MENU

POPULAR

  • Nghịch thiên Chiến Thần

  • Tác giả : Bất Bại
  • Last updated : 29-06-2019
  • View : 15049
  • Genres : tienhiep huyenao trungsinh

Nghịch thiên Chiến Thần:

Trăm năm trước , nhất đại Chiến Thần Diệp Khinh Vân đột nhiên xuất hiện , nghiền ép các lộ thiên kiêu chỉ tử lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật , nhưng không ngờ bị thê tử Lạc Linh , huynh đệ Lang Thập Tam phản bội , ngã xuống Thập Ma Thâm Uyên! Trăm năm sau , các giới tiến nhập hoàng kim thời đại , yêu nghiệt nhân vật điên cuồng hiện lên! Diệp Khinh Vân trọng sinh đến Bát Hoang Đại Lục trong nhỏ tiểu gia tộc Diệp gia phế vật đệ tử tiến lên! Vận mệnh nghịch chuyển , nghịch thiên cải mệnh! Đời này ta chẳng những muốn nghiền ép thiên tài , còn muốn giết khắp thiên hạ phụ ta giả! Một bả Vô tình kiếm , một bả Đồ Long Đao , giết hết tất cả , thống nhất thần giới , chúa tể vạn vật!--------------------------------------* Truyện này là truyện trùng sinh bạn nào không thích hoặc đọc nhiều về thể loại trùng sinh rồi không muốn đọc nữa xin làm ơn đừng dìm truyện .
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 292: Vô liêm sỉ 10881 29-06-2019
Chương 288: Buồn cười 15892 29-06-2019
Chương 280: Tôn giả 19689 29-06-2019
Chương 273: Đại ca 18080 29-06-2019
Chương 259: Kinh biến 10867 29-06-2019
Chương 258: Xuất phát 19646 29-06-2019
Chương 255: Rời khỏi 11403 29-06-2019
Chương 249: Hồi ức 16605 29-06-2019
Chương 248: Phá trận 17478 29-06-2019
Chương 247: Cạm bẫy 19986 29-06-2019
Chương 246: Mờ ám 15145 29-06-2019
Chương 241: Phượng gia 16854 29-06-2019
Chương 236: Ôn chuyện 14715 29-06-2019
Chương 235: Triệu Mãnh 13527 29-06-2019
Chương 233: Có cá tính 18339 29-06-2019
Chương 228: Nhẫn cổ 10758 29-06-2019
Chương 225: Đại lễ 10735 29-06-2019
Chương 211: Còn có ai ? 17513 29-06-2019
Chương 197: Chết 10217 29-06-2019
Chương 191: Lạc Linh 12884 29-06-2019
Chương 188: Tin tức 19087 29-06-2019
Chương 187: Giao dịch 15734 29-06-2019
Chương 180: Huyễn sư 13492 29-06-2019
Chương 173: Dân đen ? 11217 29-06-2019
Chương 151: Yêu Tháp 14824 29-06-2019
Chương 149: Yêu còn 17933 29-06-2019
Chương 145: Tôn nghiêm 10833 29-06-2019
Chương 135: Tư cách 14808 29-06-2019
Chương 132: Túy Hoa Lâu 10477 29-06-2019
Chương 289: Kẻ ngu dốt 19633 29-06-2019
Chương 128: Đại ca 12812 29-06-2019
Chương 113: Luyện đan 15077 29-06-2019
Chương 112: Nghiền ép 16395 29-06-2019
Chương 108: Vương Thiên 10197 29-06-2019
Chương 107: Tới tay 18479 29-06-2019
Chương 99: So kiếm 14099 29-06-2019
Chương 95: Chứng nhận 14840 29-06-2019
Chương 92: Ghi nhớ! 13719 29-06-2019
Chương 88: So có tiền 19024 29-06-2019
Chương 84: Huy hiệu 18923 29-06-2019
Chương 82: Kim đại bàn 18151 29-06-2019
Chương 68: Cổ Hồn 15851 29-06-2019
Chương 66: Kết thúc 10228 29-06-2019
Chương 50: Giải đề 18973 29-06-2019
Chương 49: Vẽ mặt 17070 29-06-2019
Chương 37: Ra đi 15918 29-06-2019
Chương 33: Hắc y nhân 15807 29-06-2019
Chương 30 Luyện Đan sư 14179 29-06-2019
Chương 21: Bịa đặt 11995 29-06-2019
Chương 10: Thạch sư 14364 29-06-2019
Chương 4: Vũ Hồn Bia 15009 29-06-2019