MENU

POPULAR

Vô Thiên Đế:

Nội Dung Truyện : Vô Thiên ĐếThể loại: huyền huyễn, tu chân, xuyên không...Ông bà ta có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Ở thời hiện đại thì hắn nổi danh là một tên đào mộ, vô tình được xuyên tới thế giới tu chân. Nhưng với bản tính vô sỉ đã ẩn sâu trong máu của mình cùng thủ đoạn vô cùng bỉ ổi đã làm điên đảo không biết bao nhiêu cường giả trên đại lục.- Hắc hắc lão tử ở đây ai dám cùng ta tranh phong?Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 61: Mua kiếm 19926 24-05-2019
Chương 58: Chữa thương 15303 24-05-2019
Chương 57: Mê trận 14257 24-05-2019
Chương 54: Ám sát 13639 21-05-2019
Chương 51: Tra hỏi 16941 16-05-2019
Chương 50: Triệu phủ 14306 15-05-2019
Chương 47: Chuẩn bị 13984 10-05-2019
Chương 1: Xuyên việt 11934 09-05-2019
Chương 2: Rời đi 19789 09-05-2019
Chương 4: Đấu giá 19849 09-05-2019
Chương 5: Nhập đội 11584 09-05-2019
Chương 6: Âm mưu 19600 09-05-2019
Chương 8: Vọng thành 14369 09-05-2019
Chương 9: Trúc cơ 11140 09-05-2019
Chương 11: Vương thành 15791 09-05-2019
Chương 14: Khảo thí 19187 09-05-2019
Chương 15: Tàn thư các 12773 09-05-2019
Chương 18: Ngọc Thanh 10555 09-05-2019
Chương 19: Luyện đan 17545 09-05-2019
Chương 21: Bị lộ 19233 09-05-2019
Chương 23: Trúng ổ 19589 09-05-2019
Chương 24: Vu oan 11462 09-05-2019
Chương 26 16337 09-05-2019
Chương 28: Kế hoạch 15026 09-05-2019
Chương 29: Như Nguyệt 15089 09-05-2019
Chương 30: Ngọc Mị 13531 09-05-2019
Chương 31: Lý Ngụy 12170 09-05-2019
Chương 32: Núi phi ưng 15581 09-05-2019
Chương 35: Bị ám sát 19930 09-05-2019
Chương 42: Hiểu lầm 18478 09-05-2019
Chương 43: Chữa bệnh 14247 09-05-2019
Chương 46: Triệu gia 13952 09-05-2019
Chương 45: Luyện tập 19020 03-05-2019