MENU

POPULAR

  • Đại Đường Mãnh Hổ

  • Tác giả : Bảo ôn bôi
  • Last updated : 24-05-2019
  • View : 14731
  • Genres : quansu lichsu

Đại Đường Mãnh Hổ:

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đại Đường mãnh hổ ) Đường Ninh tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình xuyên việt đến Trịnh Quán năm đầu, cũng trói chặt Vũ Thần hệ thống. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu được Vũ Thần chi hồn. Hạng Vũ lực lượng, Trương Phi chi dũng, Lữ Bố chi hồn, Triệu Vân khôn ngoan. . . . Đường Ninh từ từ đi tới chính mình Vũ Thần con đường, đương đại Nhân Hùng. Trình Giảo Kim: "Sinh con thì nên như Đường Ninh." Úy Trì Kính Đức: "Ta xưa nay chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu cho nhấn trên đất đánh." Tần Quỳnh: "Là lão phu tài nghệ không bằng người, người này liền có phải là người hay không, quả thực chính là một con * *!" Trường Nhạc công chúa: "Gả chồng làm gả Đường Ninh, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng Quỷ Hùng!" Lý Thế Dân: "Van cầu ngươi không cần đánh, đánh tiếp trẫm đến hai trăm tuổi cũng không thể về hưu." Quét ngang Đột Quyết, hành hung Thổ Phiên, viễn chinh Cao Ly. Đường Ninh trở thành Đại Đường mãnh hổ, Hổ Khiếu Sơn Lâm! (Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )chưa đăng chương , đợi đủ chương rồi đăng
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 50:: Mãnh hổ! 19238 24-05-2019
Chương 49:: Tu La! 16831 24-05-2019
Chương 45:: Hoàng Tử! 15143 24-05-2019
Chương 43:: Diễn tập! 11492 24-05-2019
Chương 40:: Kế hoạch 17234 24-05-2019
Chương 37:: Cãi vã! 12514 24-05-2019
Chương 36:: Phấn chấn! 18851 24-05-2019
Chương 33:: Quét ngang! 16395 24-05-2019
Chương 31:: Nháo kịch . 12623 24-05-2019
Chương 26:: Chiến tranh! 15951 24-05-2019
Chương 23:: Hiệu quả 15511 24-05-2019
Chương 22:: Thất vọng 19395 24-05-2019
Chương 20:: Hối hận 10913 24-05-2019
Chương 16:: Hạ mã uy 16024 24-05-2019
Chương 15:: Khen thưởng 18044 24-05-2019
Chương 13:: Tranh mua! 14618 24-05-2019
Chương 12:: Đào tường 16982 24-05-2019