MENU

POPULAR

  • Bất Tử Kiếm Tu

  • Tác giả : Vũ Trụ Trung Hành Tẩu
  • Last updated : 15-05-2019
  • View : 18543
  • Genres : kiemhiep

Bất Tử Kiếm Tu:

【 hiện tượng cấp huyền huyễn thần tác, ngày càng vạn tự! 】Mười năm trước, Dương Tiếu là Đại Hạ hoàng triều Tam hoàng tử, lại bị huynh trưởng hãm hại, đẩy vào cấm địa hư không hồng thủy, thập tử vô sinh.Mười năm sau, Dương Tiếu từ hư không kiếm táng đi ra, lấy vô địch kiếm ma chi tư, chưởng sinh tử, đoạn luân hồi, bá thiên hạ!Đây là thể loại Vô địch văn, kiếm tu bao bá!Truyện cũng mới ra nhưng được ủng hộ khá nhiệt tình bên Trung. Cầu mọi người đọc ủng hộ muội để muội có động lực làm và ra chương đều, xin đừng chờ sẵn nhiều chương mới đọc, ko có tương tác của đọc giả muội lại biếng ngay á.Phân chia cảnh giới (Update liên tục): Vũ Đồ, Vũ Sư, Vũ Linh, Vũ Vương, Vũ Hoàng, Vũ Tông, Vũ Tôn, Vũ Thánh, Vũ Đế, Đế Luyện Thể, Kiếp Luyện Thể, Hoang Tôn Thể...
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 1211: Mính Sư Sư 19511 15-05-2019
Chương 1205: Âm hiểm a 15842 15-05-2019
Chương 1192: Lập công 11044 15-05-2019
Chương 1188: Hỏi 17558 15-05-2019
Chương 1184: Kinh sợ 19707 15-05-2019
Chương 1178: Thắng! 13551 15-05-2019
Chương 1171: Lâm Vũ Vi 16205 15-05-2019
Chương 1163: Long Bôn 11978 15-05-2019
Chương 1159: Giao phong 15934 15-05-2019
Chương 1155: Cổ chủng 14115 15-05-2019
Chương 1144: Sống lại 14859 15-05-2019
Chương 1136: Áp chế! 11994 15-05-2019
Chương 1135: Lựa chọn! 16197 15-05-2019
Chương 1133: Ma Hồi 13751 15-05-2019
Chương 1125: Vu hãm ? 16298 15-05-2019
Chương 1124: Suy đoán 19588 15-05-2019
Chương 1123: Đoán sai ? 12887 15-05-2019
Chương 1105: Tiểu Ô Quy 18928 15-05-2019
Chương 1100: Nếm thử 18569 15-05-2019
Chương 1093: Xuất phát 17970 15-05-2019
Chương 1090: Tim đập 17298 15-05-2019
Chương 1088: Ám sát! 16930 15-05-2019
Chương 1087: Truy tung 15577 15-05-2019
Chương 1086: Có người! 19684 15-05-2019
Chương 1084: Xúc tu 17192 15-05-2019
Chương 1082: Du lịch 10412 15-05-2019
Chương 1079: Khai chiến 15817 15-05-2019
Chương 1077: Số mệnh 18729 15-05-2019
Chương 1074: Tình nghĩa 14447 15-05-2019
Chương 1070: Tiếp viện 15575 15-05-2019
Chương 1064: Khiêu khích 15454 15-05-2019
Chương 1059: Thành quả 14105 15-05-2019
Chương 1057: Trao đổi 13327 15-05-2019
Chương 1052: Rời đi! 16978 15-05-2019
Chương 1049: Xuất thủ 16502 15-05-2019
Chương 1045: Mời chào 16457 15-05-2019
Chương 1041: Giao dịch 16625 15-05-2019
Chương 1025: Trốn! 16826 15-05-2019
Chương 1024: Cạm bẫy! 15837 15-05-2019
Chương 1019: Đau đầu 18705 15-05-2019
Chương 1016: Nhân tuyển 13708 15-05-2019
Chương 1015: Chép gia! 18992 15-05-2019
Chương 1013: Suy đoán! 14347 15-05-2019
Chương 1009: Cổ Sào! 16361 15-05-2019
Chương 1006: Xà Cổ! 15024 15-05-2019
Chương 1005: Cấm địa! 12811 15-05-2019
Chương 1001: Hợp lưu! 15053 15-05-2019
Chương 985: Lý giải 19524 15-05-2019
Chương 977: Mộng 18176 15-05-2019
Chương 973: Ngạc nhiên! 16355 15-05-2019
Chương 966: Phụ thuộc! 10629 15-05-2019
Chương 961: Ngủ phục 17542 15-05-2019
Chương 959: Cố nhân 16784 15-05-2019
Chương 956: Uy hiếp 16769 15-05-2019
Chương 953: Hỏi thăm 16564 15-05-2019
Chương 941: Tử vong 14641 15-05-2019
Chương 938: Vong hồn! 14747 15-05-2019
Chương 930: Thanh lý! 11710 15-05-2019
Chương 929: Uy hiếp! 19871 15-05-2019
Chương 928: Giao dịch 12119 15-05-2019
Chương 927: Cự tuyệt! 16592 15-05-2019
Chương 926: Tiểu đệ 14770 15-05-2019
Chương 916: Ngốc 18461 15-05-2019
Chương 906: Đầu hàng 17404 15-05-2019
Chương 905: Minh La Tiên 12867 15-05-2019
Chương 904: Hoa Nô 10548 15-05-2019
Chương 901: Cường công 17922 15-05-2019
Chương 880: Tiễn nhẫn 10577 15-05-2019
Chương 875: Na di! 11786 15-05-2019
Chương 874: Dời đi! 17086 15-05-2019
Chương 871: Di chuyển 16062 15-05-2019
Chương 867: Uyên Chủ 18434 15-05-2019
Chương 856: Điều kiện 15094 15-05-2019
Chương 846: Nộ 16970 15-05-2019
Chương 841: Liệp sát! 11559 15-05-2019
Chương 837: Thăm dò 11798 15-05-2019
Chương 825: Cáo từ! 16612 15-05-2019
Chương 814: Hi sinh tu vi 19140 15-05-2019
Chương 807: Giết! 13064 15-05-2019
Chương 804: Chết rồi? 10461 15-05-2019
Chương 803: Tim vị trí 18683 15-05-2019
Chương 802: Truy tung 17276 15-05-2019
Chương 799: Thoát đi 15028 15-05-2019
Chương 789: Chấp niệm 19526 15-05-2019
Chương 783: Ẩm Hoa Lâu 12218 15-05-2019
Chương 782: Diệp Nhuy 17063 15-05-2019
Chương 777: Bình tĩnh 10510 15-05-2019
Chương 773: Bái sư ? 15558 15-05-2019
Chương 761: Trấn áp 18780 15-05-2019
Chương 760: Lão Tà Vân 16983 15-05-2019
Chương 735: Tỉnh lại 15090 15-05-2019
Chương 734: Đan thành 18448 15-05-2019
Chương 731: Ức Lưu Đan 17469 15-05-2019
Chương 725: Bảo vật 17041 15-05-2019
Chương 720: Loạn 14967 15-05-2019
Chương 717: Ta nguyện ý 18658 15-05-2019
Chương 712: Thám thính 12475 15-05-2019
Chương 709: Thử kiếm 18180 15-05-2019
Chương 707: Nhược Lam 12414 15-05-2019
Chương 697: Dụ dỗ 12255 15-05-2019
Chương 696: Tranh chấp 10746 15-05-2019
Chương 670: Xông 12274 15-05-2019
Chương 665: Xuất phát 11343 15-05-2019
Chương 663: Thiên phú 19873 15-05-2019
Chương 662: Khôi phục 10631 15-05-2019
Chương 659: Đi theo 13044 15-05-2019
Chương 652: Chém giết 15950 15-05-2019
Chương 645: Vì mặt mũi 14685 15-05-2019
Chương 627: Hoang lưu! 16266 15-05-2019
Chương 625: Mất tích 12021 15-05-2019
Chương 618: Câu dẫn 18726 15-05-2019
Chương 617: Gặp nơi 18939 15-05-2019
Chương 616: Tham Long Văn 11006 15-05-2019
Chương 612: Mượn lực 14603 15-05-2019
Chương 611: Giao phong 16311 15-05-2019
Chương 602: Nhất chiêu! 18649 15-05-2019
Chương 595: Khả Nhi 14526 15-05-2019
Chương 594: Quý khách 15471 15-05-2019
Chương 584: Khí tức 11568 15-05-2019
Chương 570: Dã tâm! 10601 15-05-2019
Chương 564: Trôi qua 11089 15-05-2019
Chương 547: Long Điện 15654 15-05-2019
Chương 538: Tha mạng ? 14661 15-05-2019
Chương 536: Uy hiếp 17036 15-05-2019
Chương 515: Thần khí 13155 15-05-2019
Chương 508: Đến rồi! 19661 15-05-2019
Chương 501: Liên minh 15698 15-05-2019
Chương 457: Lý công tử 13594 15-05-2019
Chương 455: Giao phó ? 10694 15-05-2019
Chương 450: Bộ Vân Hi! 19696 15-05-2019
Chương 431: Đổi ý ? 12697 15-05-2019
Chương 400: Trở về 13411 15-05-2019
Chương 395: Vòng ngọc 16750 15-05-2019
Chương 376: Ly biệt hôn 13788 15-05-2019
Chương 367: Thức tỉnh 10775 15-05-2019
Chương 307: Giả ngu 16656 15-05-2019
Chương 287: Lột sạch! 11567 15-05-2019
Chương 274: Tiến lên! 18334 15-05-2019
Chương 245: Thuấn sát! 16352 15-05-2019
Chương 244: Thật sao? 18196 15-05-2019
Chương 236: Lựa chọn! 14246 15-05-2019
Chương 229: Xoay người 13091 15-05-2019
Chương 172: Viêm Tôn! 12951 15-05-2019
Chương 162: Giết 16541 15-05-2019
Chương 143: Thánh Nữ 16833 15-05-2019
Chương 142: Quan tài 12977 15-05-2019
Chương 127: Y Noãn Noãn 16734 15-05-2019
Chương 119: Kim Vũ Lang 12519 15-05-2019
Chương 118: Bắc Hải 11867 15-05-2019
Chương 108: Gõ 15653 15-05-2019
Chương 100: Đòi nợ! 19209 15-05-2019
Chương 84: Tông chủ ? 19772 15-05-2019
Chương 77: Có gì sợ ? 11160 15-05-2019
Chương 76: Giết! 19781 15-05-2019
Chương 75: Đế Ma Thiên 19000 15-05-2019
Chương 72: Vả miệng! 13526 15-05-2019
Chương 65: Kiếm tới! 12132 15-05-2019
Chương 5: Cút! 14848 15-05-2019
Chương 3: Bức hôn 11467 15-05-2019
Chương 2: Kiếm Thị 19142 15-05-2019
Chương 1: Trở về 10630 15-05-2019