MENU

POPULAR

  • Trọng Sinh Tiên Đế Trở Về

  • Tác giả : Bố Phàm
  • Last updated : 22-07-2019
  • View : 15374
  • Genres : tienhiep dothi

Trọng Sinh Tiên Đế Trở Về:

Tay phải y thuật kinh thiên, tay trái võ công siêu phàm, Độ Kiếp thất bại, Cửu Trọng Thiên đệ nhất Tiên Đế Lâm Phong mang theo Quân Lâm Thiên Hạ thế trở lại thiếu niên. Đối mặt hữu danh vô thật thê tử, nhẫn nhục phụ trọng mẫu thân... Đời này, không phụ giai nhân không phụ khanh, hắn nhất định phải đăng lâm thương khung đỉnh, để cho thế giới ở dưới chân run rẩy.*1 ngày 20 - 50c.*truyện đã ra hơn 1kc không lo đói thuốc
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 1031: Rơi hiểm 15619 22-07-2019
Chương 1029: Nghị hòa 17498 22-07-2019
Chương 983: Cạm bẫy 15403 22-07-2019
Chương 946: Ta tới 14338 22-07-2019
Chương 945: Ba ngày sau 15278 22-07-2019
Chương 911: Huyết tế 13571 22-07-2019
Chương 897: Ky Giáp oai 14155 22-07-2019
Chương 849: Phù lục 14862 22-07-2019
Chương 484: Phá lôi nỏ 18652 22-07-2019
Chương 831: Chú Tạo Sư 17221 22-07-2019
Chương 828: Giao dịch 17906 22-07-2019
Chương 804: Tự bạo 18596 22-07-2019
Chương 757: Ba ngày sau 12322 22-07-2019
Chương 739: Tam Thi Cổ 16817 22-07-2019
Chương 722: Ngươi dám 19458 22-07-2019
Chương 673: Cùng ra tay 14795 22-07-2019
Chương 667: Trở lại 11800 22-07-2019
Chương 659: Tahir 16865 22-07-2019
Chương 644: Hợp lại 18572 22-07-2019
Chương 557: Rể hiền 17158 22-07-2019
Chương 547: Lên đường 15999 22-07-2019
Chương 541: Tinh Hà Tông 17469 22-07-2019
Chương 539: Phá trận 17001 22-07-2019
Chương 538: Bày trận 12870 22-07-2019
Chương 536: Đao Khí oai 11710 22-07-2019
Chương 519: Uy hiếp 18952 22-07-2019
Chương 517: Làm giết 12440 22-07-2019
Chương 508: Mai phục 16666 22-07-2019
Chương 433: Huyết tế 12595 22-07-2019
Chương 421: Chí Tôn oai 10996 22-07-2019
Chương 415: Đi kinh sư 18679 22-07-2019
Chương 405: Diệt môn 10661 22-07-2019
Chương 397: Đan Thành 16749 22-07-2019
Chương 360: Kiếm tới 15712 22-07-2019
Chương 326 + 327: 16063 22-07-2019
Chương 295: Vảy Gia Trì 10136 22-07-2019
Chương 281: Phá trận 14754 22-07-2019
Chương 275: Cửu U Môn 12852 22-07-2019
Chương 269: Ta giết 13064 22-07-2019
Chương 261: Hắn là ai 11272 22-07-2019
Chương 251: Dạ yến 12980 22-07-2019
Chương 236: Hồn tu 11424 22-07-2019
Chương 228: Sám hối 19267 22-07-2019
Chương 224: Giết hắn 16984 22-07-2019
Chương 221: Đứng ra 18178 22-07-2019
Chương 220: Hôn ước 17544 22-07-2019
Chương 213: Khiêu chiến 14345 22-07-2019
Chương 195: Ba ngày sau 10197 22-07-2019
Chương 178: Biến thân 15262 22-07-2019
Chương 175: Đan Thành 19425 22-07-2019
Chương 174: Giao dịch 18975 22-07-2019
Chương 162: Không ngờ 13218 22-07-2019
Chương 152: Phơi bày 18675 22-07-2019
Chương 147: Ra cơm nắm 11650 22-07-2019
Chương 136: Ba ngày sau 13832 22-07-2019
Chương 128: Trận thành 15022 22-07-2019
Chương 126: Phó ước 10127 22-07-2019
Chương 122: Ước chiến 10246 22-07-2019
Chương 78: Lý Dũng 15950 22-07-2019
Chương 77: Đứng lại 11581 22-07-2019
Chương 63: Sợ hãi 18526 22-07-2019
Chương 58: Cút ra ngoài 17100 22-07-2019
Chương 57: Ai dám 16520 22-07-2019
Chương 56: Khoác lác ép 10442 22-07-2019
Chương 54: Nhặt lên 10250 22-07-2019
Chương 52: Tổ truyền 18070 22-07-2019
Chương 44: Phá cho ta 13666 22-07-2019
Chương 39: Sát khí oai 19003 22-07-2019
Chương 35: Tu pháp giả 11224 22-07-2019
Chương 31: Uy hiếp 10589 22-07-2019
Chương 29: Lâm đại sư 12624 22-07-2019
Chương 20: Cút cho ta 11837 22-07-2019
Chương 18: Khoác lác ép 11203 22-07-2019
Chương 10: Kim Sơn tới 19753 22-07-2019
Chương 4: Tụ Linh châu 19749 22-07-2019
Chương 3: Sóng linh khí 17640 22-07-2019