MENU

POPULAR

  • Tiền Nhiệm Vô Song

  • Tác giả : Dược Thiên Sầu
  • Last updated : 22-07-2019
  • View : 17966
  • Genres : tienhiep

Tiền Nhiệm Vô Song:

Lâm Uyên muốn ăn cơm chùa, để mắt tới nữ nhi của nhà giàu nhất, cũng chọc giận nhà giàu nhất, bị đánh gãy chân đuổi ra khỏi thành. Nhiều năm về sau, Lâm Uyên trở về, phát hiện nữ nhi của nhà giàu nhất đã biến thành nhà giàu nhất. . .
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 74: Báo án 13525 22-07-2019
Chương 66: Dạ tập 11477 21-07-2019
Chương 55: Biểu đệ 13142 15-07-2019
Chương 51: Ngạc nhiên 19127 13-07-2019
Chương 47: Cược mệnh 15754 11-07-2019
Chương 46: Không cần 18745 11-07-2019
Chương 45: Lựa chọn 18172 10-07-2019
Chương 44: Vô Vọng 18013 10-07-2019
Chương 38: Ép hỏi 19816 07-07-2019
Chương 37: Phối hợp 19554 06-07-2019
Chương 36: Giám sát 15173 06-07-2019
Chương 35: Quét dọn 14681 06-07-2019
Chương 34: Tào gia 10282 05-07-2019
Chương 32: Ngụy trang 17655 04-07-2019
Chương 31: Cam đoan, bán 13691 03-07-2019
Chương 30: Cặn bã 12275 03-07-2019
Chương 24: Biện hộ cho 10190 30-06-2019
Chương 22: Tiệc tối 11673 29-06-2019
Chương 12: Trợ thủ 18459 24-06-2019
Chương 10: Đêm đi 14410 23-06-2019
Chương 07: Gặp lại 12185 21-06-2019