MENU

POPULAR

  • Tiên Cung

  • Tác giả : Đả Nhãn
  • Last updated : 22-07-2019
  • View : 12408
  • Genres : tienhiep

Tiên Cung:

Thiên Thư Phong Thần Bảng, Địa Thư Sơn Hải Kinh, Nhân Thư Sinh Tử Bộ! Trên chín tầng trời, chính là Tiên cung!
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 357: Đánh lén 17643 22-07-2019
Chương 355: Áp chế 18295 21-07-2019
Chương 345: Thị trấn 17248 16-07-2019
Chương 341: Đế đô 17588 14-07-2019
Chương 340: Hắc Ma Kỳ 11689 13-07-2019
Chương 334: Rời đi 17006 10-07-2019
Chương 333: Luyện đan 19886 10-07-2019
Chương 329: Dẫn dắt 15253 08-07-2019
Chương 327: Thuế biến 13690 07-07-2019
Chương 324: Phân biệt 11313 05-07-2019
Chương 323: Khu trục 10488 05-07-2019
Chương 321: Trúc Cơ kỳ 14398 03-07-2019
Chương 317: Đen ăn đen 13594 01-07-2019
Chương 315: Hung địa 15815 01-07-2019
Chương 313: Bảo đao 16705 30-06-2019
Chương 311: Luyện da 17691 30-06-2019
Chương 307: Phản kích 10334 28-06-2019
Chương 305: Đánh lén 14841 28-06-2019
Chương 303: Mời 18065 27-06-2019
Chương 295: Cự tuyệt 14254 24-06-2019
Chương 291: Cảnh báo 19146 22-06-2019
Chương 289: Xung đột 18848 22-06-2019
Chương 285: Pháp thuật 18621 21-06-2019
Chương 284: Nguy cơ 16587 21-06-2019
Chương 278: Đánh giá 17631 19-06-2019
Chương 274: Kết thúc 14433 18-06-2019
Chương 272: Rời đi 12808 18-06-2019
Chương 267: Thoát thân 18558 18-06-2019
Chương 256: Hiếu kính 10230 18-06-2019
Chương 253: Say rượu 17204 18-06-2019
Chương 251: Báo thù 16985 18-06-2019
Chương 244: Thân phận 15932 18-06-2019
Chương 241: Tụ hợp 10992 18-06-2019
Chương 239: Xuất chinh 14240 18-06-2019
Chương 238: Mới thành 15488 18-06-2019
Chương 229: Phá hủy 14065 18-06-2019
Chương 226: Trưng binh 15895 18-06-2019
Chương 222: Tháp tôn 18127 18-06-2019
Chương 219: Độc chết 17323 18-06-2019
Chương 217: Đổ ước 12232 18-06-2019
Chương 214: Sau ba tháng 13021 18-06-2019
Chương 207: Lam Thành 16465 18-06-2019
Chương 206: Bảo Tủy 14468 18-06-2019
Chương 197: Chia của 14860 18-06-2019
Chương 196: Đánh đổi 13132 18-06-2019
Chương 195: Kết thù 19189 18-06-2019
Chương 193: Gặp lại 11206 18-06-2019
Chương 183: Chết lặng 16171 18-06-2019
Chương 180: Cứu viện 18195 18-06-2019
Chương 172: Bị nhốt 15342 18-06-2019
Chương 168: Tán tài 16020 18-06-2019
Chương 167: Coi trọng 18144 18-06-2019
Chương 166: Chấn động 17410 18-06-2019
Chương 165: Yêu nghiệt 14603 18-06-2019
Chương 164: Cao điệu 18138 18-06-2019
Chương 161: Hỏi thăm 12153 18-06-2019
Chương 160: Hôn mê 16743 18-06-2019
Chương 158: Mời rượu 14216 18-06-2019
Chương 157: Đệ muội? 16895 18-06-2019
Chương 156: Gặp lại 11328 18-06-2019
Chương 149: Kế sách 12941 18-06-2019
Chương 145: Thuyết giáo 18002 18-06-2019
Chương 136: Thành công 19795 18-06-2019
Chương 133: Sư đệ 15281 18-06-2019
Chương 131: Bái sư 14923 18-06-2019
Chương 128: Lắc lư 12242 18-06-2019
Chương 126: Hối lộ 18328 18-06-2019
Chương 125: Xung đột 13041 18-06-2019
Chương 124: Mua nô lệ 15052 18-06-2019
Chương 123: Cải biến 16712 18-06-2019
Chương 117: Thảm liệt 15811 18-06-2019
Chương 115: Bày trận 12419 18-06-2019
Chương 108: Phỏng đoán 10431 18-06-2019
Chương 106: Đánh bạc 18773 18-06-2019
Chương 104: Giải độc 11665 18-06-2019
Chương 101: Cứu viện 13762 18-06-2019
Chương 97: Chạy trốn? 13187 18-06-2019
Chương 93: Mông Thành 16011 18-06-2019
Chương 90: Tử sĩ 12647 18-06-2019
Chương 85: Mai phục 15790 18-06-2019
Chương 83: Quyết định 17684 18-06-2019
Chương 82: Tặng lễ 19990 18-06-2019
Chương 79: Cừu thị 12317 18-06-2019
Chương 76: Mị thuật 17296 18-06-2019
Chương 75: Thả người 18190 18-06-2019
Chương 71: Thân nhân 11351 18-06-2019
Chương 69: Keo kiệt 18772 18-06-2019
Chương 61: Mời 11171 18-06-2019
Chương 59: Mục Vân Bác 10932 18-06-2019
Chương 58: Thượng sách 11534 18-06-2019
Chương 56: Hố cha 14616 18-06-2019
Chương 50: Thuyết giáo 16634 18-06-2019
Chương 47: Phá sản 10996 18-06-2019
Chương 44: Đồ vô sỉ 12134 18-06-2019
Chương 41: Nước bẩn 16279 18-06-2019
Chương 36: Thắng thảm 12400 18-06-2019
Chương 27: Dị thường 17064 18-06-2019
Chương 26: Dụ hoặc 15243 18-06-2019
Chương 23: Đặt hàng 10242 18-06-2019
Chương 22: Gặp lại 11748 18-06-2019
Chương 20: Kịch độc 13434 18-06-2019
Chương 19: Phiếu nợ 16026 18-06-2019
Chương 18: Độc chết 17014 18-06-2019
Chương 16: Mê Tung Trận 15625 18-06-2019
Chương 15: Bồi luyện 14797 18-06-2019
Chương 09: Quá dễ dàng 12610 18-06-2019
Chương 05: Bày trận 13877 18-06-2019