MENU

POPULAR

  • Hồn Đế Võ Thần

  • Tác giả : Tiểu Tiểu Bát
  • Last updated : 20-05-2019
  • View : 10661
  • Genres : kiemhiep huyenao

Hồn Đế Võ Thần:

Hình ý quyền tông sư tiêu dật hồn xuyên dị giới.Ở cái này võ giả hoành hành thế giới, tiêu dật đến nghịch thiên võ hồn, mở ra một đoạn nghiền áp đương thời vô số thiên tài, thành tựu hồn đế võ thần cường giả chi lộ.Dập nát thiên địa, đánh vỡ trời cao, bao trùm chư thiên vạn giới. ++++ Khí Vũ Hồn: Đao, thương, kiếm, kích, tiễn, búa ,, ; Thú vũ hồn: Sư, Hổ, vượn, xà ,, thậm chí mạnh mẽ Đại yêu thú Vũ Hồn; Thực Vật Hệ Vũ Hồn: Hoa, thảo, thụ, mộc ,, thậm chí quý hiếm mà có được đặc hiệu thiên tài địa bảo.+++++ Võ giả tu luyện, có chín tầng cảnh giới, từ thấp đến cao, theo thứ tự là phàm cảnh, hậu thiên, Tiên Thiên, Động Huyền, Phá Huyền, Địa Nguyên, Thiên Nguyên, địa cực, Thiên Cực.Truyền thuyết, đạp phá thiên cực, chính là Vũ Thần chi cảnh.+++++ Vũ Hồn, từ thấp đến cao, lại phận xích chanh hoàng lục thanh lam tử (đỏ thẫm-da cam-vàng-xanh lá-xanh thẫm-xanh da trời-tím) thất giaiCầu np, cầu đề cử /loa
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 1933: Niệm Niệm 13317 20-05-2019
Chương 1924: Tà đan. 17589 20-05-2019
Chương 1879 Hồn đan 12195 20-05-2019
Chương 1867 Mãng Hoàng 13925 20-05-2019
Chương 1863 Quái vật? 13667 20-05-2019
Chương 1861 Tiền bối? 17692 20-05-2019
Chương 1857 Tiêu Tầm 13584 20-05-2019
Chương 1855 Tăng vọt 17418 20-05-2019
Chương 1832 Viện binh 14735 20-05-2019
Chương 1827 Kiến hôi 11255 20-05-2019
Chương 1815 Tự tin? 14781 20-05-2019
Chương 1808 Lựa chọn 12975 20-05-2019
Chương 1801 Có hi vọng 19790 20-05-2019
Chương 1789 Nhập ma 10471 20-05-2019
Chương 1770 Trao đổi 10548 20-05-2019
Chương 1766 Áp đi qua 19851 20-05-2019
Chương 1750 Phá cục 19534 20-05-2019
Chương 1741 Nửa ngày 15780 20-05-2019
Chương 1720 Hoa Khinh Y 10249 20-05-2019
Chương 1715 Sa hố? 14219 20-05-2019
Chương 1694 'Tính kế ' 17098 20-05-2019
Chương 1667 Dược Trận 14437 20-05-2019
Chương 1656 Sụp đổ 16169 20-05-2019
Chương 1646 Tùy ngươi 18424 20-05-2019
Chương 1643 Thu Phong Sát 15611 20-05-2019
Chương 1629 Song Long 14476 20-05-2019
Chương 1606 9997 Đạo 13285 20-05-2019
Chương 1597 Độc bào 17156 20-05-2019
Chương 1581: Còn quá non 19661 20-05-2019
Chương 1571: Quét ngang 12231 20-05-2019
Chương 1557: Trúng kế? 11056 20-05-2019
Chương 1550: Tận diệt 18752 20-05-2019
Chương 1524: 9800 đạo 18500 20-05-2019
Chương 1514: Kiếm văn 16814 20-05-2019
Chương 1471: Con riêng? 10362 20-05-2019
Chương 1451: Kiếm Lực 10208 20-05-2019
Chương 1415: Đều không 10972 20-05-2019
Chương 1405: Hồn đan 19498 20-05-2019
Chương 1386: (ván) cục 13178 20-05-2019
Chương 1320: Lao tù 13748 20-05-2019
Chương 1315: 9600 đạo 14147 20-05-2019
Chương 1289: Đánh 17315 20-05-2019
Chương 1284: Trốn? 16933 20-05-2019
Chương 1267: Kim bụi 18553 20-05-2019
Chương 1255: Không muốn 11689 20-05-2019
Chương 1247: 100 giai 17085 20-05-2019
Chương 1243: Mãng phu 14097 20-05-2019
Chương 1227: Bỏ quyền 11837 20-05-2019
Chương 1215: Đều 18350 20-05-2019
Chương 1197: An 12265 20-05-2019
Chương 1180: Đắm mình 17522 20-05-2019
Chương 1151: Nhớ tới 15549 20-05-2019
Chương 1143:: Tham gia 19073 20-05-2019
Chương 1126:: Hỏa Nhi 15958 20-05-2019
Chương 1104:: Mạc Du 18729 20-05-2019
Chương 1103:: Vây khốn 10612 20-05-2019
Chương 1096:: Tầm nhìn 15994 20-05-2019
Chương 1088:: Huyết đan 11130 20-05-2019
Chương 1069:: Náo nhiệt 12503 20-05-2019
Chương 1056:: Phá trận 17937 20-05-2019
Chương 1049:: Khác nhau? 15371 20-05-2019
Chương 1037:: Bằng 19922 20-05-2019
Chương 1028:: Cáo biệt 12015 20-05-2019
Chương 998:: Sáu khó 13487 20-05-2019
Chương 992:: Lại đến 19221 20-05-2019
Chương 982:: Xin lỗi 19144 20-05-2019
Chương 978:: Dị huống 15064 20-05-2019
Chương 958:: Dò xét? 17445 20-05-2019
Chương 958:: Dò xét? 16649 20-05-2019
Chương 953:: Đánh bay 18773 20-05-2019
Chương 953:: Đánh bay 10125 20-05-2019
Chương 923:: Không kịp? 14448 20-05-2019
Chương 919:: Kim Y vệ 14841 20-05-2019
Chương 899:: Không biết 10195 20-05-2019
Chương 874:: Vây công 10990 20-05-2019
Chương 868:: Kiếm Vực 12953 20-05-2019
Chương 864:: Luyện hóa? 12122 20-05-2019
Chương 859:: Hỏa Ma 18512 20-05-2019
Chương 854:: Rất xa sao? 11828 20-05-2019
Chương 852:: Con mồi? 13189 20-05-2019
Chương 829:: Đã lâu 19019 20-05-2019
Chương 828:: Căm thù 11713 20-05-2019
Chương 735:: Là ngươi? 11668 20-05-2019
Chương 728:: Cướp bóc? 16894 20-05-2019
Chương 728:: Cướp bóc? 17815 20-05-2019
Chương 727:: Ly biệt 19394 20-05-2019
Chương 727:: Ly biệt 15890 20-05-2019
Chương 698:: Chiêu dụ 17533 20-05-2019
Chương 682:: Ăn gian 18287 20-05-2019
Chương 673:: Tu La Điện 19916 20-05-2019
Chương 661:: Xuất phát 10685 20-05-2019
Chương 659:: Hồn Ngọc 12301 20-05-2019
Chương 643:: Lưu lại? 16717 20-05-2019
Chương 642:: Định tội 14408 20-05-2019
Chương 630:: Đều ta 11793 20-05-2019
Chương 618:: Nha hoàn? 12233 20-05-2019
Chương 618:: Nha hoàn? 12218 20-05-2019
Chương 617:: Phản phệ 12412 20-05-2019
Chương 617:: Phản phệ 16677 20-05-2019
Chương 593:: Khốn cục 14891 20-05-2019
Chương 587:: Top 8 ra lò 18675 20-05-2019
Chương 584:: Kết 10028 20-05-2019
Chương 571:: Mai phục 11390 20-05-2019
Chương 567:: Bất khuất 14913 20-05-2019
Chương 547: Kim Sát Tông 13854 20-05-2019
Chương 524: Hồi tông 16552 20-05-2019
Chương 523: Trở về 10459 20-05-2019
Chương 522: Nếu là 11410 20-05-2019
Chương 510: Dữ tợn 19500 20-05-2019
Chương 508: Giao thủ 19619 20-05-2019
Chương 486: Dị biến 19580 20-05-2019
Chương 469: Kết thúc 17302 20-05-2019
Chương 454: Phản kích 19083 20-05-2019
Chương 452: 17130 20-05-2019
Chương 422: Khai chiến 18723 20-05-2019
Chương 417: Mượn 10611 20-05-2019
Chương 406: Ngăn trở 12643 20-05-2019
Chương 366: Điều kiện 12096 20-05-2019
Chương 350: Tạo phản 13773 20-05-2019
Chương 344: Tranh chấp 12152 20-05-2019
Chương 339: Lẻn vào 11162 20-05-2019
Chương 317: Viêm Vũ Vệ 14273 20-05-2019
Chương 314: Ba cái kiếm 13551 20-05-2019
Chương 298: Nguyên khí 19768 20-05-2019
Chương 295: Khổ chiến 15916 20-05-2019
Chương 289: Giận ngất 12135 20-05-2019
Chương 285: Chúng ta đi 19851 20-05-2019
Chương 281: Giáo huấn 11371 20-05-2019
Chương 275: Tra xét 12380 20-05-2019
Chương 273: Đổi lấy 14102 20-05-2019
Chương 269: Nghi vấn 19091 20-05-2019
Chương 263: Thiên Ý đan 15500 20-05-2019
Chương 249: Chuyện xấu 12624 20-05-2019
Chương 243: Nguy vậy 12253 20-05-2019
Chương 238: Đánh chết 17973 20-05-2019
Chương 236: Giết lại 12939 20-05-2019
Chương 228: Nhận chủ 15675 20-05-2019
Chương 221: Nửa năm 19886 20-05-2019
Chương 217: Thương nhân 15886 20-05-2019
Chương 212: Huyết Đồ 18097 20-05-2019
Chương 196: Ăn mừng 11413 20-05-2019
Chương 178: Luyện tập 11216 20-05-2019
Chương 171: Kiếm chủ 10619 20-05-2019
Chương 169: Ước định 17441 20-05-2019
Chương 148: Chặn giết 10345 20-05-2019
Chương 134: Tương trợ 17866 20-05-2019
Chương 126: Khí tuyền 17343 20-05-2019
Chương 123: Rời đi 11446 20-05-2019
Chương 113: Bảo khố 17567 20-05-2019
Chương 110: Bại địch 11681 20-05-2019
Chương 103: Liên thủ 18219 20-05-2019
Chương 102: Bị đụng 19666 20-05-2019
Chương 96: Ngũ Hành đan 17201 20-05-2019
Chương 91: Bị lừa 10142 20-05-2019
Chương 78: Rời đi 15125 20-05-2019
Chương 67: Thoát hiểm 10131 20-05-2019
Chương 64: Gia nhập 19182 20-05-2019
Chương 61: Rời đi 17060 20-05-2019
Chương 58: Kết thúc 16046 20-05-2019
Chương 58: Kết thúc 16391 20-05-2019
Chương 54: Thảm thiết 11423 20-05-2019
Chương 52: Đi gia tộc 17022 20-05-2019
Chương 49: Cấu kết 15241 20-05-2019
Chương 41: Trúng kế 17555 20-05-2019
Chương 39: Chiến ý 19593 20-05-2019
Chương 35: Ai phế ai 10787 20-05-2019
Chương 30: Vũ kỹ 17874 20-05-2019
Chương 27: Kết thúc 14251 20-05-2019
Chương 24: Thăng Long 14397 20-05-2019
Chương 12: Lực lượng 13392 20-05-2019
Chương 11: Lưu Kim Lô 14933 20-05-2019
Chương 2: Thị nữ Y Y 13958 20-05-2019