MENU

POPULAR

  • Pokemon Tùy Thân Mang Theo Master Ball

  • Tác giả : Mạc vấn mặc vấn
  • Last updated : 31-12-2017
  • View : 14466
  • Genres : dongnhan trungsinh

Pokemon Tùy Thân Mang Theo Master Ball:

Lợi dụng trò chơi lỗ thủng cuồng xoát Master Ball Hayabusa, bởi vì không biết tên nguyên nhân đi tới chân thực Pokemon thế giới. Ở chỗ này, Pokemon bị đánh bại, cũng không chỉ là con mắt lại biến thành nhang muỗi trạng. Ở chỗ này, nhân loại bị Pokemon tuyệt chiêu trúng đích, cũng sẽ không biến thành ngôi sao bay đi. Tại cái này đỉnh cấp Pokemon bị liên minh cùng các đại gia tộc nắm trong tay thế giới, nhìn Hayabusa như thế nào lợi dụng mang tới Master Ball, trình diễn một lần hàn môn quật khởi vở kịch.Ps: Main chỉ có được đống Master Ball do trước khi xuyên qua xoát mà thôi. Không có hệ thống, miêu tả chân thực về thế giới Pokemon. Không có vụ con người trúng các skill của Pokemon mà chả sao, chết như thường. Nói chung rất hắc ám. Main ác nhưng không mất nhân tính, rất vô sỉ, chỉ cần lợi cho mình là được, không cần lo bộ mặt, hậu cung thì mn đọc truyện của ta chắc cũng hiểu.....Hơn 300c và đang ra. Ngày 1/12 đăng!!!CẦU VOTE 10*, CẦU LIKE + CẦU THÊM ĐÁNH GIÁ 10Đ CUỐI CHƯƠNG!!! THANKS MỌI NGƯỜI NHIỀU :)+----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:http://truyencv.com/truyen-dang-boi/27446/MisDax xuất phẩm, hố hay không chưa biết!!!!
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 397: Thiên Vương 15221 31-12-2017
Chương 394: Áp chế 15502 31-12-2017
Chương 393: Đăng tràng 19587 31-12-2017
Chương 390: Togekiss 11340 31-12-2017
Chương 381: Yancy đến 15263 31-12-2017
Chương 368: Thủ tú 19422 31-12-2017
Chương 367: Vướng víu 11219 31-12-2017
Chương 365: Lung lạc 13704 31-12-2017
Chương 358: Ám thủ 10788 31-12-2017
Chương 357: Trao giải 17123 31-12-2017
Chương 356: Giovanni 16698 31-12-2017
Chương 349: Lựa chọn 11972 31-12-2017
Chương 346: Khổ bức 10496 31-12-2017
Chương 344: Tỉnh ngộ 18866 31-12-2017
Chương 329: Câu cá 17851 31-12-2017
Chương 328: Thông tin 14657 31-12-2017
Chương 311: Đến Aloha 10386 31-12-2017
Chương 308: Bắt cóc 19899 31-12-2017
Chương 296: Tirtouga 13469 31-12-2017
Chương 292: Kyogre 17725 31-12-2017
Chương 289: Đến 15160 31-12-2017
Chương 286: Ngả bài 11789 31-12-2017
Chương 285: Đắc thủ 10042 31-12-2017
Chương 279: Té xỉu 13519 31-12-2017
Chương 279: Song sát 11216 31-12-2017
Chương 272: Nội thành 10331 31-12-2017
Chương 268: Ác mộng 13857 31-12-2017
Chương 265: Tục 18636 31-12-2017
Chương 256: Tục 13913 31-12-2017
Chương 252: Jirachi 10616 31-12-2017
Chương 241: Chạy trốn 18215 31-12-2017
Chương 239: Charles 10952 31-12-2017
Chương 236: Z vòng tay 18526 31-12-2017
Chương 233: Chất vấn 18859 31-12-2017
Chương 228: Bảo khố 10434 31-12-2017
Chương 226: Cố sự 13378 31-12-2017
Chương 212: Aura Sphere 14862 31-12-2017
Chương 211: Mị chiến 14476 31-12-2017
Chương 210: Chandelure 12888 31-12-2017
Chương 205: Hành động 14789 31-12-2017
Chương 204: Diễn kịch 17304 31-12-2017
Chương 201: Iron Defense 15069 31-12-2017
Chương 199: Chui vào 14148 31-12-2017
Chương 183: Telekinesis 17112 31-12-2017
Chương 173: Alouf di tích 10625 31-12-2017
Chương 167: Sai lầm 19807 31-12-2017
Chương 158: Lysandre 16575 31-12-2017
Chương 154: Gigalith 10879 31-12-2017
Chương 140: Thông tin 11597 31-12-2017
Chương 137: Tranh đấu 13224 31-12-2017
Chương 135: Thu hoạch 13021 31-12-2017
Chương 132: Gặp lại 14445 31-12-2017
Chương 126: Tử vong? 16363 31-12-2017
Chương 125: Ràng buộc 13978 31-12-2017
Chương 114: Goomy 10598 31-12-2017
Chương 110: Truy trốn 16943 31-12-2017
Chương 91: Chuẩn bị 13894 31-12-2017
Chương 84: Thạch châu 12046 31-12-2017
Chương 83: Loạn chiến 17338 31-12-2017
Chương 80: Bố cục 14392 31-12-2017
Chương 79: Quy hoạch 10875 31-12-2017
Chương 78: Bại lộ 18477 31-12-2017
Chương 76: Unown 12929 31-12-2017
Chương 59: GMO Pokemon 3D 17379 31-12-2017
Chương 56: Cược 11209 31-12-2017
Chương 54: Chuyện 14092 31-12-2017
Chương 49: Hạt châu 19434 31-12-2017
Chương 47: Tế tự 14913 31-12-2017
Chương 45: Feraligatr 19993 31-12-2017
Chương 42: Sơn động 17062 31-12-2017
Chương 40: Ăn cướp 12590 31-12-2017
Chương 36: Dứt bỏ 12917 31-12-2017
Chương 33: Điên cuồng 18368 31-12-2017
Chương 31: Togepi 15901 31-12-2017
Chương 28: Goldenrod City 10036 31-12-2017
Chương 27: Quái vật 13068 31-12-2017
Chương 26: Bí mật 18780 31-12-2017
Chương 11: Cha nó 11115 31-12-2017
Chương 3: Master Ball 16705 31-12-2017
Chương 2: Ra biển 13648 31-12-2017