MENU

POPULAR

  • Vô Tướng Tiến Hóa

  • Tác giả : Ninh Duyệt Nhạc
  • Last updated : 14-07-2019
  • View : 12174
  • Genres : xuyenkhong dongnhan

Vô Tướng Tiến Hóa:

Tần Trường Phong, một cái nam nhân, mặt trắng. . . tâm đen! Bị mạnh mẽ dùng mười thế bình thường đổi lấy một cái cơ hội trở thành cường giả, tiến vào cuối cùng Thông Thiên Tháp, mở ra có thể kỹ năng dung hợp Vô Tướng thiên phú. Từ đây: Tại Phi Đao, hắn là cùng Lý Tầm Hoan và A Phi tương giao tâm đầu ý hợp huynh đệ. . . Rượu ngon giai nhân, phi đao trọng tiễn, lệ vô hư phát! Tại Dị Hình, hắn là sứ giả của địa ngục. . . Đoàn diệt chiến đội, dị hình sủng vật trứng, giết chóc tiến hóa! Tại Ỷ Thiên, hắn là Thánh tâm Tu La thân Ma Phật thánh tăng. . . Kim Cương Bất Hoại, sát sinh trảm nghiệp, ai đoạn bần tăng công tội? Tại Già Thiên, hắn là thần thoại thời đại Thiên Tôn. . . Vạn cổ yếu ớt, nếu ta trở về, thế gian mấy người dám xưng hoàng? Họa Giang Hồ, Quyền Hoàng, Cương Thi, X chiến cảnh, Già Thiên, Tây Du. . . Vô hạn xuyên qua, vô hạn kỹ năng dung hợp, vô hạn tiến hóa, cho đến —— hoàng tọa đỉnh phong, Vô Tướng Lôi Đế! ! !☣Tác giả tự định nghĩa: Vị Diện, Lãnh Khốc, Cô Nhi, Vô Hạn Lưu.☣Map: Phi Đao Vấn Tình, Prometheus 2, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Jurassic, Underworld, Thiên Long Bát Bộ, ...✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 1058: Kết thúc! 13983 14-07-2019
Chương 1055: Đế rơi! 13711 14-07-2019
Chương 1046: Xuất chinh 14405 13-07-2019
Chương 1027: Thắng! 18502 29-06-2019
Chương 1024: Chênh lệch 15914 26-06-2019
Chương 1012: Dừng tay 18192 17-06-2019
Chương 1009: Mâu thuẫn 11824 17-06-2019
Chương 1006: Tiên Đế? 16958 17-06-2019
Chương 998: Bái kiến! 12915 17-06-2019
Chương 980: Chân tướng 10790 17-06-2019
Chương 944: Kết quả 18936 17-06-2019
Chương 925: Vô Ưu Quân! 12965 17-06-2019
Chương 916: Ám Quyết Ti 15755 17-06-2019
Chương 888: Động phòng 10383 17-06-2019
Chương 821: Hiến tế 13229 17-06-2019
Chương 874: Đạo Đế 15572 17-06-2019
Chương 873: Tiên chiến 18194 17-06-2019
Chương 841: Mạnh bà 15555 17-06-2019
Chương 779: Nguy biến 16553 17-06-2019
Chương 737: Thiên Bảng 11992 17-06-2019
Chương 730: Bái sư 18841 17-06-2019
Chương 719: Ác chiến 17230 17-06-2019
Chương 708: Ban cho 10951 17-06-2019
Chương 693: Hỏi tội 16351 17-06-2019
Chương 661: Cấm địa 14770 17-06-2019
Chương 660: Nhân duyên 18973 17-06-2019
Chương 648: Thần Hoang! 17786 17-06-2019
Chương 635: Phát tài 15651 17-06-2019
Chương 631: 12828 17-06-2019
Chương 589: Kêu ba ba! 10332 17-06-2019
Chương 586: Ngả bài 16896 17-06-2019
Chương 575: Tru thần 18290 17-06-2019
Chương 541: Ta là ai 14799 17-06-2019
Chương 540: Chuyện cũ 18434 17-06-2019
Chương 419: Xung đột 19019 17-06-2019
Chương 402: Đạo đan 15960 17-06-2019
Chương 392: Trời ạ! 13350 17-06-2019
Chương 370: Huynh đệ 19479 17-06-2019
Chương 368: Tế bái 11855 17-06-2019
Chương 296: Tỷ phu! 14514 17-06-2019
Chương 259: Hành thích 13858 17-06-2019
Chương 256: Kết toán 10387 17-06-2019
Chương 236: Ác mộng 15555 17-06-2019
Chương 233: Sharingan 16435 17-06-2019
Chương 225: Thu đồ 10483 17-06-2019
Chương 196: Đạo Các! 13681 17-06-2019
Chương 193: Thu lưới 13356 17-06-2019
Chương 184: Băng tằm 12943 17-06-2019
Chương 182: Thiên Khiển 16337 17-06-2019
Chương 180: Xá Lợi Tử 19542 17-06-2019
Chương 179: Sư đồ 17106 17-06-2019
Chương 171: Cổ trùng 14061 17-06-2019
Chương 164: Thần Sứ 14405 17-06-2019
Chương 163: Hạ giới! 15666 17-06-2019
Chương 158: Huyết Ma 10411 17-06-2019
Chương 139: Sonja 11457 17-06-2019
Chương 134: Thánh Thú 10899 17-06-2019
Chương 120: Nhân côn 10755 17-06-2019
Chương 115: Nội chiến? 17580 17-06-2019
Chương 104: Uy hiếp 11561 17-06-2019
Chương 86: Chân lý 16625 17-06-2019
Chương 83: Chỉ Nhược 17108 17-06-2019
Chương 57: Đổ chiến 10308 17-06-2019
Chương 53: Diệt đoàn! 18141 17-06-2019
Chương 51: Dao găm gặp 14113 17-06-2019
Chương 50: Đồ cùng 15458 17-06-2019
Chương 49: Bắt đầu 15092 17-06-2019
Chương 33: Giao dịch 11931 17-06-2019
Chương 29: Sắp chia tay 15918 17-06-2019
Chương 29: Sắp chia tay 17283 17-06-2019