MENU

POPULAR

  • Chân Võ Thế Giới

  • Tác giả : Tàm Kiển Lý Đích Ngưu
  • Last updated : 18-06-2019
  • View : 12138
  • Genres : huyenao

Chân Võ Thế Giới:

Có một ngày, Dịch Vân đi leo núi, tại trong hang núi phát hiện một trương thần bí màu tím tấm thẻ.Hắn chạm đến tấm thẻ trong nháy mắt, sơn thể sạt lở.Tại hắn thật vất vả sau khi bò ra, đã thấy đến cực độ bất khả tư nghị một màn, ách. . . Cụ thể cái gì không thể tưởng tượng nổi, mời xem quyển sách chương 1.—— Đây là một cái tuyệt đẹp mà lại tràn ngập không biết Chân Võ thế giới, đây là một cái tầm thường thiếu niên thành tựu cường giả tuyệt thế truyền kỳ.
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 1700: Hồn 12378 18-06-2019
Chương 1689: Thần Đế 17569 18-06-2019
Chương 1686: Nhẫn 16178 18-06-2019
Chương 1685: Thiên Đình 16398 18-06-2019
Chương 1682: Sưu hồn 10743 18-06-2019
Chương 1679: Biến cố 13407 18-06-2019
Chương 1678: Trăm năm 17205 18-06-2019
Chương 1665: Nghiệm đan 16282 18-06-2019
Chương 1664: Yêu Đàn 11859 18-06-2019
Chương 1661: Khư Hoàng 19426 18-06-2019
Chương 1656: Đan thành 17949 18-06-2019
Chương 1654: Mắt trận 10607 18-06-2019
Chương 1650: Hung tàn 15566 18-06-2019
Chương 1644: Hành hung 16887 18-06-2019
Chương 1642: Thận Long 18362 18-06-2019
Chương 1632: Gặp lại 15984 18-06-2019
Chương 1624: Uy hiếp 15568 18-06-2019
Chương 1617: Kẽ nứt 14271 18-06-2019
Chương 1616: Đột phá 15362 18-06-2019
Chương 1615: Luận đạo 11027 18-06-2019
Chương 1613: Cướp vào 17019 18-06-2019
Chương 1612: Thất bại 12003 18-06-2019
Chương 1610: Nhân Hoàng 14837 18-06-2019
Chương 1607: Giao chiến 14808 18-06-2019
Chương 1603: Đoàn tụ 14905 18-06-2019
Chương 1600: Treo giá 18518 18-06-2019
Chương 1596: 3600 Kiếm 10950 18-06-2019
Chương 1592: Nội cốc 18461 18-06-2019
Chương 1591: Mộng Quang 10031 18-06-2019
Chương 1590: Nuốt hết 19546 18-06-2019
Chương 1588: Bão táp 10864 18-06-2019
Chương 1586: Độc hành 18022 18-06-2019
Chương 1585: Thần Tâm 10621 18-06-2019
Chương 1581: Sương mù 14708 18-06-2019
Chương 1580: Tìm mỏ 10781 18-06-2019
Chương 1578: Thiếu Mang 10709 18-06-2019
Chương 1574: Linh triều 10746 18-06-2019
Chương 1569: Lui ra 18844 18-06-2019
Chương 1568: Luyện tinh 14169 18-06-2019
Chương 1565: Thái Hạ 16834 18-06-2019
Chương 1554: Thần Thụ 19807 18-06-2019
Chương 1552: Chân Hống 12456 18-06-2019
Chương 1551: Đột biến 18611 18-06-2019
Chương 1537: Che chở 15749 18-06-2019
Chương 1530: Lăng La 10003 18-06-2019
Chương 1523: Kinh biến 15624 18-06-2019
Chương 1519: Bạo phát 19407 18-06-2019
Chương 1512: Mười năm 18032 18-06-2019
Chương 1491: Truy sát 19121 18-06-2019
Chương 1489: Chạy trốn 15173 18-06-2019
Chương 1484: Đột phá 12770 18-06-2019
Chương 1481: 15400 18-06-2019
Chương 1476: 11567 18-06-2019
Chương 1475: Bất ngờ 12409 18-06-2019
Chương 1474: Thạch tủy 11638 18-06-2019
Chương 1473: Sông máu 11675 18-06-2019
Chương 1468: 19398 18-06-2019
Chương 1466: Ảo trận 17479 18-06-2019
Chương 1465: Đột biến 19787 18-06-2019
Chương 1464: Hợp tác 14642 18-06-2019
Chương 1462: Thê thảm 17750 18-06-2019
Chương 1459: Yêu thảo 17773 18-06-2019
Chương 1456: 11336 18-06-2019
Chương 1448: Nội điện 14536 18-06-2019
Chương 1435: Dị biến 15434 18-06-2019
Chương 1434: 16089 18-06-2019
Chương 1423: Tiêu chuẩn 14089 18-06-2019
Chương 1421: Huyết dẫn 15765 18-06-2019
Chương 1418: Lễ vật 13158 18-06-2019
Chương 1417: Tóc đen 19769 18-06-2019
Chương 1415: Rời đi 16477 18-06-2019
Chương 1408: Tra hỏi 17890 18-06-2019
Chương 1403: Dối trá 19614 18-06-2019
Chương 1391: Tịch diệt 15418 18-06-2019
Chương 1390: Điêu khắc 18016 18-06-2019
Chương 1387: Ly Quy 18594 18-06-2019
Chương 1384: Tham lam 16912 18-06-2019
Chương 1380: Ẩn tình 16355 18-06-2019
Chương 1379: Hình lầu 11069 18-06-2019
Chương 1378: Hầu gái 18888 18-06-2019
Chương 1377: Võ Linh Cung 13557 18-06-2019
Chương 1374: Vương Mục 18866 18-06-2019
Chương 1372: Người lùn 13365 18-06-2019
Chương 1357: Lửa giận 15283 18-06-2019
Chương 1354: Biến cố 15221 18-06-2019
Chương 1349: Cổ khư 11094 18-06-2019
Chương 1341: Vong Xuyên 12212 18-06-2019
Chương 1332: Cất giấu 13384 18-06-2019
Chương 1327: Sưu hồn 17034 18-06-2019
Chương 1314: Mục lão 11757 18-06-2019
Chương 1302: Thiên Xu 14400 18-06-2019
Chương 1301: Đồng hành 19596 18-06-2019
Chương 1299: Quy củ 11023 18-06-2019
Chương 1290: Lọ sành 14983 18-06-2019
Chương 1288: Kim lân 19760 18-06-2019
Chương 1285: Khu đỉnh 17697 18-06-2019
Chương 1273: Ngủ say 10143 18-06-2019
Chương 1271: Thuốc dẫn 19891 18-06-2019
Chương 1267: Hồn chủng 10076 18-06-2019
Chương 1260: Bán đi 10243 18-06-2019
Chương 1258: Kết quả 12448 18-06-2019
Chương 1242: Đồ ăn 11023 18-06-2019
Chương 1239: Nhập môn 10454 18-06-2019
Chương 1238: Hám đỉnh 19266 18-06-2019
Chương 1236: Kỳ vật 11347 18-06-2019
Chương 1235: Khó chơi 11001 18-06-2019
Chương 1232: Xà Nữ 10558 18-06-2019
Chương 1230: Vô Nhai Sơn 15438 18-06-2019
Chương 1229: Luận kiếm 18538 18-06-2019
Chương 1228: Tinh phách 18078 18-06-2019
Chương 1226: Tặng kiếm 13114 18-06-2019
Chương 1223: Cuộn tranh 10167 18-06-2019
Chương 1221: Phong ấn 16302 18-06-2019
Chương 1219: Cắm rễ 10681 18-06-2019
Chương 1218: Thanh toán 14489 18-06-2019
Chương 1217: Mạc lão 17531 18-06-2019
Chương 1214: Diệt môn 16995 18-06-2019
Chương 1213: Xuất quan 13219 18-06-2019
Chương 1209: Nguy cơ 12341 18-06-2019
Chương 1201: Dựa vào 15629 18-06-2019
Chương 1195: Ném nồi 14346 18-06-2019
Chương 1193: Thuốc dẫn 12805 18-06-2019
Chương 1190: Gốc gác 18926 18-06-2019
Chương 1184: Cầm tâm 12669 18-06-2019
Chương 1183: Liên minh 10997 18-06-2019
Chương 1179: Ôn dịch 11425 18-06-2019
Chương 1178: Trừ ma 17973 18-06-2019
Chương 1177: Âm mưu 14282 18-06-2019
Chương 1175: Thức tỉnh 17952 18-06-2019
Chương 1174: Diệt ma 19472 18-06-2019
Chương 1172: Thành lớn 18725 18-06-2019
Chương 1163: Thiệp mời 12917 18-06-2019
Chương 1159: Thắng bại 10411 18-06-2019
Chương 1158: Nghiệm đan 17082 18-06-2019
Chương 1157: Đan thành 19804 18-06-2019
Chương 1152: Mở lò 13970 18-06-2019
Chương 1141: Tin tức 19000 18-06-2019
Chương 1140: Cố nhân 10446 18-06-2019
Chương 1335: Cứu trị 14102 18-06-2019
Chương 1333: Uy vọng 16902 18-06-2019
Chương 1132: Cung chủ 18330 18-06-2019
Chương 1130: Biển lửa 12723 18-06-2019
Chương 1129: Thanh toán 11884 18-06-2019
Chương 1128: Trở về 15558 18-06-2019
Chương 1127: Thu xếp 12734 18-06-2019
Chương 1125: Như nhi 11124 18-06-2019
Chương 1116: Dung hợp 14641 18-06-2019
Chương 1115: Phá trận 16695 18-06-2019
Chương 1114: Khốn trận 13637 18-06-2019
Chương 1112: Lăng Tà Nhi 18433 18-06-2019
Chương 1108: Bàng quan 15472 18-06-2019
Chương 1104: Lối vào 13484 18-06-2019
Chương 1094: Vây nhốt 11676 18-06-2019
Chương 1093: Uy hiếp 11261 18-06-2019
Chương 1092: Kiếm Tâm 12327 18-06-2019
Chương 1082: Biến cố 14599 18-06-2019
Chương 1061: Diệt cổ 11481 18-06-2019
Chương 1060: Nô Cổ 19353 18-06-2019
Chương 1054: Tỉnh lại 14531 18-06-2019
Chương 1145: Đánh lén 10331 18-06-2019
Chương 140: Tỉnh lại 14980 18-06-2019
Chương 1035: Nguy cơ 18381 18-06-2019
Chương 1030: Lối thoát 18790 18-06-2019
Chương 1028: Thần liên 18478 18-06-2019
Chương 1022: Minh Hà 17712 18-06-2019
Chương 1021: Sương đêm 13474 18-06-2019
Chương 1020: Thần Mộc 16228 18-06-2019
Chương 1017: Phá trận 10290 18-06-2019
Chương 1015: Huyết Mạc 16698 18-06-2019
Chương 1006: Truy sát 10456 18-06-2019
Chương 1003: Tao ngộ 19207 18-06-2019
Chương 1002: Hắc Phong 17933 18-06-2019
Chương 998: Sơ Hà 17329 18-06-2019
Chương 997: Chân dung 11879 18-06-2019
Chương 986: Đánh đổi 17904 18-06-2019
Chương 979: Đạo Mô 10067 18-06-2019
Chương 966: Dị đồng 15533 18-06-2019
Chương 964: Không đúng 17762 18-06-2019
Chương 948: Ai là Tu La 19509 18-06-2019
Chương 921: Tuyên triệu 16259 18-06-2019
Chương 919: Làm chứng 16279 18-06-2019
Chương 914: Tử quan 17332 18-06-2019
Chương 901: Đạo vực 14012 18-06-2019
Chương 900: Tái chiến 16679 18-06-2019
Chương 897: Đốn ngộ 14743 18-06-2019
Chương 894: Hai năm 18792 18-06-2019
Chương 891: Ba Yêu Thần 10322 18-06-2019
Chương 884: Độ khó 14695 18-06-2019
Chương 883: Tiễn trúc 10005 18-06-2019
Chương 881: Noi theo 14064 18-06-2019
Chương 867: Lạc Mặc 14890 18-06-2019
Chương 863: Thị uy 10533 18-06-2019
Chương 840: Hợp tác? 18737 18-06-2019
Chương 838: Bốn ngày 10988 18-06-2019
Chương 836: Bị kích 19629 18-06-2019
Chương 817: Tịch Vô 16529 18-06-2019
Chương 816: Kinh trập 19328 18-06-2019
Chương 815: Nhập động 14954 18-06-2019
Chương 807: Cổ Yêu Lâu 16015 18-06-2019
Chương 805: Nhiễm Ngọc 11302 18-06-2019
Chương 796: Lửa đến 18513 18-06-2019
Chương 794: Hái lửa 19875 18-06-2019
Chương 785: Đối luyện 15999 18-06-2019
Chương 783: Khỏi bệnh 11575 18-06-2019
Chương 781: Chỉ điểm 15164 18-06-2019
Chương 776: Lập uy 16173 18-06-2019
Chương 775: Đỏ mắt 16228 18-06-2019
Chương 772: Vạn yêu 17029 18-06-2019
Chương 770: Linh hạm 18361 18-06-2019
Chương 768: Rời đi 19637 18-06-2019
Chương 760: Thanh toán 10436 18-06-2019
Chương 759: Luyện tháp 19088 18-06-2019
Chương 752: Lễ vật 17027 18-06-2019
Chương 735: Nuốt hồn 13732 18-06-2019
Chương 731: Tuyết Liên 13004 18-06-2019
Chương 724: Héo tàn 15283 18-06-2019
Chương 720: Âm Tuyền 10154 18-06-2019
Chương 718: Đồng minh 14464 18-06-2019
Chương 715: Hung hăng 17084 18-06-2019
Chương 714: Cảnh cáo 16833 18-06-2019
Chương 712: Lúng túng 16098 18-06-2019
Chương 701: Cố nhân 12431 18-06-2019
Chương 693: Lá rụng 17332 18-06-2019
Chương 692: Tâm nhãn 10376 18-06-2019
Chương 678: Uy hiếp 14997 18-06-2019
Chương 674: Từ chối 17080 18-06-2019
Chương 671: Thông Thiên 15688 18-06-2019
Chương 667: Kiêng kỵ 16298 18-06-2019
Chương 664: Tham dục 11783 18-06-2019
Chương 662: Ra hồn mộ 10065 18-06-2019
Chương 660: Nuôi nấng 12322 18-06-2019
Chương 653: Mệnh giản 17193 18-06-2019
Chương 652: Gặp lại 10669 18-06-2019
Chương 650: Ngủ say nơi 13447 18-06-2019
Chương 643: Dung hợp 13769 18-06-2019
Chương 639: Chém giết 12776 18-06-2019
Chương 635: Hồng Mai 17070 18-06-2019
Chương 633: Tao ngộ 12869 18-06-2019
Chương 632: Xà cốt 12929 18-06-2019
Chương 628: Thiên Hồ 14692 18-06-2019
Chương 624: Hồn mộ 16902 18-06-2019
Chương 618: Đao Minh 13594 18-06-2019
Chương 617: Sát khí 17929 18-06-2019
Chương 616: Lui ra 14944 18-06-2019
Chương 615: Dao động 10041 18-06-2019
Chương 614 Hoa Hương 19254 18-06-2019
Chương 611: Con mồi 13840 18-06-2019
Chương 610: Sát Trư Đao 15363 18-06-2019
Chương 605: Nhập môn 17386 18-06-2019
Chương 600: Mời 13823 18-06-2019
Chương 599: Gặp mặt 11737 18-06-2019
Chương 597: Bại tẩu 13790 18-06-2019
Chương 585: Kỳ đá 18166 18-06-2019
Chương 582: Vào thành 17422 18-06-2019
Chương 580: Hàng phục 12125 18-06-2019
Chương 575: Cửu Anh 19054 18-06-2019
Chương 572: Tạm biệt 16112 18-06-2019
Chương 569: Nội chiến 16963 18-06-2019
Chương 564: Nhục nhã 13333 18-06-2019
Chương 562: Làm khó dễ 12014 18-06-2019
Chương 560: Nghiền ép 11952 18-06-2019
Chương 547: Mũi kiếm 17937 18-06-2019
Chương 544: Năm năm 10643 18-06-2019
Chương 543: Đại thế 10255 18-06-2019
Chương 541: Hoang vương 12627 18-06-2019
Chương 540: Tế Điển 18649 18-06-2019
Chương 539: Chu sa 15946 18-06-2019
Chương 535: Hóa giải 16189 18-06-2019
Chương 533: Đả kích 15990 18-06-2019
Chương 532: Hòa giải 17672 18-06-2019
Chương 531: Kinh sợ 19409 18-06-2019
Chương 509: Mây đen 16808 18-06-2019
Chương 508: Thức tỉnh 10074 18-06-2019
Chương 506: Ôn hòa 10527 18-06-2019
Chương 504: Xuyên tim 14947 18-06-2019
Chương 503: Điêu linh 19819 18-06-2019
Chương 501: Vết máu 15340 18-06-2019
Chương 500: Âm Sát 11162 18-06-2019
Chương 499: Chỉ dẫn 10536 18-06-2019
Chương 498: Nhắc nhở 17946 18-06-2019
Chương 485: Hồng Liên 11640 18-06-2019
Chương 478: Ngộ kiếm 11220 18-06-2019
Chương 472: Côn Bằng 17088 18-06-2019
Chương 468: Nhập tháp 19614 18-06-2019
Chương 464: Lòe người 19278 18-06-2019
Chương 462: Hư ảnh 11582 18-06-2019
Chương 454: Pháp bảo 13924 18-06-2019
Chương 450: 12 cầu tàu 16981 18-06-2019
Chương 438: Lạnh lùng 19254 18-06-2019
Chương 426: Đàm phán 10099 18-06-2019
Chương 425: Hãm hại 14169 18-06-2019
Chương 413: Ta đồng ý 17307 18-06-2019
Chương 398: Luyện Cốt 10008 18-06-2019
Chương 388: Huyễn kỹ 19026 18-06-2019
Chương 381: Nghi Vấn 10255 18-06-2019
Chương 374: Biến cố 18318 18-06-2019
Chương 371: Phong ấn 16811 18-06-2019
Chương 367: Hợp giết 19513 18-06-2019
Chương 362: Bẫy rập 15562 18-06-2019
Chương 359: Ngoan độc 17972 18-06-2019
Chương 356: Đỏ thẫm 16219 18-06-2019
Chương 355: Máu 10077 18-06-2019
Chương 353: Gian tế 12256 18-06-2019
Chương 351: Thiên Đô 15565 18-06-2019
Chương 350: Rời đi 16942 18-06-2019
Chương 348: Cự Quy 11339 18-06-2019
Chương 347: Cảnh báo 10025 18-06-2019
Chương 343: Kết thúc 16209 18-06-2019
Chương 342: Tái chiến 19784 18-06-2019
Chương 341: Thanh tuyền 12034 18-06-2019
Chương 340: Truyền âm 19122 18-06-2019
Chương 337: Thảm liệt 18886 18-06-2019
Chương 331: Phá sóng 12235 18-06-2019
Chương 330: Xuất kiếm 17180 18-06-2019
Chương 328: Phong Lâm 11090 18-06-2019
Chương 316: Quân Nguyệt 18749 18-06-2019
Chương 311: Nhục nhã 13400 18-06-2019
Chương 310: Chủ tướng 13898 18-06-2019
Chương 309: Độc xà 10685 18-06-2019
Chương 307: Mục đồng 16804 18-06-2019
Chương 298: Tuyệt lộ 18354 18-06-2019
Chương 292: Hỏa Ngục 19882 18-06-2019
Chương 286: Phá hư 13867 18-06-2019
Chương 284: Gặp nhau 13262 18-06-2019
Chương 269: Hòa giải 18096 18-06-2019
Chương 268: Khảo thí 14813 18-06-2019
Chương 252: Hạo Nhật 16176 18-06-2019
Chương 244: Thắng bại 13321 18-06-2019
Chương 232: Đao Đạo 16237 18-06-2019
Chương 228: Cương nhu 15533 18-06-2019
Chương 220: Chịu thua 15272 18-06-2019
Chương 196: Giao dược 13600 18-06-2019
Chương 195: Hồi thành 14947 18-06-2019
Chương 190: Song trận 19553 18-06-2019
Chương 187: Cung thuật 16114 18-06-2019
Chương 179: Giao dược 11176 18-06-2019
Chương 167: Nhảy ếch 19403 18-06-2019
Chương 145: Khai trận 10732 18-06-2019
Chương 142: Thiên Đô 13245 18-06-2019
Chương 140: Lưu Ngân Sam 19610 18-06-2019
Chương 139: Tử Huyết 11424 18-06-2019
Chương 138: Hoang thú 14865 18-06-2019
Chương 116: Quốc sĩ 18221 18-06-2019
Chương 95: Tinh không 10586 18-06-2019
Chương 81: Tam công tử 17395 18-06-2019
Chương 80: Ly biệt 12944 18-06-2019
Chương 78: Bậc thang 12669 18-06-2019
Chương 69: Trận đồ 14071 18-06-2019
Chương 62: Oan ức 14960 18-06-2019
Chương 60 : Hạnh phúc 18091 18-06-2019
Chương 59: Thiện lương 16227 18-06-2019
Chương 58: Về nhà 10114 18-06-2019
Chương 56: Vây công 10675 18-06-2019
Chương 55: Tô Kiếp 14510 18-06-2019
Chương 53: Tặng thư 19657 18-06-2019
Chương 52 : Ta thua rồi 19145 18-06-2019
Chương 47: Ăn chực 14142 18-06-2019
Chương 41: Bị thương 19192 18-06-2019
Chương 38: Thần vận 17866 18-06-2019
Chương 31: Sơ tuyển 10134 18-06-2019
Chương 30: Cẩm Long Vệ 15977 18-06-2019
Chương 28: Ngụy trang 17517 18-06-2019
Chương 27: Sinh bệnh 18059 18-06-2019
Chương 26: Lôi âm 17917 18-06-2019
Chương 24: Hàn độc 12909 18-06-2019
Chương 19: Khí Trường 14544 18-06-2019
Chương 8: Ám hại 10048 18-06-2019
Chương 7 : Hoang Cốt 10915 18-06-2019
Chương 02: Tỷ tỷ 10387 18-06-2019