MENU

POPULAR

  • Sống Lại Thập Niên 80 Làm Nông Dân Mới

  • Tác giả : Kim 01
  • Last updated : 14-07-2019
  • View : 17684
  • Genres : dothi trungsinh

Sống Lại Thập Niên 80 Làm Nông Dân Mới:

Trọng sinh cải cách mở ra lúc đầu 80 năm nông thôn, hết thảy đều là qua đi hết thảy lại đều là bắt đầu, tân khiêu chiến bắt đầu rồi, lúc này đây vai chính nhân sinh lại nên như thế nào soạn nhạc?
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 1728: Sinh viên 17776 14-07-2019
Chương 1725: Dương mưu 10052 13-07-2019
Chương 1692: Lưu phiến 17445 07-07-2019
Chương 1647: Vui ngày 19885 27-06-2019
Chương 1634: Khó khăn 14656 25-06-2019
Chương 1610: Toyota Smooth 17161 23-06-2019
Chương 1605: Cơ hội 11403 23-06-2019
Chương 1599: Mơ đi 12635 23-06-2019
Chương 1586: Hợp tác 16038 23-06-2019
Chương 1576: Nữ thư ký 17997 23-06-2019
Chương 1558: ASME 14568 23-06-2019
Chương 1556: Triển lãm 18586 23-06-2019
Chương 1553: Tìm kế 17478 23-06-2019
Chương 1548: Nhà nói 16103 23-06-2019
Chương 1547: Đại ca 16130 23-06-2019
Chương 1542: Mượn cớ 14185 23-06-2019
Chương 1535: Đi thăm 10847 23-06-2019
Chương 1529: Thông minh 11356 23-06-2019
Chương 1520: Làm xong 18921 23-06-2019
Chương 1498: Thử bay 19491 23-06-2019
Chương 1420: Kết minh 10017 23-06-2019
Chương 1416: Ghi danh 12326 23-06-2019
Chương 1392: Sửa sang 13992 23-06-2019
Chương 1386: Xa nhau 10758 23-06-2019
Chương 1380: Quân mậu 16379 23-06-2019
Chương 1369: Không dầu 12208 23-06-2019
Chương 1362: Cửa đông 17384 23-06-2019
Chương 1353: Lễ vật 14319 23-06-2019
Chương 1352: Chưng bày 11623 23-06-2019
Chương 1334: Đâu gió 19824 23-06-2019
Chương 1268: Nhà ấm áp 13973 23-06-2019
Chương 1231: Green Beret 14430 23-06-2019
Chương 1221: Bơm phồng 17613 23-06-2019
Chương 1216: Trả giá 15584 23-06-2019
Chương 1210: Đi là hơn 11918 23-06-2019
Chương 1208: Quý nhân 11631 23-06-2019
Chương 1196: Mở tiệm 15562 23-06-2019
Chương 1194: Mua heo 19484 23-06-2019
Chương 1166: Ghé thăm 15235 23-06-2019
Chương 1147: Thủy quỷ 13027 23-06-2019
Chương 1115: Bộ em bé 18744 23-06-2019
Chương 1114: Kêu chó 11342 23-06-2019
Chương 1089: Mưu đồ 11870 23-06-2019
Chương 1066: Hương tình 15224 23-06-2019
Chương 1049: Gián điệp 10542 23-06-2019
Chương 1046: Hùng bang 17368 23-06-2019
Chương 1045: Chìm sông 12899 23-06-2019
Chương 1038: 2 cao thủ 11787 23-06-2019
Chương 1034: Ariksey 14485 23-06-2019
Chương 1028: Trở mặt 10155 23-06-2019
Chương 1027: Ra oai 19658 23-06-2019
Chương 979: Làm mai 11846 23-06-2019
Chương 977: Cắn bể 11149 23-06-2019
Chương 952: Khúc khuỷu 13732 23-06-2019
Chương 935: Cho ta tắm 11773 23-06-2019
Chương 934: Động tâm 15092 23-06-2019
Chương 933: Đi thăm 12714 23-06-2019
Chương 929: Băng keo 11070 23-06-2019
Chương 915: Mì ăn liền 13738 23-06-2019
Chương 894: Gà nướng 10095 23-06-2019
Chương 867: Giổ tổ 13211 23-06-2019
Chương 854: Hồi hương 11012 23-06-2019
Chương 839: Đi Lâm Cát 14149 23-06-2019
Chương 815: Nháo xuân 13503 23-06-2019
Chương 814: Thê lương 14006 23-06-2019
Chương 810: Chúc thọ 11741 23-06-2019
Chương 806: Cô đơn chim 17368 23-06-2019
Chương 802: Chìm lòng 13238 23-06-2019
Chương 795: Con tim ác ma 19448 23-06-2019
Chương 788: Hắn dám 19962 23-06-2019
Chương 773: Học với ai 12593 23-06-2019
Chương 731: Đá sơn môn 12748 23-06-2019
Chương 716: Có gian tình 16627 23-06-2019
Chương 676: Motor hư 10119 23-06-2019
Chương 672: Mua motor 19452 23-06-2019
Chương 648: Đông tóm 14793 23-06-2019
Chương 645: Đá banh 16403 23-06-2019
Chương 643: Xa nhau 15717 23-06-2019
Chương 637: Thuê 13330 23-06-2019
Chương 632: Trừng phạt 10246 23-06-2019
Chương 628: Cắt rau hẹ 14697 23-06-2019
Chương 619: Sính lễ 12509 23-06-2019
Chương 617: Tranh cãi 14921 23-06-2019
Chương 613: Đánh cuộc 15902 23-06-2019
Chương 574: Không mua 17839 23-06-2019
Chương 537: Tên giả 16876 23-06-2019
Chương 526: Mời khách 16649 23-06-2019
Chương 521: Câu cá 17694 23-06-2019
Chương 515: Về nhà 19096 23-06-2019
Chương 506: Đêm xa nhau 11711 23-06-2019
Chương 505: Xây nhà 13000 23-06-2019
Chương 494: Nguy cơ tới 12299 23-06-2019
Chương 452: Làm bạn 14890 23-06-2019
Chương 444: Mua dây pháo 14494 23-06-2019
Chương 437: Rất vô lý 11549 23-06-2019
Chương 434: Tin nhà 15663 23-06-2019
Chương 433: Tranh tết 19302 23-06-2019
Chương 399: Đi Bắc Sơn 14447 23-06-2019
Chương 381: Tôn Ly là ai 13087 23-06-2019
Chương 375: Lên xà nhà 14571 23-06-2019
Chương 154: Ba con chuột 15699 23-06-2019
Chương 151: Thu cá 13554 23-06-2019
Chương 129: Đi cửa sau 16226 23-06-2019
Chương 100: Bái sư 10803 23-06-2019
Chương 59: Bán cà rem 14442 23-06-2019
Chương 44: Tát hắn 12731 23-06-2019
Chương 36: Hoa nhỏ 18739 23-06-2019
Chương 27: Biết lão sư 17185 23-06-2019
Chương 11: Xem phim 14905 23-06-2019