hơn cả nô lệ, bọn chúng 9 phần là thú chưa đủ 1 phần là người...Không nói được nhiều tiếng người, chỉ biết viết vài chữ, cả ngày ăn độc vật, sống dựa vào bản năng...Nhờ sự dạy bảo của mẹ và tâm trí kiên định, hắn muốn phá bỏ thân phận thấp hèn, hắn muốn cuồng đại, hắn muốn tu tiên... "Kỳ độc nơi tay, thiên hạ ta có! Đi kiếm tu đường, gọi kiếm tu vô đường có thể đi! Đi Tu Tiên đường, gọi sở hữu tất cả tiên nhân lạnh run!!!"=====================Truyện đọc mới lạ, nếu các bạn đã chán thể loại thiên tài chuyển thế đầu thai làm phế vật... Muốn xem thực sự là phế vật đi lên con đường tu tiên mời bạn theo dõi...P/s : Nhấn Thanks và comment của bạn là động lực để Converter phục vụ...Nếu hài lòng với bản convert, vui lòng nhấn Tốt nếu bảng bình chọn hiện ở cuối truyện... Xin cảm ơn
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 2040: Ngu Giả 16763 21-07-2019
Chương 2038: Đan pháp 11629 20-07-2019
Chương 2033: Lễ Mi-sa 17671 15-07-2019
Chương 2025: Trở mặt 18033 08-07-2019
Chương 2020: Cứu viện 14601 05-07-2019
Chương 2019: Giao dịch 14490 04-07-2019
Chương 2002: Brooks 18343 23-06-2019
Chương 2001: Thoát thân 16639 22-06-2019
Chương 1997: Trùng đạn 18257 20-06-2019
Chương 1990: Người nhà 16015 19-06-2019
Chương 1978: Quỷ Nhị 15647 19-06-2019
Chương 1977: 400 Bi Chủ 18250 19-06-2019
Chương 1974: Tiễn khách 13428 19-06-2019
Chương 1973: Cứu mạng? 18193 19-06-2019
Chương 1970: Ăn no rồi 10648 19-06-2019
Chương 1968: Con dâu 14313 19-06-2019
Chương 1963: Dũng khí 15163 19-06-2019
Chương 1959: Bàng quang 10080 19-06-2019
Chương 1953: Thu hồn 12887 19-06-2019
Chương 1944: Kim sắc vũ 10970 19-06-2019
Chương 1936: Công thành 13602 19-06-2019
Chương 1933: Tầm Phụ 12742 19-06-2019
Chương 1928: Nghiền áp 10468 19-06-2019
Chương 1915: Hải Hoàng 11200 19-06-2019
Chương 1914: Như mê 18689 19-06-2019
Chương 1907: Biến hóa 12350 19-06-2019
Chương 1904: Phẫn nộ! 13531 19-06-2019
Chương 1903: Ăn người 15553 19-06-2019
Chương 1893: Thây khô 10976 19-06-2019
Chương 1884: Du Thành 15475 19-06-2019
Chương 1877: Ám sát 10826 19-06-2019
Chương 1874: Hành khúc 13430 19-06-2019
Chương 1873: Cự pháo 13662 19-06-2019
Chương 1872: Quay người 19801 19-06-2019
Chương 1871: Black 18843 19-06-2019
Chương 1865: Đại Vu 16113 19-06-2019
Chương 1868: Vào thành 14348 19-06-2019
Chương 1867: Quân cờ 10824 19-06-2019
Chương 1866: Thành trì 14783 19-06-2019
Chương 1863: Truy trốn 12490 19-06-2019
Chương 1849: Ám sát 10981 19-06-2019
Chương 1847: Số mệnh 13675 19-06-2019
Chương 1841: Mở màn 11370 19-06-2019
Chương 1837: Giao dịch 15074 19-06-2019
Chương 1829: Thấy 12969 19-06-2019
Chương 1800: Hơi bụi 15498 19-06-2019
Chương 1795: Dễ dàng 11154 19-06-2019
Chương 1768: Khốn cục 15605 19-06-2019
Chương 1767: Đạo Thảo 10834 19-06-2019
Chương 1766: Tẩu hỏa 18972 19-06-2019
Chương 1762: Điểm tựa 12741 19-06-2019
Chương 1754: Bạo bia 11998 19-06-2019
Chương 1752: Bi Giới 19006 19-06-2019
Chương 1745: Hủy đình 18791 19-06-2019
Chương 1713: Quả táo 10978 19-06-2019
Chương 1708: Đội lốt 11467 19-06-2019
Chương 1707: Đoàn tụ 12935 19-06-2019
Chương 1706: Thật đói 12352 19-06-2019
Chương 1661: Bất lực 17029 19-06-2019
Chương 1341: Cá lớn 19430 19-06-2019
Chương 1340: Tôn nghiêm 14850 19-06-2019
Chương 1632: Bán đứng 19600 19-06-2019
Chương 1626: Phế tích 10085 19-06-2019
Chương 1620: Thoát khốn 17483 19-06-2019
Chương 1586: Đoàn tụ 16525 19-06-2019
Chương 1576: Gặp mặt 19534 19-06-2019
Chương 1575: Tỉnh mộng 18064 19-06-2019
Chương 1566: Muốn chết 10718 19-06-2019
Chương 1565: Chạm mặt 15804 19-06-2019
Chương 1564: Cô lập 10603 19-06-2019
Chương 1556: Giết nàng 16487 19-06-2019
Chương 1554: Ngây thơ 10174 19-06-2019
Chương 1552: Nan đề 10110 19-06-2019
Chương 1545: Cầu cứu 14858 19-06-2019
Chương 1543: Hợp tác 13712 19-06-2019
Chương 1541: Thôn phệ 13044 19-06-2019
Chương 1519: Bọ Ngựa 14248 19-06-2019
Chương 1518: Con mồi 18129 19-06-2019
Chương 1517: Chia lìa 10393 19-06-2019
Chương 1516: Nghiền áp 11154 19-06-2019
Chương 1515: Cẩm Lân 11495 19-06-2019
Chương 1514: Thăng hoa 14167 19-06-2019
Chương 1513: Thôn xóm 15166 19-06-2019
Chương 1510: Săn bắn 13195 19-06-2019
Chương 1509: Thế giới 16128 19-06-2019
Chương 1508: Hắn 17557 19-06-2019
Chương 1503: Bạn thân 16299 19-06-2019
Chương 1497: Theo đuôi 14418 19-06-2019
Chương 1491: Thịt xác 13346 19-06-2019
Chương 1489: Ám sát 14154 19-06-2019
Chương 1488: Thu hoạch 17182 19-06-2019
Chương 1484: Cùng 18079 19-06-2019
Chương 1479: Kích lưu 19912 19-06-2019
Chương 1478: Về nhà 11979 19-06-2019
Chương 1475: Bị bắt 17489 19-06-2019
Chương 1473: Xóa bỏ 19086 19-06-2019
Chương 1470: Hóa thú 12225 19-06-2019
Chương 1469: Hãnh diện 10863 19-06-2019
Chương 1464: Trở về 14634 19-06-2019
Chương 1460: Tiếu Trùng 19442 19-06-2019
Chương 1452: Nhốt 12014 19-06-2019
Chương 1451: Nhân tâm 15810 19-06-2019
Chương 1450: Khiếp sợ 18925 19-06-2019
Chương 1449: Thắng 12654 19-06-2019
Chương 1444: Chớ đi 14466 19-06-2019
Chương 1439: Phụ trợ? 15039 19-06-2019
Chương 1433: Linh tính 15828 19-06-2019
Chương 1427: Khó chịu 18056 19-06-2019
Chương 1426: Trùng hợp? 13151 19-06-2019
Chương 1420: Trở về 14676 19-06-2019
Chương 1416: Lao lung 16243 19-06-2019
Chương 1408: Thiên thành 13236 19-06-2019
Chương 1407: Phần rỗng 15061 19-06-2019
Chương 1399: Độ hóa 12574 19-06-2019
Chương 1396: Luyện bảo 16450 19-06-2019
Chương 1392: Phụ trợ 17939 19-06-2019
Chương 1390: Thần giới 11482 19-06-2019
Chương 1378: Ly khai 12389 19-06-2019
Chương 1376: Tương lai 16468 19-06-2019
Chương 1374: Nhổ Miêu 19279 19-06-2019
Chương 1373: Tử vong 17601 19-06-2019
Chương 1372: Thức tỉnh 17695 19-06-2019
Chương 1365: Một huyết 18391 19-06-2019
Chương 1363: Chán nản 13307 19-06-2019
Chương 1358: Phá lệ 13604 19-06-2019
Chương 1353: Giả dối 18644 19-06-2019
Chương 1349: Cầu hoà 14834 19-06-2019
Chương 1346: Xuất quan 12824 19-06-2019
Chương 1342: Trở về 14359 19-06-2019
Chương 1341: Chân ngôn 17507 19-06-2019
Chương 1338: Trở về 14097 19-06-2019
Chương 1323: Đột biến 11818 19-06-2019
Chương 1322: Gặp lại 10758 19-06-2019
Chương 1314: Chủ nhân 14234 19-06-2019
Chương 1312: Hỗ trợ 16188 19-06-2019
Chương 1310: Thắng lợi 18524 19-06-2019
Chương 1299: Tình báo 19720 19-06-2019
Chương 1298: Truy tung 14635 19-06-2019
Chương 1296: Truy kích 16216 19-06-2019
Chương 1293: Ngưng Thổ 10849 19-06-2019
Chương 1290: Mục tiêu 15182 19-06-2019
Chương 1286: Cái bẫy 19818 19-06-2019
Chương 1278: Sợ hãi 15766 19-06-2019
Chương 1276: Chịu nhục 18553 19-06-2019
Chương 1270: Tố đỉnh 15540 19-06-2019
Chương 1269: Luyện bảo 16181 19-06-2019
Chương 1268: Lừa dối 16261 19-06-2019
Chương 1266: Dụ bắt 13109 19-06-2019
Chương 1263: Lột da 12409 19-06-2019
Chương 1261: Vân Châu 19174 19-06-2019
Chương 1257: Hồng trùng 12103 19-06-2019
Chương 1254: Tín nhiệm 12488 19-06-2019
Chương 1253: Hiểu lầm 16418 19-06-2019
Chương 1249: Xảo ngộ? 13813 19-06-2019
Chương 1247: Cảnh cáo 17482 19-06-2019
Chương 1243: Chân thân 19372 19-06-2019
Chương 1242: Giằng co 10722 19-06-2019
Chương 1220: Thần thánh 17483 19-06-2019
Chương 1216: Độ hóa 10431 19-06-2019
Chương 1215: Tin tức 18523 19-06-2019
Chương 1214: Hỏi thăm 11821 19-06-2019
Chương 1213: Trở mặt 11752 19-06-2019
Chương 1211: Lao lung 11867 19-06-2019
Chương 1210: Hội nghị 18941 19-06-2019
Chương 1207: Chết 11340 19-06-2019
Chương 1205: Hối hận 14555 19-06-2019
Chương 1204: 2 con hồ ly 14723 19-06-2019
Chương 1203: Hợp tác 17512 19-06-2019
Chương 1201: Thắng bại 12754 19-06-2019
Chương 1188: Chịu chết 16955 19-06-2019
Chương 1184: Rú thảm 11560 19-06-2019
Chương 1174: Báo thù 18453 19-06-2019
Chương 1171: Viêm Ma thú 17160 19-06-2019
Chương 1167: Viêm Ma thú 18981 19-06-2019
Chương 1163: Khai lò 11318 19-06-2019
Chương 1162: Nằm mơ 18398 19-06-2019
Chương 1161: Luyện đan 19546 19-06-2019
Chương 1160: Tương mời 11226 19-06-2019
Chương 1158: Đạo 11739 19-06-2019
Chương 1157: Độc 13132 19-06-2019
Chương 1155: Cô độc 16261 19-06-2019
Chương 1150: Vân Ẩn 13028 19-06-2019
Chương 1149: Thiết Vân 12602 19-06-2019
Chương 1147: 18372 19-06-2019
Chương 1146: Âm Phù Kinh 17424 19-06-2019
Chương 1145: Tử hình 18769 19-06-2019
Chương 1142: Nuốt đan 11999 19-06-2019
Chương 1146: Tru Long 11850 19-06-2019
Chương 1135: Cuồng hóa 16382 19-06-2019
Chương 1117: Thổi tắt 12191 19-06-2019
Chương 1106: Ngân đạn 16678 19-06-2019
Chương 1105: Mộng bức 12213 19-06-2019
Chương 1103: Trúng kế 19618 19-06-2019
Chương 1101: Thuấn sát 18037 19-06-2019
Chương 1094: Ma trùng 14045 19-06-2019
Chương 1093: Tự tin 12388 19-06-2019
Chương 1089: Ngao Quang 16253 19-06-2019
Chương 1088: Giải vây 19934 19-06-2019
Chương 1087: Về nhà 17032 19-06-2019
Chương 1086: Báo thù 19510 19-06-2019
Chương 1080: Phản kích 17038 19-06-2019
Chương 1074: Quái điểu 18575 19-06-2019
Chương 1071: Kế hoạch 19750 19-06-2019
Chương 1070: Phế tích 16711 19-06-2019
Chương 1068: Độc 10595 19-06-2019
Chương 1064: Một kiếm 18744 19-06-2019
Chương 1061: Đấu giá 10669 19-06-2019
Chương 1055: Đánh dấu 15145 19-06-2019
Chương 1048: Thiên Cơ 13408 19-06-2019
Chương 1046: Thần phục 13655 19-06-2019
Chương 1044: Thanh lý 19712 19-06-2019
Chương 1041: Hợp thể 17510 19-06-2019
Chương 1040: Kết minh? 13724 19-06-2019
Chương 1039: Giết sạch 16845 19-06-2019
Chương 1032: Giết gà 18821 19-06-2019
Chương 1030: Đồ ăn 16566 19-06-2019
Chương 1025: Giao dịch 14038 19-06-2019
Chương 1018: Âm câu chú 17350 19-06-2019
Chương 1016: Lại trảm 17862 19-06-2019
Chương 1001: Solo 10469 19-06-2019
Chương 1000: Khai phong 15136 19-06-2019
Chương 993: Trả thù 16002 19-06-2019
Chương 990: Biến thái 11343 19-06-2019
Chương 984: Huyên U Hoa 11315 19-06-2019
Chương 982: Cây hỉ nộ 15807 19-06-2019
Chương 971: Nuốt tinh 16811 19-06-2019
Chương 968: Trở về 17837 19-06-2019
Chương 967: Việc hay 14238 19-06-2019
Chương 958: Cái bẫy 10381 19-06-2019
Chương 957: Cứu người 17268 19-06-2019
Chương 955: Bị bắt 12753 19-06-2019
Chương 953: Thôn phệ 13196 19-06-2019
Chương 950: Không xong 11053 19-06-2019
Chương 947: Tiểu sửu 19418 19-06-2019
Chương 941: Nhanh lên 13750 19-06-2019
Chương 930: Kẻ yếu 19559 19-06-2019
Chương 918: Ẩn giả 19911 19-06-2019
Chương 917: Rời đi 10244 19-06-2019
Chương 916: Đẻ trứng 16488 19-06-2019
Chương 909: Nhân tính 10741 19-06-2019
Chương 905: Trả thù 18327 19-06-2019
Chương 900: Cái bẫy 13138 19-06-2019
Chương 897: Cừu hận 14106 19-06-2019
Chương 896: Mượn lực 17533 19-06-2019
Chương 895: Kinh ngạc 19153 19-06-2019
Chương 885: Phản bội 12947 19-06-2019
Chương 884: Thiên Kiếp 13767 19-06-2019
Chương 883: Mặt nạ 15065 19-06-2019
Chương 879: Chuông tang 16114 19-06-2019
Chương 874: Tím Kim Chung 17461 19-06-2019
Chương 871: Pho tượng 16800 19-06-2019
Chương 870: Cái giếng 18890 19-06-2019
Chương 869: Không đúng 11201 19-06-2019
Chương 864: Hối hận 15432 19-06-2019
Chương 858: Tam Tinh Đô 10014 19-06-2019
Chương 864: Động phòng 13839 19-06-2019
Chương 852: Gả nữ 15073 19-06-2019
Chương 850: Vỏ trứng 11676 19-06-2019
Chương 849: Hối hận 13745 19-06-2019
Chương 848: Giết nàng 16462 19-06-2019
Chương 845: Gặp con gái 13691 19-06-2019
Chương 844: Móc 12834 19-06-2019
Chương 840: Cứu mẹ 10016 19-06-2019
Chương 839: Pháp bảo 12143 19-06-2019
Chương 831: Tinh Thần 15194 19-06-2019
Chương 823: Thu hoạch 17421 19-06-2019
Chương 822: Hủy diệt 10932 19-06-2019
Chương 821: Dụ dỗ 15796 19-06-2019
Chương 820: Hiểu ra 19225 19-06-2019
Chương 812: Không may 15829 19-06-2019
Chương 808: Toàn Phong Ma 17137 19-06-2019
Chương 805: Thất bại 13472 19-06-2019
Chương 804: Long trảo 19964 19-06-2019
Chương 810: Tặc Âu 12094 19-06-2019
Chương 808: Trí tuệ 15404 19-06-2019
Chương 795: Đã chết 13006 19-06-2019
Chương 791: Niết Bàn 19143 19-06-2019
Chương 788: Không xong 18290 19-06-2019
Chương 787: Hoàn Anh Đan 10384 19-06-2019
Chương 786: Uyển Thu 16662 19-06-2019
Chương 783: Rất nghèo 11462 19-06-2019
Chương 779: Tính sai 14177 19-06-2019
Chương 761: Phi thăng 16309 19-06-2019
Chương 750: Kinh loạn 15472 19-06-2019
Chương 748: Nghịch Lân 15869 19-06-2019
Chương 745: Đồng bọn 15109 19-06-2019
Chương 739: Phân hợp? 15966 19-06-2019
Chương 735: Không xong 16967 19-06-2019
Chương 732: Tằm lão 15873 19-06-2019
Chương 731: Đồn Thái 10808 19-06-2019
Chương 728: Không xong 17649 19-06-2019
Chương 725: Trúng kế 14212 19-06-2019
Chương 724: Khác nhau 12413 19-06-2019
Chương 722: Hoàn mỹ? 12697 19-06-2019
Chương 719: Bùn nhão 16744 19-06-2019
Chương 717: Đa nghi 19769 19-06-2019
Chương 716: Yêu giới 18890 19-06-2019
Chương 713: Xé rách 12246 19-06-2019
Chương 712: Kinh hãi 16925 19-06-2019
Chương 710: Miếng vá 15993 19-06-2019
Chương 705: Vứt bỏ 10305 19-06-2019
Chương 704: Phương phủ 17995 19-06-2019
Chương 698: Kim đan 18192 19-06-2019
Chương 695: Nghiền áp 10841 19-06-2019
Chương 694: Về nhà 13770 19-06-2019
Chương 693: Thu phục 15211 19-06-2019
Chương 691: Độc kiếm 13695 19-06-2019
Chương 679: Quần nhau 12794 19-06-2019
Chương 673: Thù hận 18324 19-06-2019
Chương 670: Quỷ anh sĩ 10500 19-06-2019
Chương 653: Giết Long 11793 19-06-2019
Chương 647: Nội chiến? 18072 19-06-2019
Chương 646: Biến thân 12065 19-06-2019
Chương 643: Ăn 15772 19-06-2019
Chương 642: Tùng Hoa 14483 19-06-2019
Chương 640: Phục sinh 18368 19-06-2019
Chương 639: Quán thông 11165 19-06-2019
Chương 638: Ăn điện 18316 19-06-2019
Chương 637: Gặp lại 12110 19-06-2019
Chương 636: Bạo lộ 16009 19-06-2019
Chương 635: Giả chết 11170 19-06-2019
Chương 634: Bị nhốt 14688 19-06-2019
Chương 632: Đường Môn 16854 19-06-2019
Chương 630: Thôn Kim Thú 12301 19-06-2019
Chương 626: Kỳ diệu 15036 19-06-2019
Chương 626: Kỳ diệu 17862 19-06-2019
Chương 624: Trở về 18632 19-06-2019
Chương 623: Quy phàm 19091 19-06-2019
Chương 620: Mượn kiếm 18500 19-06-2019
Chương 615: Phản bội 16249 19-06-2019
Chương 613: Mười ngày 10325 19-06-2019
Chương 612: Hắn? 19481 19-06-2019
Chương 611: Nện! 17164 19-06-2019
Chương 610: Tuyệt cảnh 11912 19-06-2019
Chương 605: Chạy trốn 18256 19-06-2019
Chương 602: Ba nộ vén 19621 19-06-2019
Chương 601: Ngươi đi 11400 19-06-2019
Chương 596: Xảo ngộ 18896 19-06-2019
Chương 587: Cùng sinh 18299 19-06-2019
Chương 585: Không thành 12389 19-06-2019
Chương 581: Cửu U môn 10120 19-06-2019
Chương 578: Cứu người 14385 19-06-2019
Chương 568: Giết hai 11166 19-06-2019
Chương 567: Giết một 13903 19-06-2019
Chương 563: Ta sợ 19499 19-06-2019
Chương 561: Vạch trần 16863 19-06-2019
Chương 556: Bí cảnh 14989 19-06-2019
Chương 554: Đồng môn 15403 19-06-2019
Chương 551: Đột phá 13832 19-06-2019
Chương 549: Ngươi thua 17924 19-06-2019
Chương 548: Say giết 17764 19-06-2019
Chương 545: Ba cặp một 13697 19-06-2019
Chương 544: Náo nhiệt 13176 19-06-2019
Chương 541: Say chết 17734 19-06-2019
Chương 535: Sơ hở 12495 19-06-2019
Chương 534: Cái bẫy 13973 19-06-2019
Chương 531: Tế thành 13213 19-06-2019
Chương 518: Kình địch 13119 19-06-2019
Chương 513: Quỷ Tẩu 12906 19-06-2019
Chương 512: Trở về 19783 19-06-2019
Chương 511: Triệu hoán 14262 19-06-2019
Chương 507: Phế tích 15520 19-06-2019
Chương 506: Phân tâm 19102 19-06-2019
Chương 505: Đi 10961 19-06-2019
Chương 501: Kính sợ 10080 19-06-2019
Chương 498: Giao phong 13955 19-06-2019
Chương 497: Tín ngưỡng 15004 19-06-2019
Chương 496: Thôn xóm 14840 19-06-2019
Chương 492: Thụ đồ 12614 19-06-2019
Chương 488: Sư tỷ 17942 19-06-2019
Chương 486: Cát Đạt 14272 19-06-2019
Chương 485: Thành niên 18035 19-06-2019
Chương 480: Bà Sa Thụ 10352 19-06-2019
Chương 476: Canh gác 15553 19-06-2019
Chương 473: Sơ hở 16873 19-06-2019
Chương 467: Thấu triệt 10054 19-06-2019
Chương 465: Cô cô 10680 19-06-2019
Chương 457: Lo lắng 18760 19-06-2019
Chương 456: Song tu 18435 19-06-2019
Chương 454: Ngửi cẩu 10525 19-06-2019
Chương 449: Đường về 11934 19-06-2019
Chương 446: Đáng chết! 14707 19-06-2019
Chương 434: Ta hận 15303 19-06-2019
Chương 430: Đạo lữ 13683 19-06-2019
Chương 429: Gông xiềng 12403 19-06-2019
Chương 425: Về nhà 15733 19-06-2019
Chương 416: Độc ma 12813 19-06-2019
Chương 410 : Quỷ dị 10062 19-06-2019
Chương 403: Đan Cung 14586 19-06-2019
Chương 402: Trần Nga 17768 19-06-2019
Chương 400: Quy lão 11587 19-06-2019
Chương 399: Suy người 11283 19-06-2019
Chương 387: Trận đầu 16372 19-06-2019
Chương 386: Phục tàng 12601 19-06-2019
Chương 385: Đạo lữ 19789 19-06-2019
Chương 385: Ước định 17195 19-06-2019
Chương 380: Gặp lại 15708 19-06-2019
Chương 379: Hiến kế 17847 19-06-2019
Chương 378: Thư Sinh 15345 19-06-2019
Chương 377: Bẩy rập 15030 19-06-2019
Chương 376: Động toái 10041 19-06-2019
Chương 374: Mục tiêu 11344 19-06-2019
Chương 372: Cái bẫy 19237 19-06-2019
Chương 371: Thông suốt 15667 19-06-2019
Chương 369: Ai? 13888 19-06-2019
Chương 364: Ác mộng 16154 19-06-2019
Chương 359: Phản bội 12067 19-06-2019
Chương 358: Uy hiếp 14692 19-06-2019
Chương 357: Quay đầu 16388 19-06-2019
Chương 353: Yêu Hoàng 16291 19-06-2019
Chương 352: Tế đàn 14145 19-06-2019
Chương 349: Ba lối rẽ 11812 19-06-2019
Chương 344: Phải chết 11865 19-06-2019
Chương 342: Mưu tính 13062 19-06-2019
Chương 339: Hạ vong 16887 19-06-2019
Chương 338: Phòng tuyến 12238 19-06-2019
Chương 332: Bất lợi 10030 19-06-2019
Chương 330: Man Tổ 15575 19-06-2019
Chương 326: Long tộc 17752 19-06-2019
Chương 325: Suy bại 16697 19-06-2019
Chương 321: Đoàn tụ 16935 19-06-2019
Chương 316: Tín ngưỡng 15647 19-06-2019
Chương 315: Giết ta 17203 19-06-2019
Chương 311: Băng vẫn 14883 19-06-2019
Chương 310: Ta nhận thua 16842 19-06-2019
Chương 303: Duyên phận 11932 19-06-2019
Chương 302: Sơ hở 13370 19-06-2019
Chương 300: Cuồng ngạo 13107 19-06-2019
Chương 299: Công đấu 18470 19-06-2019
Chương 296: Kịch độc 17952 19-06-2019
Chương 291: Độc Kinh 18684 19-06-2019
Chương 265: Trang điểm 18290 19-06-2019
Chương 253: Thắng 14394 19-06-2019
Chương 223: Người kén 18950 19-06-2019
Chương 221: Nội khố 12268 19-06-2019
Chương 218: Tất thắng 18283 19-06-2019
Chương 212: Tử Yêu Yêu 15662 19-06-2019
Chương 209: Hủy lâu 13920 19-06-2019
Chương 199: Dọn nhà 10031 19-06-2019
Chương 194: Lăn 13499 19-06-2019
Chương 192: Bi kịch 19739 19-06-2019
Chương 189: Sớm ra tay 11293 19-06-2019
Chương 188: Cừu hận 17116 19-06-2019
Chương 184: Đúc cốt 13379 19-06-2019
Chương 180: Hắc hóa 13825 19-06-2019
Chương 172: Thiên liệt 10739 19-06-2019
Chương 163: Tro vân 17187 19-06-2019
Chương 160: Quỷ phi 19494 19-06-2019
Chương 159: Cửa 16965 19-06-2019
Chương 154: Quỷ minh 16108 19-06-2019
Chương 152: Giao dịch 13546 19-06-2019
Chương 149: Cưu Tương 14686 19-06-2019
Chương 147: Nhân tâm 10469 19-06-2019
Chương 145: Mục đích 15777 19-06-2019
Chương 143: Truy đạo 14318 19-06-2019
Chương 139: Ăn 19369 19-06-2019
Chương 132: Bắt đầu 15504 19-06-2019
Chương 130: Hoăng Chung 10165 19-06-2019
Chương 122: Năm tặc 12544 19-06-2019
Chương 117: Cô khách 10638 19-06-2019
Chương 115: Tướng quân 14259 19-06-2019
Chương 106: Mặt nạ 15243 19-06-2019
Chương 102: Vọng Kinh 13213 19-06-2019
Chương 100: Tên điên 11631 19-06-2019
Chương 92: Bổ kiếm 15077 19-06-2019
Chương 90: Lên đường 11163 19-06-2019
Chương 84: Theo ta đi 11019 19-06-2019
Chương 82: Trời sập 14497 19-06-2019
Chương 80: Kiếm Nô 17638 19-06-2019
Chương 72: Về nhà 12379 19-06-2019
Chương 68: Tân sinh 17762 19-06-2019
Chương 66: Cự đấu 11529 19-06-2019
Chương 63: Về nhà 13041 19-06-2019
Chương 58: Mẫu Xà Hạt 17811 19-06-2019
Chương 52: Sóng gió 16720 19-06-2019
Chương 51: Mua độc 15086 19-06-2019
Chương 40: Lừa đảo 19362 19-06-2019
Chương 39: Dịch Thành 12053 19-06-2019
Chương 33: Săn bắn 17664 19-06-2019
Chương 27: Mổ bụng 11756 19-06-2019
Chương 24: Còn biển 19664 19-06-2019
Chương 6: Đập nát 16059 19-06-2019