MENU

POPULAR

  • Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

  • Tác giả : Tứ Quý Như Đông
  • Last updated : 22-07-2019
  • View : 18191
  • Genres : dongnhan

Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu:

Xuyên qua Đấu Phá Thương Khung, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đây là một xuyên qua vô ngần thời không, quét ngang chư thiên vạn giới , truyền kỳ. Sinh tử xem nhẹ, không phục liền làm! Vô số điện ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh thế giới: Đấu Phá Thương KhungDragon Ball Đấu La Đại Lục seriesSiêu Thần Học ViệnĐại Chúa TểGià ThiênTần Thời Minh NguyệtTình Yêu Chung CưTru TiênHokageBàn LongPhong VânOne-Punch ManLong Xà Diễn NghĩaHoa Thiên CốtTam Sinh Tam ThếOne PieceHồ Yêu Tiểu Hồng NươngSinh Hóa Mạt Nhật. . . . . .Truyện hậu cung mỗi map một vài em, tiểu đệ cả đàn...Truyện đọc giải trí vui vẻ nên nếu không hợp các bạn hãy vui lòng đóng tab đọc truyện khác đừng nói lời cay đắng. Truyện đã ra hơn 1200 chap mỗi ngày Hoàng Châu post 50-70 chap mong các bạn ủng hộ.
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 1279: Khai thiên! 15271 22-07-2019
Chương 1245: 19712 21-06-2019
Chương 1239: 10780 18-06-2019
Chương 1213: Thánh giai? 14055 18-06-2019
Chương 1210: Helen Moune 19161 18-06-2019
Chương 1207: 19566 18-06-2019
Chương 1187: Mười năm 16147 18-06-2019
Chương 1186: 19294 18-06-2019
Chương 1176: Vây kín 11204 18-06-2019
Chương 1154: 14874 18-06-2019
Chương 1138: 10243 18-06-2019
Chương 1112: 16327 18-06-2019
Chương 1106: 15942 18-06-2019
Chương 1071: Tru sát 12712 18-06-2019
Chương 1060: 19902 18-06-2019
Chương 1047: Viêm Chủ 13888 18-06-2019
Chương 1040: 19757 18-06-2019
Chương 1038: 16040 18-06-2019
Chương 1001: Giết! 10108 18-06-2019
Chương 979: Mộ 15535 18-06-2019
Chương 956: Liễu gia 17847 18-06-2019
Chương 931: 13397 18-06-2019
Chương 896: 13684 18-06-2019
Chương 876: 16273 18-06-2019
Chương 767: Nghiền ép 12924 18-06-2019
Chương 759: Resident Evil! 19879 18-06-2019
Chương 642: Sư Minh Tông 18561 18-06-2019
Chương 621: Đánh lén! 19743 18-06-2019
Chương 573: Một kiếm 11234 18-06-2019
Chương 511: Thiên ý 10561 18-06-2019
Chương 491: Tuyệt cảnh 12483 18-06-2019
Chương 449: Bom neutron! 15982 18-06-2019
Chương 446: Nguy cơ 18820 18-06-2019
Chương 442: Hàng phục 18456 18-06-2019
Chương 428: Vua gặp vua! 10604 18-06-2019
Chương 402: Tần Thiên! 12476 18-06-2019
Chương 355: Quỳ nghênh 12119 18-06-2019
Chương 350: Muốn chết! 18548 18-06-2019
Chương 260: Thiên cung! 17730 18-06-2019
Chương 243: Một kiếm! 10530 18-06-2019
Chương 224: Thí thần! 15761 18-06-2019
Chương 217: Canh bạc 11224 18-06-2019
Chương 205: Vương Siêu! 11797 18-06-2019
Chương 197: Tiên đan? 17445 18-06-2019
Chương 193: Nữ lái xe! 18424 18-06-2019
Chương 180: Thiên quân! 14845 18-06-2019
Chương 177: Hiệu trung! 16897 18-06-2019
Chương 145: Xưng bá! 10005 18-06-2019
Chương 132: Tuyết Mị 11372 18-06-2019
Chương 129: Uy thế 13896 18-06-2019
Chương 116: Nhã Phi 15003 18-06-2019
Chương 111: Đấu Vương 10151 18-06-2019
Chương 102: Quý khách 18235 18-06-2019
Chương 83: Chúng ta 11110 18-06-2019
Chương 80: Kamehameha 19063 18-06-2019
Chương 76: Che biển! 17749 18-06-2019
Chương 51: Tu luyện 19006 18-06-2019
Chương 48: Diệt tộc! 15513 18-06-2019
Chương 38: Tinh Hà Lệnh 10338 18-06-2019
Chương 28: Lăng Ảnh 11902 18-06-2019
Chương 26: Cổ Huân Nhi 16031 18-06-2019
Chương 20: Nhã Phi mời 11949 18-06-2019