MENU

POPULAR

  • Nhất Niệm Vĩnh Hằng

  • Tác giả : Nhĩ Căn
  • Last updated : 10-11-2017
  • View : 13574
  • Genres : tienhiep

Nhất Niệm Vĩnh Hằng:

Nhất niệm thành thương hải , nhất niệm hóa ruộng dâu. nhất niệm chém ngàn ma , nhất niệm tru vạn tiên. duy ta niệm... vĩnh hằng. Truyện mới của đại thần Nhĩ Căn.
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 1312: Bờ trái 10169 09-02-2018
Chương 1309: Gặp thần 19928 09-02-2018
Chương 1303: Thảm liệt 13980 06-02-2018
Chương 1301: Kết thúc? 10228 05-02-2018
Chương 1289: Khổ chiến 16605 30-01-2018
Chương 1287: Kiêu hùng 18106 28-01-2018
Chương 1281: Trước kia 14142 26-01-2018
Chương 1270: Làm bạn 15110 17-01-2018
Chương 1269: Về nhà 18418 17-01-2018
Chương 1265: Chúa Tể 13987 14-01-2018
Chương 1264: Thắng tổ! 13729 14-01-2018
Chương 1262: Mỹ nam kế 11989 13-01-2018
Chương 1261: Tổ 10504 12-01-2018
Chương 1258: Vẫn lạc 19637 10-01-2018
Chương 1256: Đế Kích 16708 09-01-2018
Chương 1253: Trở về! 14985 08-01-2018
Chương 1250: Ác bá 17879 07-01-2018
Chương 1247: Xốc nổi 13149 05-01-2018
Chương 1238: Dung ức 13069 31-12-2017
Chương 1236: Táng không 11814 30-12-2017
Chương 1235: Tiên Hậu 19524 30-12-2017
Chương 1232: Dẫn ngộ 11636 28-12-2017
Chương 1228: Chỉ Giới! 19858 26-12-2017
" title="Nhất Niệm Vĩnh Hằng">Nhất Niệm Vĩnh Hằng 11083 20-12-2017
" title="Thần Đạo Đan Tôn">Thần Đạo Đan Tôn 17780 20-12-2017
" title="Vô Địch Kiếm Vực">Vô Địch Kiếm Vực 16720 20-12-2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn 16864 20-12-2017
Chương 1214: Lý thúc cho 11065 19-12-2017
Chương 1209: Tề tụ 18913 16-12-2017
Chương 1202: Trấn áp! 13852 13-12-2017
Chương 1201: Trở về! 10466 12-12-2017
Chương 1185: Vơ vét 18103 04-12-2017
Chương 1175: Hắn cười 19548 29-11-2017
Chương 1171: Chó tự do 12952 27-11-2017
Chương 1167: Trùng phùng 11410 25-11-2017
Chương 1165: Ai sợ ai? 16886 24-11-2017
Chương 1163: Ta ăn! 10327 23-11-2017
Chương 1160: Lao ra 16559 22-11-2017
Chương 1159: Xuỵt 14422 21-11-2017
Chương 1153: Trận phá 19055 19-11-2017
Chương 1152: Tranh đoạt 15072 18-11-2017
Chương 1149: Dưỡng cổ 18598 16-11-2017
Chương 1131: Mị Hậu 19971 10-11-2017
Chương 1129: Về nhà 13843 10-11-2017
Chương 1128: Hù dọa 12062 10-11-2017
Chương 1126: Trúng... 13045 10-11-2017
Chương 1106: Phát điên 13841 10-11-2017
Chương 1101: Khi dễ ta? 15313 10-11-2017
Chương 1094: Dám âm ta? 15059 10-11-2017
Chương 1093: Mời 12617 10-11-2017
Chương 1067: Đồ tốt 14963 10-11-2017
Chương 1066: Liên Yến 15443 10-11-2017
Chương 1058: Ăn a 10079 10-11-2017
Chương 1051: Niệm 13135 10-11-2017
Chương 1048: Tiểu ca ca 16027 10-11-2017
Chương 1047: Tỉnh lại! 15248 10-11-2017
Chương 1046: Phong ấn 18712 10-11-2017
Chương 1021: Ngạc thủ! 13216 10-11-2017
Chương 1006: Nguyên do 19334 10-11-2017
Chương 997: Ta trở về 16382 10-11-2017
Chương 993: Lo lắng! ! 12643 10-11-2017
Chương 990: Ta nhịn... 10595 10-11-2017
Chương 986: Chết rồi? 19165 10-11-2017
Chương 976: Cha con 12323 10-11-2017
Chương 974: Kinh biến 18596 10-11-2017
Chương 973: Đáp án 18064 10-11-2017
Chương 971: Ném ra 12871 10-11-2017
Chương 968: Bạo! 12417 10-11-2017
Chương 963: Hả? A! 19963 10-11-2017
Chương 947: Nguyên do 18094 10-11-2017
Chương 935: Thần Sát 17129 10-11-2017
Chương 928: Khi dễ ta? ! 10019 10-11-2017
Chương 915: Xuất phát 11522 10-11-2017
Chương 911: Nghi vấn! 16401 10-11-2017
Chương 890: Cường hãn! 12236 10-11-2017
Chương 887: Thiên Nhân! 11583 10-11-2017
Chương 885: Ta ném ra! 18607 10-11-2017
Chương 878: Vĩnh hằng 19469 10-11-2017
Chương 876: Về nhà 18432 10-11-2017
Chương 872: Phong bạo 14491 10-11-2017
Chương 871: Bất an! 19348 10-11-2017
Chương 870: Lại giết! 16388 10-11-2017
Chương 868: Chiến! 14060 10-11-2017
Chương 862: Bấp bênh 10444 10-11-2017
Chương 860: Có ma! 18634 10-11-2017
Chương 835: Nhân quả 13912 10-11-2017
Chương 833: A... A... 19449 10-11-2017
Chương 825: Liều mạng! 14363 10-11-2017
Chương 823: Tiểu ca ca 13957 10-11-2017
Chương 820: Kịch chiến 11042 10-11-2017
Chương 818: Là nàng! 16079 10-11-2017
Chương 783: Kinh biến! 15451 10-11-2017
Chương 739: Cược! 11105 10-11-2017
Chương 726: Tính sai nợ 12643 10-11-2017
Chương 703: Chạy mau a! 16558 10-11-2017
Chương 688: Cố nhân 17821 10-11-2017
Chương 681: Giết! 17935 10-11-2017
Chương 676: Xét nhà 12632 10-11-2017
Chương 628: Chia của... 12557 10-11-2017
Chương 622: Ma Lao 17068 10-11-2017
Chương 615: Bắt sống! 10283 10-11-2017
Chương 555: Cực hạn! 11092 10-11-2017
Chương 547: Xuỵt... 16742 10-11-2017
Chương 535: Danh sách 19696 10-11-2017
Chương 499: Hàn Giới! 11709 10-11-2017
Chương 497: Liều mạng! 10836 10-11-2017
Chương 495: Bạch Ma 17181 10-11-2017
Chương 489: Ám sát! 12102 10-11-2017
Chương 488: Đan uy! 11437 10-11-2017
Chương 482: Quý Phong 15625 10-11-2017
Chương 479: 13 cái! 13215 10-11-2017
Chương 467: Bác Bì quân 14552 10-11-2017
Chương 463: Giới Thành 18647 10-11-2017
Chương 461: Lên bờ 17196 10-11-2017
Chương 459: Thổ lộ... 11213 10-11-2017
Chương 443: Lên thuyền 10359 10-11-2017
Chương 418: Núi có linh 11239 10-11-2017
Chương 406: Không Vực 15415 10-11-2017
Chương 380: Ta đói 19963 10-11-2017
Chương 377: Thiên Tôn! 19264 10-11-2017
Chương 374: Hạt nhân! 11100 10-11-2017
Chương 335: Chém giết! 16393 10-11-2017
Chương 319: Nuốt. . . 17725 10-11-2017
Chương 299: Hợp trận! 17392 10-11-2017
Chương 266: Ta trở về! 19633 10-11-2017
Chương 250: Giết! 17612 10-11-2017
Chương 235: Ôn Ma tới 19257 10-11-2017
Chương 146: Cường hãn! 11982 10-11-2017
Chương 145: Tất tru! 14914 10-11-2017
Chương 128: Linh tỉnh! 12433 10-11-2017
Chương 123: Chiến! 15327 10-11-2017
Chương 73: Là ai làm! 18001 10-11-2017
Chương 53: Dũng khí! 12590 10-11-2017
Chương 39: Nghiền ép... 10321 10-11-2017
Chương 31: Sỉ nhục a! 11558 10-11-2017
Chương 30: Tới đi! 16003 10-11-2017
Chương 24: Ngươi là ai 13054 10-11-2017
Chương 17: Tiểu Ô Quy 15495 10-11-2017
Chương 4: Luyện Linh 12763 10-11-2017
Chương 2: Nhà bếp 18723 10-11-2017
Ngoại Truyện 12416 10-11-2017