MENU

POPULAR

  • Thợ Săn Rời Núi

  • Tác giả : Dương Tử Hạ
  • Last updated : 19-05-2019
  • View : 18898
  • Genres : dothi

Thợ Săn Rời Núi:

Một giới Sơn Dân, trong núi Liệp Hổ Liệp Báo, hạ sơn săn công săn danh; một bước vào hồng trần, từng bước đều là lôi đài, trong núi đạo lý đen trắng rõ ràng, ngoài núi nhân tâm khó phân đen trắng. Như thế nào mộng tưởng, con đường xanh ngắt, nằm mơ lại chưa từng nghĩ đến; như thế nào mục tiêu, bỗng nhiên quay đầu lại, từ lâu là vạn nhân ngưỡng vọng mục tiêu
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 381: Lên cho ta 19854 19-05-2019
Chương 367: Trời u ám 15995 18-05-2019
Chương 365: Cùng lên đi 12809 17-05-2019
Chương 354: Ngoắc 12388 15-05-2019
Chương 343: Đàm phán 19714 12-05-2019
Chương 340: Gặp nạn 17504 12-05-2019
Chương 388: Liễu Y Y 10908 12-05-2019
Chương 320: Dọn nhà 17318 07-05-2019
Chương 296: Khai hội 11415 01-05-2019
Chương 294: Nội chiến 14372 30-04-2019
Chương 293: Đánh nhau? 12563 30-04-2019
Chương 287: Ra cái giá 19095 29-04-2019
Chương 283: Có thể sao 14351 28-04-2019
Chương 274: Thái Cực Du 14617 27-04-2019
Chương 259: Đấu võ 11844 23-04-2019
Chương 258: Chó chết 16327 22-04-2019
Chương 250: Chen xe buýt 13960 21-04-2019
Chương 240: Ngủ ngon 13276 19-04-2019
Chương 239: Ta đang họp 10568 18-04-2019
Chương 233: Tra 12584 18-04-2019
Chương 226: Bạch Linh 18213 17-04-2019
Chương 222: Lo lắng 13123 17-04-2019
Chương 214: Cố lên 16114 17-04-2019
Chương 206: Ấu trĩ 14411 17-04-2019
Chương 205: Càn rỡ 17378 17-04-2019
Chương 196: Chết 13529 17-04-2019
Chương 192: Long Quyền 12187 17-04-2019
Chương 181: Nhanh 16683 17-04-2019
Chương 180: Bàn giao 10971 17-04-2019
Chương 178: Chia tay pháo 19679 17-04-2019
Chương 177: Ấu trĩ 10816 17-04-2019
Chương 174: Vòng tròn 14801 17-04-2019
Chương 170: Đẩy xe 12721 17-04-2019
Chương 168: Chúc tết 13599 17-04-2019
Chương 163: Đòi nợ 10557 17-04-2019
Chương 162: Mượn tiền 18638 17-04-2019
Chương 152: Đút cháo 17779 17-04-2019
Chương 151: Tỉnh lại 10325 17-04-2019
Chương 140: Điều tra 18319 17-04-2019
Chương 131: Lén lút 19046 17-04-2019
Chương 107: Sai! Sai! Sai! 14672 17-04-2019
Chương 98: Bao Vây 19511 17-04-2019
Chương 93: Đọc Sử 10135 17-04-2019
Chương 90: Bái Sư 10399 17-04-2019
Chương 89: Chứng Giả? 14491 17-04-2019
Chương 85: Theo Dõi 17755 17-04-2019
Chương 83: Xem phim 12433 17-04-2019
Chương 78: Trả tiền 14667 17-04-2019
Chương 75: Chậm Rãi 13766 17-04-2019
Chương 74: Dân Cờ Bạc 19172 17-04-2019
Chương 68: Tôn Trọng 13180 17-04-2019
Chương 63: Nướng Đạo 17447 17-04-2019
Chương 62: Sợ Cùng Yêu 17858 17-04-2019
Chương 61: Tốt Thơ 17030 17-04-2019
Chương 52: Cay Mắt 16453 17-04-2019
Chương 49: Bật Cười 19977 17-04-2019
Chương 47: Mua Nhẫn 12120 17-04-2019
Chương 39: Giăng Lưới 11381 17-04-2019
Chương 36: Ta Cá 14030 17-04-2019
Chương 33: Đáng Tin 11244 17-04-2019
Chương 28: Ta Thử Xem 19074 17-04-2019
Chương 24: Nói Giỡn 12935 17-04-2019
Chương 22: Mời Rượu 12677 17-04-2019
Chương 21: Mộng Tưởng 15503 17-04-2019
Chương 18: Ăn Thịt 11313 17-04-2019
Chương 7: Nhà Quê 11466 17-04-2019