MENU

POPULAR

  • Tuyệt Thế Kiếm Đế

  • Tác giả : Cửu Giới Tán Nhân
  • Last updated : 22-07-2019
  • View : 11840
  • Genres : tienhiep digioi

Tuyệt Thế Kiếm Đế:

Võ đạo thịnh thế, thiên tài bối xuất! Một đời thiên kiêu Lâm Vũ, tự thời đại mạt pháp dày đặc không trung tới, quét ngang thiên hạ vô địch thủ, kiếm đạo tuyệt đỉnh danh hiệu Chí Tôn! Yêu Ma ngoại đạo, thấy ta kiếm, ắt sẽ phủ phục run rẩy, vạn giới cường giả, thấy ta kiếm, ắt sẽ cúi đầu xưng Tôn, ở nơi này cá lớn nuốt cá bé điên cuồng thế giới, sẽ để cho ta lấy cuồn cuộn bất diệt chi Tam Xích Thanh Phong, thành tựu vạn thế bất hủ chi Vô Thượng Kiếm Đế!*Truyện đã hơn 1k chương* Ngày 20 - 50c*Cảnh Giới:-Thối Thể- Hậu Thiên- Tiên Thiên-Chân Nguyên- Luân Hải- Linh Phủ- Địa Cực- Thiên Nguyên- Niết Bàn- Phong Vương- Phong Đế.#Chân Thần Cảnh : *Tiểu Thần Cảnh:-Thông Thần Cảnh-Hư Thần Cảnh-Chân Thần cảnh*Đại Thần Cảnh : -Thiên Thần cảnh-Giới Thần Cảnh-Vực Thần Cảnh*Cực Thần Cảnh:..Buff Truyện :-2 Nguyệt Phiếu = 1c-Châu = 10c- Bố cáo lệnh = 20c-Kim Đậu = 30c
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 2269: Quá yếu! 11498 22-07-2019
Chương 2266: Nghi ngờ 15780 22-07-2019
Chương 2252: Rời đi 11911 17-07-2019
Chương 2241: Thành công! 15824 09-07-2019
Chương 2238: Muốn bại? 11570 09-07-2019
Chương 2229: Phản công! 16480 04-07-2019
Chương 2212: Thoát đi 17853 26-06-2019
Chương 2204: Ám sát! 18356 21-06-2019
Chương 2199: Thoát thân 17488 19-06-2019
Chương 2194: Phục giết 11909 18-06-2019
Chương 2192: Hóa giải 15165 18-06-2019
Chương 2190: Nguy cơ 11271 18-06-2019
Chương 2187: Rút lui! 10111 18-06-2019
Chương 2185: Tức giận 11912 18-06-2019
Chương 2184: Kinh biến 16693 18-06-2019
Chương 2177: Trận doanh 19336 18-06-2019
Chương 2153: Chém chết 19521 18-06-2019
Chương 2150: Giả chết 12609 18-06-2019
Chương 2147: Đào chín 16350 18-06-2019
Chương 2144: Tượng gỗ 10198 18-06-2019
Chương 2121: Kỳ binh 13179 18-06-2019
Chương 2: Hắc yểm 16773 18-06-2019
Chương 2106: Gặp nhau 17575 18-06-2019
Chương 2105: Phản bội? 11172 18-06-2019
Chương 2104: Xuất quan 12081 18-06-2019
Chương 2103: Mười năm 12687 18-06-2019
Chương 2099: Đốn ngộ 19476 18-06-2019
Chương 2093: Súc thế 10836 18-06-2019
Chương 2087: Hạng 14864 18-06-2019
Chương 2080: Suy đoán 10146 18-06-2019
Chương 2073: Kiếm quang 19949 18-06-2019
Chương 2066: Bích họa 10189 18-06-2019
Chương 2065: Lưu đày 10263 18-06-2019
Chương 2054: Bạch Hạo 16744 18-06-2019
Chương 2053: Trêu đùa 13011 18-06-2019
Chương 2052: Lập uy 10850 18-06-2019
Chương 2051: Khiêu khích 13454 18-06-2019
Chương 2045: Vây công 11770 18-06-2019
Chương 2044: Bức lui 11231 18-06-2019
Chương 2043: Tao ngộ 16195 18-06-2019
Chương 2038: Tình báo 11156 18-06-2019
Chương 2028: Dung hợp 14785 18-06-2019
Chương 2022: Bế tắc 11794 18-06-2019
Chương 2013: Bùng nổ 15208 18-06-2019
Chương 2009: Chuyển cơ 12148 18-06-2019
Chương 1988: Đối sách 14259 18-06-2019
Chương 1986: Lôi kéo 15240 18-06-2019
Chương 1983: Tu Di Sơn 18248 18-06-2019
Chương 1976: Kinh biến! 12522 18-06-2019
Chương 1963: Khai chiến 10559 18-06-2019
Chương 1960: Trấn áp 12748 18-06-2019
Chương 1959: Bắt 12193 18-06-2019
Chương 1957: Lãm trách 13265 18-06-2019
Chương 1956: Phản đồ? 13292 18-06-2019
Chương 1955: Bức lui! 16281 18-06-2019
Chương 1954: Rút lui? 11508 18-06-2019
Chương 1953: Cung Ngục 13373 18-06-2019
Chương 1952: Giao thủ 11336 18-06-2019
Chương 1947: Luận bàn 16167 18-06-2019
Chương 1945: Đột phá 17385 18-06-2019
Chương 1943: Vị trí 10012 18-06-2019
Chương 1931: Đột phá! 12994 18-06-2019
Chương 1927: Bùng nổ! 10257 18-06-2019
Chương 1924: Tính toán 15066 18-06-2019
Chương 1923: Rút lui! 10210 18-06-2019
Chương 1913: Đàm phán 13987 18-06-2019
Chương 1912: Thu lưới! 13716 18-06-2019
Chương 1911: Tính toán 19746 18-06-2019
Chương 1901: Xuất thủ 15000 18-06-2019
Chương 1899: Đối sách 17142 18-06-2019
Chương 1895: Vũ Hoàng 16878 18-06-2019
Chương 1882: Biến cố 14975 18-06-2019
Chương 1879: Dò xét 13786 18-06-2019
Chương 1870: Minh Quân 10527 18-06-2019
Chương 1869: Đánh bại 12809 18-06-2019
Chương 1867: Vượt qua 15602 18-06-2019
Chương 1862: Vây công 16380 18-06-2019
Chương 1858: Ám toán 10412 18-06-2019
Chương 1855: Dung hợp 16783 18-06-2019
Chương 1848: Bại lộ 12905 18-06-2019
Chương 1845: Chém chết 14348 18-06-2019
Chương 1843: Đi không 10727 18-06-2019
Chương 1840: Cứu viện 17594 18-06-2019
Chương 1839: Tàn khốc 13505 18-06-2019
Chương 1836: Mở ra 12796 18-06-2019
Chương 1833: Chém giết 16504 18-06-2019
Chương 1825: Ngụy trang 16167 18-06-2019
Chương 1823: Thanh tẩy 15964 18-06-2019
Chương 1815: Đánh bại 11534 18-06-2019
Chương 1811: Thương 15093 18-06-2019
Chương 1810: Cạm bẫy 16484 18-06-2019
Chương 1804: Phá cuộc 10574 18-06-2019
Chương 1803: Sát cục 13335 18-06-2019
Chương 1802: Toàn diệt 15786 18-06-2019
Chương 1801: Ám sát 18374 18-06-2019
Chương 1794: Nghiền ép 15435 18-06-2019
Chương 1791: Thánh Khí 18221 18-06-2019
Chương 1787: Biến cố 12142 18-06-2019
Chương 1783: Tu hành 13971 18-06-2019
Chương 1778: Nguyên do 19411 18-06-2019
Chương 1775: Công khai 11511 18-06-2019
Chương 1773: Tạo thế 18903 18-06-2019
Chương 1771: Càn rỡ! 14670 18-06-2019
Chương 1763: Khốn cục 15310 18-06-2019
Chương 1761: Khai chiến! 18759 18-06-2019
Chương 1758: Mai phục 12517 18-06-2019
Chương 1753: Bức lui 11089 18-06-2019
Chương 1745: Đồ Lục! 18517 18-06-2019
Chương 1744: Đánh tan 19062 18-06-2019
Chương 1743: Chiến! 15644 18-06-2019
Chương 1736: Chia lìa 18992 18-06-2019
Chương 1734: Đốn ngộ 17402 18-06-2019
Chương 1731: Toàn diệt! 17057 18-06-2019
Chương 1728: Bức lui! 17614 18-06-2019
Chương 1724: Giao chiến 15146 18-06-2019
Chương 1718: Tự bạo! 14200 18-06-2019
Chương 1693: Chém chết! 18902 18-06-2019
Chương 1688: Toàn diệt 16987 18-06-2019
Chương 1686: Giao chiến 17834 18-06-2019
Chương 1685: Thần Tộc! 15230 18-06-2019
Chương 1683: Bình ngọc 12690 18-06-2019
Chương 1680: Đánh tan! 18133 18-06-2019
Chương 1676: Chèn ép 14862 18-06-2019
Chương 1672: Kiêu binh 14254 18-06-2019
Chương 1664: Đuổi 10375 18-06-2019
Chương 1662: Quà tặng 11667 18-06-2019
Chương 1661: Tề tụ 10041 18-06-2019
Chương 1660: Nghiền ép 19183 18-06-2019
Chương 1658: Hoang kỳ 11587 18-06-2019
Chương 1655: Công khai 11312 18-06-2019
Chương 1654: Cầu hôn! 14118 18-06-2019
Chương 1620: Khích bác 15475 18-06-2019
Chương 1619: Bại lộ! 17869 18-06-2019
Chương 1616: Cút cho ta! 15287 18-06-2019
Chương 1614: Tức giận! 12720 18-06-2019
Chương 1604: Tân Vương! 15358 18-06-2019
Chương 1603: Trấn áp! 16866 18-06-2019
Chương 1597: Chậm! 19788 18-06-2019
Chương 1578: Sở gia 11097 18-06-2019
Chương 1577: Lão già mù 13757 18-06-2019
Chương 1571: Thanh Ngưu 11571 18-06-2019
Chương 1560: Bội bạc! 12081 18-06-2019
Chương 1549: Chia lìa 17355 18-06-2019
Chương 1548: 18608 18-06-2019
Chương 1543: Bí mật 13167 18-06-2019
Chương 1540: Là hắn? ! 14379 18-06-2019
Chương 1529: Cự tuyệt! 10507 18-06-2019
Chương 1524: Xuất binh! 16222 18-06-2019
Chương 1519: Tùy tùng 16815 18-06-2019
Chương 1518: Bên ngoài? 19097 18-06-2019
Chương 1513: 17783 18-06-2019
Chương 1508: Vây giết! 14498 18-06-2019
Chương 1506: Giao dịch 16091 18-06-2019
Chương 1505: Tháo chạy 18940 18-06-2019
Chương 1502: Biến cố! 18489 18-06-2019
Chương 1487: Toàn diệt 18401 18-06-2019
Chương 1476: Càn quét 10355 18-06-2019
Chương 1475: Giao chiến 12913 18-06-2019
Chương 1454: Bại lộ 15308 18-06-2019
Chương 1448: Mai phục 13726 18-06-2019
Chương 1447: Âm mưu! 18053 18-06-2019
Chương 1442: 11512 18-06-2019
Chương 1423: Đánh bại! 19786 18-06-2019
Chương 1406: Rung động 11769 18-06-2019
Chương 1403: Yêu nghiệt 11562 18-06-2019
Chương 1396: Nhìn thấu! 10000 18-06-2019
Chương 1393: Khoan thứ 18710 18-06-2019
Chương 1392: Tỷ thí 18247 18-06-2019
Chương 1389: Sâu xa 15210 18-06-2019
Chương 1386: Lựa chọn 18906 18-06-2019
Chương 1353: Bại? ! 16546 18-06-2019
Chương 1344: Biến cố 19250 18-06-2019
Chương 1335: Nghi ngờ? 13865 18-06-2019
Chương 1331: Quên mất 11232 18-06-2019
Chương 1290: Nguy cấp! 18136 18-06-2019
Chương 1287: Nhờ cậy! 18997 18-06-2019
Chương 1283: Ma Thần! 17330 18-06-2019
Chương 1271: Bích họa 15999 18-06-2019
Chương 1257: Xông cửa 11720 18-06-2019
Chương 1254: Bồ đoàn 18738 18-06-2019
Chương 1253: Tuyệt sát! 13068 18-06-2019
Chương 1250: Chém chết! 18545 18-06-2019
Chương 1248: Bức lui! 19283 18-06-2019
Chương 1247: Gặp gỡ 14422 18-06-2019
Chương 1225: Nền? 18286 18-06-2019
Chương 1217: Kiếm tới! 12137 18-06-2019
Chương 1196: Long vận! 11062 18-06-2019
Chương 1185: Vòng loại 11075 18-06-2019
Chương 1171: Vây công! 12557 18-06-2019
Chương 1170: Chiến! ! 15029 18-06-2019
Chương 1169: Rời đi 14113 18-06-2019
Chương 1153: Thiên Phủ 17547 18-06-2019
Chương 1147: Kỷ hỏa 15943 18-06-2019
Chương 1145: Kiền Cốt! 19613 18-06-2019
Chương 1136: Đánh bại 16044 18-06-2019
Chương 1131: Phản bội! 17882 18-06-2019
Chương 1130: Bẫy rập! 13751 18-06-2019
Chương 1118: Thầy trò 15059 18-06-2019
Chương 1117: Trở về 11392 18-06-2019
Chương 1114: Trấn áp! 18703 18-06-2019
Chương 1113: Diễn xuất 18649 18-06-2019
Chương 1110: Cảnh cáo! 19361 18-06-2019
Chương 1103: Ngu xuẩn 12947 18-06-2019
Chương 1099: Tính sai! 19318 18-06-2019
Chương 1095: Chạy mau? 19362 18-06-2019
Chương 1093: Sát cục 18894 18-06-2019
Chương 1092: Diệt tông! 13979 18-06-2019
Chương 1087: Tháo chạy! 13842 18-06-2019
Chương 1070: Tính toán! 18458 18-06-2019
Chương 1069: Biến cố! 17188 18-06-2019
Chương 1063: Trùng hợp? 11635 18-06-2019
Chương 1054: Bắc Kiêu 14184 18-06-2019
Chương 1022: Cự tuyệt 11623 18-06-2019
Chương 1014: Thiên Cung 10363 18-06-2019
Chương 994: Mời 13058 18-06-2019
Chương 984: Ba năm sau 18359 18-06-2019
Chương 971: Kinh biến! 12401 18-06-2019
Chương 960: Trận đầu! 17232 18-06-2019
Chương 953: Toàn diệt! 17839 18-06-2019
Chương 951: Thu lưới! 14706 18-06-2019
Chương 949: Ngươi thua! 10507 18-06-2019
Chương 933: Sát cục! 12428 18-06-2019
Chương 932: Hằng Nguyên 15368 18-06-2019
Chương 929: Bức hôn! 18396 18-06-2019
Chương 901: Con cờ 19012 18-06-2019
Chương 900: 14390 18-06-2019
Chương 889: 16624 18-06-2019
Chương 888: 14220 18-06-2019
Chương 887: 14255 18-06-2019
Chương 879: Trúng kế! 10652 18-06-2019
Chương 874: Cường sát! 12041 18-06-2019
Chương 864: Quá yếu! 15338 18-06-2019
Chương 856: Toàn diệt! 19898 18-06-2019
Chương 855: Song sát! 15112 18-06-2019
Chương 846: Trốn chết! 18003 18-06-2019
Chương 845: Bại lộ! 16601 18-06-2019
Chương 814: Lão hồ ly 10418 18-06-2019
Chương 808: Về nhà 14487 18-06-2019
Chương 806: Giới khư 16082 18-06-2019
Chương 803: Tự bạo 16204 18-06-2019
Chương 798: Độ Kiếp! 14587 18-06-2019
Chương 795: Thiên Sư! 16221 18-06-2019
Chương 793: Cuồng đồ 17104 18-06-2019
Chương 792: Hội họp 15182 18-06-2019
Chương 773: Luân hồi 14390 18-06-2019
Chương 750: Kiếm chiêu 11252 18-06-2019
Chương 734: Nghiền ép 14267 18-06-2019
Chương 702: Mời 12866 18-06-2019
Chương 694: Tâm ngục 10419 18-06-2019
Chương 684: Vũ Văn Sơ 12842 18-06-2019
Chương 675: Trở về 11719 18-06-2019
Chương 656: Vô chi giới 10033 18-06-2019
Chương 644: Ma Thần Lộ 17784 18-06-2019
Chương 643: Tiến vào 16231 18-06-2019
Chương 642: Bùng nổ! 14820 18-06-2019
Chương 640: Quáng sơn 19860 18-06-2019
Chương 635: Cổ Diêm 15718 18-06-2019
Chương 632: Ảnh Ma Tộc 16324 18-06-2019
Chương 630: Hoa Nhục nha 15994 18-06-2019
Chương 629: Âm mưu 14063 18-06-2019
Chương 628: Luận bàn 19299 18-06-2019
Chương 627: Không phục! 16059 18-06-2019
Chương 624: Sát Vô Xá! 18465 18-06-2019
Chương 618: Chỉnh hợp 11527 18-06-2019
Chương 613: Kiếm Điển 14166 18-06-2019
Chương 612: Thành công! 14745 18-06-2019
Chương 611: Thất bại? 15827 18-06-2019
Chương 604: Chiến! 19013 18-06-2019
Chương 592: Lâm Vũ 19461 18-06-2019
Chương 590: Hãm hại 17064 18-06-2019
Chương 589: Liên thủ 12150 18-06-2019
Chương 578: Phá cuộc! 13475 18-06-2019
Chương 565: Dậy sóng 18928 18-06-2019
Chương 564: Kim Quang Sơn 17577 18-06-2019
Chương 546: Nam Cung Phong 13670 18-06-2019
Chương 543: Nghi ngờ 10018 18-06-2019
Chương 538: Khen thưởng 16974 18-06-2019
Chương 473: Túng Bao? 10088 18-06-2019
Chương 466: Đốn ngộ 12388 18-06-2019
Chương 459: Cạm bẫy 11176 18-06-2019
Chương 458: Lựa chọn 14305 18-06-2019
Chương 452: Thanh Nguyên 16233 18-06-2019
Chương 446: Võ Uy thành 18328 18-06-2019
Chương 416: Trở mặt! 16392 18-06-2019
Chương 403: Khổ chiến! 15758 18-06-2019
Chương 395: Phản kích 19646 18-06-2019
Chương 393: Nhẫn nại 11345 18-06-2019
Chương 382: Thu học trò 15190 18-06-2019
Chương 379: Bị ném bỏ 15080 18-06-2019
Chương 355: Quy tắc 15296 18-06-2019
Chương 352: Cút ra đây! 15413 18-06-2019
Chương 339: Phụ thân! 18867 18-06-2019
Chương 315: Thể Tu? 15934 18-06-2019
Chương 311: Bão cát! 14253 18-06-2019
Chương 309: Mạn Sa Hoa 18689 18-06-2019
Chương 297: ăn gian? 18900 18-06-2019
Chương 295: Âm Phong Sát 14015 18-06-2019
Chương 292 sát hại lên 11209 18-06-2019
Chương 281 cút ra ngoài! 16348 18-06-2019
Chương 279 rời đi 12785 18-06-2019
Chương 224: Cút cho ta! 19888 18-06-2019
Chương 220: Chiến! ! ! 11119 18-06-2019
Chương 208: Chết hết! 12160 18-06-2019
Chương 203: Giết! 18332 18-06-2019
Chương 188: Vũ Kiếm? 16352 18-06-2019
Chương 157: Mâu thuẫn 10131 18-06-2019
Chương 155: Kiếm danh 18137 18-06-2019
Chương 110: Ám sát! 14918 18-06-2019
Chương 108: Rời đi 11870 18-06-2019
Chương 104: Trúc Vô Y 18530 18-06-2019
Chương 92: Vô liêm sỉ! 19872 18-06-2019
Chương 48: Lên đường 12874 18-06-2019
Chương 48: Lên đường 11005 18-06-2019
Chương 42: Ta phục! 14763 18-06-2019
Chương 31: Đánh bẹp! 15199 18-06-2019
Chương 29: Kiếm chiêu 17895 18-06-2019
Chương 24: Kiếm Tháp 15447 18-06-2019
Chương 19: Tới tay! 16655 18-06-2019
Chương 18: Cướp! 11896 18-06-2019