MENU

POPULAR

  • Võng Du Chi Thần Vương Pháp Tắc

  • Tác giả : Lăng Hư Nguyệt Ảnh
  • Last updated : 29-06-2019
  • View : 12315
  • Genres : dothi huyenao vongdu

Võng Du Chi Thần Vương Pháp Tắc:

Võng du chi thần vương pháp tắc tóm tắt: Tiêu Lệ là thần bí 《 Thần Huyễn Đại Thế Giới》 nội trắc người chơi.Đánh vỡ tiến giai cực hạn, bồi dưỡng anh hùng binh chủng, mở ra truyền thuyết bảo tàng, truyền thừa thần thoại chức nghiệp……Hết thảy từ dồ sát ác long bắt đầu!Chức nghiệp chia làm : Thần Vương (Tương tự Lãnh Chúa), Thám hiểm giả (pháp sư, kiếm sĩ, thích khách, mục sư, thợ săn...)Lãnh chúa tương tự kiểu Heroes of Might and Magic hay Tam Quốc. Còn thám hiểm giả như các truyện khác.Sức mạnh trong game có thể đưa đến hiện thực, không có phân biệt quốc gia các kiểu. sau kỳ bảo hộ, tối đa được chết 9 lần.Siêu Phẩm Võng Du. hơn 700c. ra chương đều tác giả.
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 993: Thổi nói 17419 29-06-2019
Chương 962: Mạnh nổ 15013 29-06-2019
Chương 961: 20 ức 18326 29-06-2019
Chương 959: Cơ nguyên 18785 29-06-2019
Chương 953: Truy kích 16522 29-06-2019
Chương 942: Quỷ Đế 18077 29-06-2019
Chương 938: Giết nàng 19808 29-06-2019
Chương 931: Đồ Thần 14345 29-06-2019
Chương 927: Truy binh 12806 29-06-2019
Chương 910: U Minh 16153 29-06-2019
Chương 895: Hứa nguyện 15979 29-06-2019
Chương 894: Hi mạch 18436 29-06-2019
Chương 863: Hội nghị 11125 29-06-2019
Chương 862: Thảo nhân 12271 29-06-2019
Chương 855: Diêu khư 10650 29-06-2019
Chương 852: Đệ 10 tôn 13408 29-06-2019
Chương 841: Hắn tới 16395 29-06-2019
Chương 833: Nể tình ta 17461 29-06-2019
Chương 824: 13 con rồng 18107 29-06-2019
Chương 821: 14 tầng 10610 29-06-2019
Chương 768: Thành chủ 10678 29-06-2019
Chương 764: Duy ta 13409 29-06-2019
Chương 757: Đại quân 13481 29-06-2019
Chương 750: Quá yếu 16158 29-06-2019
Chương 737: Hiện thân 13152 29-06-2019
Chương 735: Ám sát 10104 29-06-2019
Chương 719: AllSpark 11891 29-06-2019
Chương 716: 4 ý hợp 1 11970 29-06-2019
Chương 707: Viên gia 15561 29-06-2019
Chương 701: Thông thánh 12053 29-06-2019
Chương 694: Ba tháng 16911 29-06-2019
Chương 692: Thánh Nhân 17299 29-06-2019
Chương 668: Hư không 12355 29-06-2019
Chương 651: Clint Eastwood 12097 29-06-2019
Chương 629: Liệp Quốc 10963 29-06-2019
Chương 619: Muốn nhẫn 12257 29-06-2019
Chương 611: Tiên Liên 19257 29-06-2019
Chương 587: Thánh cẩu 11264 29-06-2019
Chương 586: Cảnh Tu 14722 29-06-2019
Chương 584: Rút đi 12453 29-06-2019
Chương 577: Nghèo túng 17475 29-06-2019
Chương 573: Tiêu thất 15281 29-06-2019
Chương 562: Bạch Kiếm 17550 29-06-2019
Chương 550: Mở Vô Song 14608 29-06-2019
Chương 545: Tượng đá 14693 29-06-2019
Chương 537: Tam vương! 16654 29-06-2019
Chương 472: Phi Phi 17844 29-06-2019
Chương 448: 160 cấp 10497 29-06-2019
Chương 443: Tứ Chuyển 18373 29-06-2019
Chương 422: Hai thanhAK 47 10517 29-06-2019
Chương 413: Còn có ai 15364 29-06-2019
Chương 405: Niếp ẩn 18233 29-06-2019
Chương 402: Cặp bờ 11636 29-06-2019
Chương 390: Là của ta 11449 29-06-2019
Chương 387: Long Khí 12505 29-06-2019
Chương 367: Long Quyền 10654 29-06-2019
Chương 335: Vì Khuê gia 12102 29-06-2019
Chương 305: Bắt lại 15420 29-06-2019
Chương 295: Biollante 16929 29-06-2019
Chương 283: Heniken 16587 29-06-2019
Chương 280: Hai du khách 14214 29-06-2019
Chương 274: 3 chuyển 10420 29-06-2019
Chương 265: Xà Phu tọa 17896 29-06-2019
Chương 229: Azshara 16962 29-06-2019
Chương 220: Thuần long 15854 29-06-2019
Chương 199: Ninja 007 10536 29-06-2019
Chương 192: Ngươi đoán 17158 29-06-2019
Chương 183: 001 hào 11491 29-06-2019
Chương 129: Lên xe! 10249 29-06-2019
Chương 118: Đồng Nha 13200 29-06-2019
Chương 111: Ta ghi hình 18709 29-06-2019
Chương 105: Thủy Hương 17304 29-06-2019
Chương 99: Cự Ma hạt 13200 29-06-2019
Chương 91: Oanh Tam Thập 13827 29-06-2019
Chương 70: Vây âu Foley 10130 29-06-2019
Chương 44: Nhảy nhót ma 13782 29-06-2019
Chương 41: Diệp Thu Hàn 13584 29-06-2019
Chương 35: Lang Kỵ 10442 29-06-2019
Chương 34: Tikes 17600 29-06-2019
Chương 7: Sparta dũng sĩ 17583 29-06-2019