MENU

POPULAR

  • Đại Đường Tướng Công Tốt

  • Tác giả : Cổ Mộc Ngư Trứ
  • Last updated : 14-07-2019
  • View : 18126
  • Genres : quansu lichsu xuyenkhong

Đại Đường Tướng Công Tốt:

Võ Đức năm thứ 6, Đại Đường sơ định, trăm phế đợi hưng. Thái tử ngồi vững đông cung, Lý Thế Dân dã tâm bừng bừng. Võ tướng đặt giang sơn, văn thần tư Trì Quốc. Tần Thiên chuyển kiếp tới chỉ muốn làm một cái tốt tướng công, để cho người nhà mình được sống cuộc sống tốt.
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 2524: Lão nhị 13313 14-07-2019
Chương 2523: Lật bàn 19193 14-07-2019
Chương 2522: Lạc đàn 19110 13-07-2019
Chương 2520: Xử lý 17128 12-07-2019
Chương 2519: Công bình 12585 12-07-2019
Chương 2511: Bó tay 19489 07-07-2019
Chương 2507: Áp chế 10450 06-07-2019
Chương 2506: Theo đi 10166 05-07-2019
Chương 2505: Bỏ thành 17586 05-07-2019
Chương 2504: Cắt nước 19699 05-07-2019
Chương 2497: Phản 13779 30-06-2019
Chương 2490: Động binh 11672 29-06-2019
Chương 2489: Đổi chủ 18689 28-06-2019
Chương 2485: Đưa phi 19359 28-06-2019
Chương 2484: Xa Sư quốc 11215 27-06-2019
Chương 2482: Gọt binh 17044 27-06-2019
Chương 2481: Ổn trước 17581 27-06-2019
Chương 2480: Tàn sát 11171 27-06-2019
Chương 2466: Lôi kéo 10008 27-06-2019
Chương 2465: Đưa nô 10309 27-06-2019
Chương 2461: Giết nô 16847 27-06-2019
Chương 2448: Trấn an 18176 27-06-2019
Chương 2446: Vỡ loạn 10021 27-06-2019
Chương 2442: Động thủ 15799 27-06-2019
Chương 2438: Cầu sinh 10231 27-06-2019
Chương 2436: Hủy ngựa 17734 27-06-2019
Chương 2435: Kéo 17392 27-06-2019
Chương 2427: Diệt tâm 13271 27-06-2019
Chương 2422: Ý đồ 18898 27-06-2019
Chương 2419: Làm đi 15521 27-06-2019
Chương 2418: Bỏ thành 17553 27-06-2019
Chương 2416: Cố thủ 13863 27-06-2019
Chương 2411: Nhi tử 16832 27-06-2019
Chương 2410: Nhập tới 19194 27-06-2019
Chương 2407: Gặp phải 17330 27-06-2019
Chương 2406: Giết Jerry 15541 27-06-2019
Chương 2404: Ăn dê béo 11598 27-06-2019
Chương 2399: Lưu đêm 16840 27-06-2019
Chương 2386: Đánh dẹp 15717 27-06-2019
Chương 2382: Quan tài 14464 27-06-2019
Chương 2381: Thừa nhận 15081 27-06-2019
Chương 2366: Long Uyên 13888 27-06-2019
Chương 2365: Thả chi 14731 27-06-2019
Chương 2352: Thần khí 14673 27-06-2019
Chương 2351: Như nguyện 14196 27-06-2019
Chương 2343: Gặp đi 17811 27-06-2019
Chương 2341: Gây chuyện 15809 27-06-2019
Chương 2338: Bắc Kinh 12475 27-06-2019
Chương 2336: Khách thăm 15923 27-06-2019
Chương 2334: Bán rồi 16942 27-06-2019
Chương 2332: Không giao 12391 27-06-2019
Chương 2324: Nghỉ binh 18871 27-06-2019
Chương 2323: Giết hết 17638 27-06-2019
Chương 2320: Hư thật 16733 27-06-2019
Chương 2315: Gặp nạn 14351 27-06-2019
Chương 2314: Sau biết 10194 27-06-2019
Chương 2306: Thấm vào 16912 27-06-2019
Chương 2305: Tư thái 16503 27-06-2019
Chương 2302: Oán khí 13534 27-06-2019
Chương 2292: Giao phó 17985 27-06-2019
Chương 2289: Đánh tan 11209 27-06-2019
Chương 2288: Tới 17249 27-06-2019
Chương 2284: Nội ứng 13038 27-06-2019
Chương 2278: Thông Sa hà 13814 27-06-2019
Chương 2275: Cần vương 12777 27-06-2019
Chương 2263: Noi theo 15048 27-06-2019
Chương 2262: Mở đầu 11332 27-06-2019
Chương 2240: Lửa đốt 10209 27-06-2019
Chương 2237: Ta giết 15129 27-06-2019
Chương 2233: Trời mưa 15777 27-06-2019
Chương 2231: Liền đêm 16113 27-06-2019
Chương 2226: Mở xây 18644 27-06-2019
Chương 2218: Lui binh 13657 27-06-2019
Chương 2210: Đánh tan 17505 27-06-2019
Chương 2201: Tra minh 15875 27-06-2019
Chương 2197: Chết sớm 11589 27-06-2019
Chương 2193: Mất trộm 14252 27-06-2019
Chương 2191: Tốt lắm 13506 27-06-2019
Chương 2190: Tốt trị 10919 27-06-2019
Chương 2174: Tứ tán 16749 27-06-2019
Chương 2170: Trả lại 17205 27-06-2019
Chương 2164: Đế tâm à 19047 27-06-2019
Chương 2152: Đánh tới 13686 27-06-2019
Chương 2151: Chuẩn bị 14013 27-06-2019
Chương 2139: Nữ binh 11094 27-06-2019
Chương 2137: Về nhà 19691 27-06-2019
Chương 2130: Phá thành 15793 27-06-2019
Chương 2123: Viên tới 16188 27-06-2019
Chương 2122: Tử chiến 14619 27-06-2019
Chương 2106: Bắt hung 12992 27-06-2019
Chương 2100: Lưu chi 19772 27-06-2019
Chương 2094: Bị giết 16986 27-06-2019
Chương 2091: Giết trốn 16744 27-06-2019
Chương 2087: Tìm bảo 11602 27-06-2019
Chương 2086: Bảo tàng 17378 27-06-2019
Chương 2082: Chen lấn 18345 27-06-2019
Chương 2075: Xi măng 17696 27-06-2019
Chương 2071: Thân sức 19831 27-06-2019
Chương 2066: Tan vỡ 17324 27-06-2019
Chương 2065: Đêm thủ 14402 27-06-2019
Chương 2058: Bị nhiễm 19040 27-06-2019
Chương 2055: Say 17569 27-06-2019
Chương 2053: Bạo vương 11698 27-06-2019
Chương 2052: Nói xấu 13326 27-06-2019
Chương 2048: Toàn chết 11374 27-06-2019
Chương 2041: Cự thành 14172 27-06-2019
Chương 2036: Lợi ích à 11884 27-06-2019
Chương 2032: Sanh nghi 17705 27-06-2019
Chương 2025: Vô vọng 16925 27-06-2019
Chương 2021: Đồ khốn 14761 27-06-2019
Chương 2017: Hạt giống 16567 27-06-2019
Chương 2016: Trở về 10914 27-06-2019
Chương 2012: Kinh hãi nha 18554 27-06-2019
Chương 1994: Chất vấn 12013 27-06-2019
Chương 1992: Bức tử 14990 27-06-2019
Chương 1981: Cứu 17696 27-06-2019
Chương 1979: Cố Mộng 10017 27-06-2019
Chương 1978: Thu phục 11543 27-06-2019
Chương 1976: Phân ruộng 16699 27-06-2019
Chương 1973: Diệt Bru 15327 27-06-2019
Chương 1945: Ép Đường 14253 27-06-2019
Chương 1941: Thách thức 11218 27-06-2019
Chương 1938: Bị bệnh 14063 27-06-2019
Chương 1934: Là nàng sao 10179 27-06-2019
Chương 1926: Từ quan 19613 27-06-2019
Chương 1922: Trúng kế 16774 27-06-2019
Chương 1921: Như kế 14340 27-06-2019
Chương 1918: Dính dấp 12796 27-06-2019
Chương 1915: Đụng gặp 13053 27-06-2019
Chương 1914: Không tử 18596 27-06-2019
Chương 1913: Biến cố 18685 27-06-2019
Chương 1912: Cẩm y vệ 11925 27-06-2019
Chương 1898: Thụ lý 18024 27-06-2019
Chương 1891: Chém 16623 27-06-2019
Chương 1890: Đày đi 18580 27-06-2019
Chương 1887: Là hắn 18507 27-06-2019
Chương 1871: Nhậm chức 19556 27-06-2019
Chương 1867: Rầu rỉ 16977 27-06-2019
Chương 1865: Trùng hại 14541 27-06-2019
Chương 1864: Ra biển 15182 27-06-2019
Chương 1863: Kim chỉ nam 17346 27-06-2019
Chương 1861: An bài 16704 27-06-2019
Chương 1859: Mở biển 16169 27-06-2019
Chương 1846: Mất mùa 12094 27-06-2019
Chương 1843: Kiếm tiền 19197 27-06-2019
Chương 1840: Cướp thu 14589 27-06-2019
Chương 1830: Diệt khẩu 11314 27-06-2019
Chương 1824: Xuân tế 14226 27-06-2019
Chương 1821: Trả thù 10390 27-06-2019
Chương 1820: Cạm bẫy 13416 27-06-2019
Chương 1811: Giết hung 13970 27-06-2019
Chương 1810: Ta báo 14884 27-06-2019
Chương 1809: Thù này 17280 27-06-2019
Chương 1808: Giá họa 12079 27-06-2019
Chương 1807: Tư Mã Mộc 18244 27-06-2019
Chương 1804: Giết liền 11208 27-06-2019
Chương 1795: Quả nhiên 15110 27-06-2019
Chương 1793: Tuyết hậu 11066 27-06-2019
Chương 1792: Thần ngữ 16702 27-06-2019
Chương 1789: Hung thủ à 19752 27-06-2019
Chương 1788: Thần khí 18774 27-06-2019
Chương 1781: Hỏi ra 11484 27-06-2019
Chương 1779: Hỏi sách 14917 27-06-2019
Chương 1775: Nổi tiếng 10316 27-06-2019
Chương 1770: Uy binh tới 13326 27-06-2019
Chương 1764: Thu nàng 16126 27-06-2019
Chương 1763: Đối chất 18544 27-06-2019
Chương 1760: Ẩn thù 10158 27-06-2019
Chương 1747: Chết 12392 27-06-2019
Chương 1746: Khó sống 18662 27-06-2019
Chương 1738: Ám Thử 13751 27-06-2019
Chương 1737: Ngự thú 17687 27-06-2019
Chương 1734: Tử chiến 17457 27-06-2019
Chương 1733: Giữ cửa 17044 27-06-2019
Chương 1729: Trốn đi 18685 27-06-2019
Chương 1723: Chiêu binh 16810 27-06-2019
Chương 1718: Đánh vỡ 16366 27-06-2019
Chương 1717: Phái binh 16050 27-06-2019
Chương 1716: Thảm bại 17484 27-06-2019
Chương 1714: Khai chiến 14242 27-06-2019
Chương 1709: Sau đến 12807 27-06-2019
Chương 1707: Yên lặng 16736 27-06-2019
Chương 1706: Oán hận 12838 27-06-2019
Chương 1705: Một kích 19637 27-06-2019
Chương 1704: Hồi viên 13263 27-06-2019
Chương 1698: Ám sát 14208 27-06-2019
Chương 1697: Ngầm 16272 27-06-2019
Chương 1696: Giết tới 14150 27-06-2019
Chương 1689: Thách thức 10841 27-06-2019
Chương 1688: Tình huống 16547 27-06-2019
Chương 1680: Quốc tặc 17164 27-06-2019
Chương 1679: Thất lợi 13779 27-06-2019
Chương 1675: Thử 15652 27-06-2019
Chương 1670: Sơ hở 15047 27-06-2019
Chương 1668: Âm mưu ra 10632 27-06-2019
Chương 1667: Điện thử 10192 27-06-2019
Chương 1662: Tự do 19188 27-06-2019
Chương 1660: Lối ăn 13626 27-06-2019
Chương 1659: Tức giận 13587 27-06-2019
Chương 1658: Kết quả 19102 27-06-2019
Chương 1657: Chưa xong 10849 27-06-2019
Chương 1656: Yếu thế 13917 27-06-2019
Chương 1654: Tranh đi 15014 27-06-2019
Chương 1653: Sớm định 16222 27-06-2019
Chương 1650: Tranh luận 19671 27-06-2019
Chương 1649: Công thần 18459 27-06-2019
Chương 1647: Pháo bông 11416 27-06-2019
Chương 1640: Cùng cầu 11177 27-06-2019
Chương 1635: Tai tiếng 14989 27-06-2019
Chương 1634: Kinh văn 16483 27-06-2019
Chương 1625: Gặp 15666 27-06-2019
Chương 1623: Học hát 12685 27-06-2019
Chương 1621: Tiệc đêm 13148 27-06-2019
Chương 1615: Tăng thuế 19346 27-06-2019
Chương 1614: Cơ hội 19011 27-06-2019
Chương 1612: Hỗn loạn 14567 27-06-2019
Chương 1607: Hiệu ích 13603 27-06-2019
Chương 1606: Chặn lại 15585 27-06-2019
Chương 1604: Thay đổi 15396 27-06-2019
Chương 1603: Mở ra 12909 27-06-2019
Chương 1602: Cải cách 18425 27-06-2019
Chương 1601: Phi hành 13507 27-06-2019
Chương 1597: Sưng vù 17059 27-06-2019
Chương 1595: Ban tên cho 14938 27-06-2019
Chương 1589: Máy bay 11088 27-06-2019
Chương 1576: Tạo thế 13180 27-06-2019
Chương 1573: Giết 17046 27-06-2019
Chương 1571: Lỡ tay 17556 27-06-2019
Chương 1566: Trở mặt 16305 27-06-2019
Chương 1565: Sơ hở 11492 27-06-2019
Chương 1562: Tới thăm 11884 27-06-2019
Chương 1561: Giá trị 13808 27-06-2019
Chương 1556: Con tin 14033 27-06-2019
Chương 1553: Mỹ nam kế 10656 27-06-2019
Chương 1546: Không ra tay 15849 27-06-2019
Chương 1545: Trả thù 18649 27-06-2019
Chương 1543: Bỏ vợ 11002 27-06-2019
Chương 1541: Phản cung 15957 27-06-2019
Chương 1537: Thủy quái 12198 27-06-2019
Chương 1536: Xúc đan 13048 27-06-2019
Chương 1535: Hộ tống 17665 27-06-2019
Chương 1534: Lên thuyền 10632 27-06-2019
Chương 1533: Chặn đánh 12954 27-06-2019
Chương 1530: Cầu toàn 11870 27-06-2019
Chương 1529: Đi thuyền 12772 27-06-2019
Chương 1518: Phụ mất 11367 27-06-2019
Chương 1517: Tử mất 11144 27-06-2019
Chương 1516: Phạt tử 17911 27-06-2019
Chương 1514: Ác bá 19601 27-06-2019
Chương 1513: Hoàng long 19909 27-06-2019
Chương 1512: Nhị gia 13994 27-06-2019
Chương 1509: Buông tha 12996 27-06-2019
Chương 1507: Kéo 15270 27-06-2019
Chương 1500: Đan sĩ 16732 27-06-2019
Chương 1497: Nghĩ đẹp 13793 27-06-2019
Chương 1494: Ân cần 16663 27-06-2019
Chương 1493: Cầu mua 19125 27-06-2019
Chương 1492: Ngàn xâu 14824 27-06-2019
Chương 1488: Keo kiệt à 11418 27-06-2019
Chương 1487: Hồi kinh 18479 27-06-2019
Chương 1484: Giảng hòa 18511 27-06-2019
Chương 1463: Xi măng 16705 27-06-2019
Chương 1452: Vây giết 16998 27-06-2019
Chương 1448: Thanh Xà 12736 27-06-2019
Chương 1445: Nhân tuẫn 19713 27-06-2019
Chương 1433: Phạt mưu 11031 27-06-2019
Chương 1426: Giết hàng 19988 27-06-2019
Chương 1417: Cứu 11052 27-06-2019
Chương 1410: Đường lui 16204 27-06-2019
Chương 1405: Vĩnh An cung 19984 27-06-2019
Chương 1404: Hiếu đạo 11982 27-06-2019
Chương 1399: Thành công 12698 27-06-2019
Chương 1395: Phân sao 12006 27-06-2019
Chương 1390: Nhập Thục 17755 27-06-2019
Chương 1387: Thôi sách 17568 27-06-2019
Chương 1381: Phó thác 14812 27-06-2019
Chương 1380: Bệnh nặng 10562 27-06-2019
Chương 1377: Ôn Nhu cục 13276 27-06-2019
Chương 1371: Ngâm thơ 19698 27-06-2019
Chương 1370: Con diều 14132 27-06-2019
Chương 1368: Vào núi 14262 27-06-2019
Chương 1367: Mắc câu 10027 27-06-2019
Chương 1366: Giải cứu 12116 27-06-2019
Chương 1365: Trúng độc 15142 27-06-2019
Chương 1361: Công thành 12514 27-06-2019
Chương 1351: Đánh lui 13446 27-06-2019
Chương 1350: Thuốc nổ 19087 27-06-2019
Chương 1348: Toàn diệt 19656 27-06-2019
Chương 1341: Hậu chiêu 16575 27-06-2019
Chương 1333: Mật đàm 15222 27-06-2019
Chương 1330: Ám sát 14867 27-06-2019
Chương 1329: Tuyệt lộ 19709 27-06-2019
Chương 1323: Ở giường 17193 27-06-2019
Chương 1305: Thấy máu 11247 27-06-2019
Chương 1276: Thuyền nữ 14141 27-06-2019
Chương 1273: Phá được 13579 27-06-2019
Chương 1271: Mã Chu kế 18143 27-06-2019
Chương 1264: Nói thành 13707 27-06-2019
Chương 1263: Hòa đàm 10422 27-06-2019
Chương 1261: Truy kích 10371 27-06-2019
Chương 1258: Đường uy 14862 27-06-2019
Chương 1253: Sai yêu 18221 27-06-2019
Chương 1251: Liều chết 16431 27-06-2019
Chương 1235: Hòa thân 15749 27-06-2019
Chương 1233: Truy phong 18667 27-06-2019
Chương 1204: Thí sinh 16162 27-06-2019
Chương 1201: Loạn 19959 27-06-2019
Chương 1200: Quan sát 14795 27-06-2019
Chương 1193: Tình cha con 12979 27-06-2019
Chương 1190: Oai phong à 10682 27-06-2019
Chương 1189: Giọng câm 10402 27-06-2019
Chương 1176: Trả đũa 18588 27-06-2019
Chương 1159: Dỗ nhi tử 14660 27-06-2019
Chương 1155: Càng nghi 14532 27-06-2019
Chương 1153: Hồi kinh 13020 27-06-2019
Chương 1152: Định cục 16016 27-06-2019
Chương 1151: Giết Tần 15651 27-06-2019
Chương 1149: Trúng kế 15462 27-06-2019
Chương 1146: Đồ sắt 17822 27-06-2019
Chương 1144: So mũi tên 17501 27-06-2019
Chương 1142: Thiết La 10582 27-06-2019
Chương 1141: Trại lính 16811 27-06-2019
Chương 1140: Giận dữ 11397 27-06-2019
Chương 1139: Hạ mã uy 17729 27-06-2019
Chương 1134: Dò ngục 15986 27-06-2019
Chương 1133: Cầu cứu 17373 27-06-2019
Chương 1132: Bái hôi 15935 27-06-2019
Chương 1129: Cố chấp 15309 27-06-2019
Chương 1122: Đả kích 13744 27-06-2019
Chương 1119: Mâu thuẫn 17527 27-06-2019
Chương 1117: Cuộn sạch 14051 27-06-2019
Chương 1116: Viếng thăm 18218 27-06-2019
Chương 1114: Phá thạch 17827 27-06-2019
Chương 1111: Lạo tai 19227 27-06-2019
Chương 1105: Gặp nhau 13749 27-06-2019
Chương 1100: Thuê vợ 18366 27-06-2019
Chương 1098: Trừ ác bá 13724 27-06-2019
Chương 1096: Con ác bá 13440 27-06-2019
Chương 1076: Ám sát 12548 27-06-2019
Chương 1075: Âm mưu 19627 27-06-2019
Chương 1074: Lấy lòng 17441 27-06-2019
Chương 1067: Lại nháo 13506 27-06-2019
Chương 1065: Tần Vô Ưu 10804 27-06-2019
Chương 1049: Máy may 10896 27-06-2019
Chương 1037: Đồ bầu 16001 27-06-2019
Chương 1034: An bài 10619 27-06-2019
Chương 1027: Cửu công 13516 27-06-2019
Chương 1026: Tái chiến 14295 27-06-2019
Chương 1016: Người ta 13869 27-06-2019
Chương 1005: Nam châm 15280 27-06-2019
Chương 1001: Cùng tới 16006 27-06-2019
Chương 998: Bại Tân La 19388 27-06-2019
Chương 996: Giả bại 14425 27-06-2019
Chương 984: Thoát đi 10928 27-06-2019
Chương 966: Tân La quốc 10732 27-06-2019
Chương 954: Thật khó 11263 27-06-2019
Chương 918: Múa cột 15049 27-06-2019
Chương 917: Hưởng thụ 15275 27-06-2019
Chương 915: Sauna 18957 27-06-2019
Chương 914: Hội viên 15456 27-06-2019
Chương 904: Bị nhận ra 12258 27-06-2019
Chương 897: Mượn binh 15805 27-06-2019
Chương 894: Cứu người 12970 27-06-2019
Chương 884: Truyền chi 18854 27-06-2019
Chương 878: Kế thành 11075 27-06-2019
Chương 871: Chém Mã Chu 17202 27-06-2019
Chương 870: Bazaar tới 18240 27-06-2019
Chương 866: Thử thuốc 12301 27-06-2019
Chương 865: Cống hiến 19917 27-06-2019
Chương 863: Bảo kính 19193 27-06-2019
Chương 859: Sa kỳ mã 10948 27-06-2019
Chương 855: Mỗi người 16765 27-06-2019
Chương 853: Đây là chê 17312 27-06-2019
Chương 844: Diễu hành 19360 27-06-2019
Chương 843: Điểm bát 12746 27-06-2019
Chương 829: Gặp nhau 16764 27-06-2019
Chương 821: Gặp sinh 12056 27-06-2019
Chương 820: Tuyệt cảnh 11779 27-06-2019
Chương 819: Mất đêm 16788 27-06-2019
Chương 805: Tường băng 18412 27-06-2019
Chương 804: Khuyên hàng 13669 27-06-2019
Chương 793: Giết Lương 15155 27-06-2019
Chương 780: Ma Ha ý 11632 27-06-2019
Chương 778: Tan biến 18090 27-06-2019
Chương 770: Lại 16064 27-06-2019
Chương 761: Thua chạy 12032 27-06-2019
Chương 756: Công thành 10060 27-06-2019
Chương 754: Xui xẻo 19805 27-06-2019
Chương 744: Công thành 15112 27-06-2019
Chương 733: Thành công 19193 27-06-2019
Chương 728: Chân tướng 14279 27-06-2019
Chương 727: Đêm đâm 15757 27-06-2019
Chương 726: Miệng kỹ 16308 27-06-2019
Chương 712: Thanh toán 18266 27-06-2019
Chương 710: Bán đao 16356 27-06-2019
Chương 707: Đường đao 19436 27-06-2019
Chương 695: Thu tới 15011 27-06-2019
Chương 693: Mỏ sắt 15138 27-06-2019
Chương 692: Truy đuổi 11296 27-06-2019
Chương 684: Mạch thành 11765 27-06-2019
Chương 681: Nhẫn nhục 13801 27-06-2019
Chương 680: Còn sống 16866 27-06-2019
Chương 677: Giả hàng 16843 27-06-2019
Chương 676: Biến số 16106 27-06-2019
Chương 675: Liên thủ 18633 27-06-2019
Chương 662: Thứ tốt 14557 27-06-2019
Chương 661: Thành công 14402 27-06-2019
Chương 660: Toàn diệt 18951 27-06-2019
Chương 655: Diêm thành 14027 27-06-2019
Chương 644: Tra doanh 19512 27-06-2019
Chương 643: Luyện binh 19360 27-06-2019
Chương 640: Cường binh 17504 27-06-2019
Chương 629: Rung động 12544 27-06-2019
Chương 628: Kết đảng 10608 27-06-2019
Chương 621: Đi săn nói 12842 27-06-2019
Chương 615: Đại hoàng 13592 27-06-2019
Chương 614: Chơi chó 17431 27-06-2019
Chương 612: Chế muối 17586 27-06-2019
Chương 611: Thu hồi 15447 27-06-2019
Chương 610: Thị bình 15684 27-06-2019
Chương 608: Sau đó 16258 27-06-2019
Chương 607: Động thủ 10942 27-06-2019
Chương 604: Phản đối 17073 27-06-2019
Chương 603: Thơm không 10864 27-06-2019
Chương 601: Tuyệt thực 18056 27-06-2019
Chương 598: Rời đi 17328 27-06-2019
Chương 596: Lên án 10448 27-06-2019
Chương 591: Băng giám 16092 27-06-2019
Chương 589: Chột dạ ư 13178 27-06-2019
Chương 584: Truyền bá 16858 27-06-2019
Chương 581: Xu lợi tới 15309 27-06-2019
Chương 555: Viết văn 19371 27-06-2019
Chương 548: Võ khoa cử 17518 27-06-2019
Chương 547: Viếng thăm 10128 27-06-2019
Chương 538: Bắt sống 11476 27-06-2019
Chương 534: Không gặp 17294 27-06-2019
Chương 533: Đàm phán 16067 27-06-2019
Chương 521: Nguy nguy nguy 12210 27-06-2019
Chương 506: Để cho 17900 27-06-2019
Chương 504: Kháng mệnh 15279 27-06-2019
Chương 498: Phụ tử 14529 27-06-2019
Chương 491: Hàng 10304 27-06-2019
Chương 489: Phản công 16543 27-06-2019
Chương 483: Diệt địch 15364 27-06-2019
Chương 478: Vì cơm no 11220 27-06-2019
Chương 474: Long khí 16123 27-06-2019
Chương 473: Đạo bào 14427 27-06-2019
Chương 465: Hiến đầu 14703 27-06-2019
Chương 464: Xông núi 17257 27-06-2019
Chương 461: Rời kinh 19648 27-06-2019
Chương 458: Giết hại 13840 27-06-2019
Chương 457: Chán ăn 18439 27-06-2019
Chương 456: Chia cắt 19456 27-06-2019
Chương 453: Cho mướn 11239 27-06-2019
Chương 452: Bạo khoản 13140 27-06-2019
Chương 447: Xưởng in 13539 27-06-2019
Chương 436: Bàn tính 18390 27-06-2019
Chương 434: Cấm túc 19917 27-06-2019
Chương 430: Khuyên tỷ 11552 27-06-2019
Chương 425: Tú nương 16910 27-06-2019
Chương 423: Phong hầu 10197 27-06-2019
Chương 422: Lên ngôi 11152 27-06-2019
Chương 421: Thóai vị 10946 27-06-2019
Chương 419: Diệt địch 19988 27-06-2019
Chương 400: Cải cách 12803 27-06-2019
Chương 394: Rời núi 12293 27-06-2019
Chương 383: Kẹo táo 15586 27-06-2019
Chương 381: An thiên hạ 15794 27-06-2019
Chương 376: Cứu viện 15007 27-06-2019
Chương 371: Mưu cục 16636 27-06-2019
Chương 368: Mời tiệc 11188 27-06-2019
Chương 364: Đòi mạng 18151 27-06-2019
Chương 362: Hoành lòng 15266 27-06-2019
Chương 360: Cướp 18886 27-06-2019
Chương 354: Đổ xô vào 10662 27-06-2019
Chương 348: Ở sau đó 18236 27-06-2019
Chương 341: Ai phụ thân 16625 27-06-2019
Chương 339: Đoạn đọc 18169 27-06-2019
Chương 338: Ý niệm 14141 27-06-2019
Chương 336: Đạo tràng 15010 27-06-2019
Chương 333: Ăn phun ra 13935 27-06-2019
Chương 332: Bị đá 18371 27-06-2019
Chương 330: Móng ngựa 13266 27-06-2019
Chương 327: Trao đổi 12039 27-06-2019
Chương 325: Gãy thương 11113 27-06-2019
Chương 322: La Bất Bình 17946 27-06-2019
Chương 319: Cày 16686 27-06-2019
Chương 317: Kết quả 18402 27-06-2019
Chương 311: Cây gai 13225 27-06-2019
Chương 310: Phong bá 14583 27-06-2019
Chương 305: Hàng đơn 19960 27-06-2019
Chương 303: Phá thành 12075 27-06-2019
Chương 302: Gió đêm 14613 27-06-2019
Chương 300: Đánh lui 10832 27-06-2019
Chương 297: Ước định 12402 27-06-2019
Chương 295: Trấn Tê Hà 16022 27-06-2019
Chương 287: Võ 10115 27-06-2019
Chương 286: Thơ 13704 27-06-2019
Chương 285: Coi là 13097 27-06-2019
Chương 284: Phú 13290 27-06-2019
Chương 283: Từ 18400 27-06-2019
Chương 282: Bức tranh 12803 27-06-2019
Chương 281: Cờ 11279 27-06-2019
Chương 280: Đàn 17650 27-06-2019
Chương 279: Thôi gia kế 11319 27-06-2019
Chương 276: Nháo 10720 27-06-2019
Chương 275: Học 13607 27-06-2019
Chương 274: Bách gia họ 10265 27-06-2019
Chương 272: Tam tự kinh 17447 27-06-2019
Chương 269: Thần y 15830 27-06-2019
Chương 261: Đạp thanh 10359 27-06-2019
Chương 259: Không đi 11925 27-06-2019
Chương 252: Không công 17876 27-06-2019
Chương 249: Ngũ tử kỳ 16668 27-06-2019
Chương 246: Cung yến 13353 27-06-2019
Chương 237: Chất vấn 12401 27-06-2019
Chương 236: Kế hoạch 19272 27-06-2019
Chương 235: Qua đêm 16956 27-06-2019
Chương 234: Bị bắt 18326 27-06-2019
Chương 233: Đi săn 10966 27-06-2019
Chương 232: Cơm chậm 17720 27-06-2019
Chương 231: Cầu mua 16149 27-06-2019
Chương 229: Bị bẫy 13012 27-06-2019
Chương 225: Trao đổi 17370 27-06-2019
Chương 224: Liêu trai 17443 27-06-2019
Chương 218: Nghĩa diễn 16525 27-06-2019
Chương 216: Lâm triều 18275 27-06-2019
Chương 214: Ưu dân 11732 27-06-2019
Chương 205: Mất trộm 10439 27-06-2019
Chương 202: Đêm trộm 12022 27-06-2019
Chương 201: Phá án 14327 27-06-2019
Chương 195: Đắc tội 14295 27-06-2019
Chương 194: Bị đánh 16211 27-06-2019
Chương 193: Bức bách 19671 27-06-2019
Chương 192: Tính sổ 14653 27-06-2019
Chương 191: Cưới gả 17485 27-06-2019
Chương 187: Chìm nổi 11788 27-06-2019
Chương 179: Khóc thảm 19541 27-06-2019
Chương 176: Bán sạch 19535 27-06-2019
Chương 173: Thề 17355 27-06-2019
Chương 168: Sao rơi đao 13392 27-06-2019
Chương 165: Bất thiện 12491 27-06-2019
Chương 155: Lô gia mưu 18320 27-06-2019
Chương 149: Sao trà 13383 27-06-2019
Chương 147: Kinh hoàng 18811 27-06-2019
Chương 146: Khả nghi 11295 27-06-2019
Chương 145: Thuốc ngủ 14252 27-06-2019
Chương 142: Gặp nạn 13518 27-06-2019
Chương 137: Hưng bình 18265 27-06-2019
Chương 135: Cướp tiền 16683 27-06-2019
Chương 133: Diệt địch 15102 27-06-2019
Chương 130: Cứu trợ 17043 27-06-2019
Chương 129: Kỳ chiêu 18093 27-06-2019
Chương 128: Liên thủ 12392 27-06-2019
Chương 127: Động thủ 11152 27-06-2019
Chương 126: Xu lợi 12361 27-06-2019
Chương 125: Thiếu tiền 10080 27-06-2019
Chương 124: Giết chi 19414 27-06-2019
Chương 122: Sưởi ấm 16536 27-06-2019
Chương 121: Cẩu quan 19221 27-06-2019
Chương 120: Dò xét 14548 27-06-2019
Chương 119: Nuôi binh 14083 27-06-2019
Chương 118: Mượn tiền 12541 27-06-2019
Chương 116: Nhiếp phục 14883 27-06-2019
Chương 113: Nồi sắt 13969 27-06-2019
Chương 105: Uy hiếp 19027 27-06-2019
Chương 99: Túy mỹ nhân 19544 27-06-2019
Chương 98: Phong tước 14001 27-06-2019
Chương 96: Khải hoàn 18432 27-06-2019
Chương 95: Lui địch 18653 27-06-2019
Chương 94: Trá doanh 12087 27-06-2019
Chương 91: Kế trì hoãn 11359 27-06-2019
Chương 90: Bị vây 15969 27-06-2019
Chương 89: Tê liệt 18695 27-06-2019
Chương 87: Giả bại 17759 27-06-2019
Chương 86: Say rượu 12794 27-06-2019
Chương 84: Luyện binh 12162 27-06-2019
Chương 83: Lập uy 17890 27-06-2019
Chương 81 : Xuất chinh 12039 27-06-2019
Chương 78 : Mộ binh 10519 27-06-2019
Chương 76: Ăn quịt 15124 27-06-2019
Chương 73: Bia yến 14167 27-06-2019
Chương 69: Nuốt lời 17495 27-06-2019
Chương 66: Hướng tranh 18063 27-06-2019
Chương 64: Bỏ qua 17776 27-06-2019
Chương 62: Đánh ngươi 19487 27-06-2019
Chương 59: Phiền toái 19378 27-06-2019
Chương 57: Hiệp đàm 17911 27-06-2019
Chương 56: Đổ xô vào 14445 27-06-2019
Chương 55: Tín nhiệm 18627 27-06-2019
Chương 51: Dã tâm 17947 27-06-2019
Chương 50: Hợp tác 12745 27-06-2019
Chương 48: Động phòng 18435 27-06-2019
Chương 47: Bị cướp 11198 27-06-2019
Chương 46: Men 14943 27-06-2019
Chương 45: Ấm no tư 10638 27-06-2019
Chương 43: Băng vệ sinh 10844 27-06-2019
Chương 40: Ban thưởng 15788 27-06-2019
Chương 38: Thái tử mưu 13977 27-06-2019
Chương 36: Đã gây họa 17885 27-06-2019
Chương 34: Lô Hoa Nương 19855 27-06-2019
Chương 33: Tứ Hải cư 18400 27-06-2019
Chương 32: Nước hoa 15771 27-06-2019
Chương 30: Về nhà 17044 27-06-2019
Chương 25: Có ý tứ 10232 27-06-2019
Chương 13: Thành thân 12182 27-06-2019
Chương 11: Ăn thịt 13332 27-06-2019
Chương 10: Kiếm tiền 14358 27-06-2019
Chương 5: Ngón tay vàng 11774 27-06-2019
Chương 2: Cầu hôn 15703 27-06-2019